Додавання верхнього та нижнього колонтитулів у PowerPoint C#

Верхній і нижній колонтитули в презентаціях PowerPoint використовуються для відображення додаткової інформації, такої як номер слайда, автор, дата тощо. У цій статті ви дізнаєтеся, як програмно додавати верхній і нижній колонтитули в презентаціях PowerPoint PPTX/PPT за допомогою C# і керувати ними.

Щоб працювати з верхнім і нижнім колонтитулами в презентаціях PowerPoint, ми будемо використовувати Aspose.Slides for .NET. Це бібліотека класів .NET, яка дозволяє створювати документи PowerPoint і OpenOffice і керувати ними. Ви можете завантажити DLL API з розділу завантажень. Крім того, API можна встановити через NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Нижче наведено кроки для додавання верхнього та нижнього колонтитулів у презентацію PowerPoint за допомогою C#.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додати верхній і нижній колонтитули до презентації PowerPoint.

// Завантажити презентацію
Presentation pres = new Presentation("headerTest.pptx");

// Встановити нижній колонтитул
pres.HeaderFooterManager.SetAllFootersText("My Footer text");
pres.HeaderFooterManager.SetAllFootersVisibility(true);

// Доступ і оновлення заголовка
IMasterNotesSlide masterNotesSlide = pres.MasterNotesSlideManager.MasterNotesSlide;
if (null != masterNotesSlide)
{
  foreach (IShape shape in masterNotesSlide.Shapes)
  {
    if (shape.Placeholder != null)
    {
      if (shape.Placeholder.Type == PlaceholderType.Header)
      {
        ((IAutoShape)shape).TextFrame.Text = "HI there new header";
      }
    }
  }
}

// Зберегти презентацію
pres.Save("HeaderFooter.pptx", SaveFormat.Pptx);

Aspose.Slides for .NET також дозволяє встановлювати верхній і нижній колонтитули в роздаткових матеріалах і слайдах із примітками. Для цього ви можете застосувати зміни до основного слайда нотаток або окремого слайда. У наступних розділах розглядаються обидва сценарії.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як змінити верхній і нижній колонтитули в шаблоні нотаток за допомогою C#.

using (Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx"))
{
	// Змініть налаштування верхнього та нижнього колонтитулів для шаблону нотаток і всіх слайдів нотаток
	IMasterNotesSlide masterNotesSlide = presentation.MasterNotesSlideManager.MasterNotesSlide;
	if (masterNotesSlide != null)
	{
		IMasterNotesSlideHeaderFooterManager headerFooterManager = masterNotesSlide.HeaderFooterManager;

		headerFooterManager.SetHeaderAndChildHeadersVisibility(true); // make the master notes slide and all child Footer placeholders visible
		headerFooterManager.SetFooterAndChildFootersVisibility(true); // make the master notes slide and all child Header placeholders visible
		headerFooterManager.SetSlideNumberAndChildSlideNumbersVisibility(true); // make the master notes slide and all child SlideNumber placeholders visible
		headerFooterManager.SetDateTimeAndChildDateTimesVisibility(true); // make the master notes slide and all child Date and time placeholders visible

		headerFooterManager.SetHeaderAndChildHeadersText("Header text"); // set text to master notes slide and all child Header placeholders
		headerFooterManager.SetFooterAndChildFootersText("Footer text"); // set text to master notes slide and all child Footer placeholders
		headerFooterManager.SetDateTimeAndChildDateTimesText("Date and time text"); // set text to master notes slide and all child Date and time placeholders
	}
 	// Зберегти презентацію
	presentation.Save("testresult.pptx",SaveFormat.Pptx);
}

У наведеному нижче прикладі коду показано, як змінити верхній і нижній колонтитули в слайдах нотаток за допомогою C#.

// Завантажити презентацію
using (Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx"))
{
	// Змініть налаштування верхнього та нижнього колонтитулів лише для першого слайда нотаток
	INotesSlide notesSlide = presentation.Slides[0].NotesSlideManager.NotesSlide;
	if (notesSlide != null)
	{
		INotesSlideHeaderFooterManager headerFooterManager = notesSlide.HeaderFooterManager;
		if (!headerFooterManager.IsHeaderVisible)
			headerFooterManager.SetHeaderVisibility(true); // make this notes slide Header placeholder visible

		if (!headerFooterManager.IsFooterVisible)
			headerFooterManager.SetFooterVisibility(true); // make this notes slide Footer placeholder visible

		if (!headerFooterManager.IsSlideNumberVisible)
			headerFooterManager.SetSlideNumberVisibility(true); // make this notes slide SlideNumber placeholder visible

		if (!headerFooterManager.IsDateTimeVisible)
			headerFooterManager.SetDateTimeVisibility(true); // make this notes slide Date-time placeholder visible

		headerFooterManager.SetHeaderText("New header text"); // set text to notes slide Header placeholder
		headerFooterManager.SetFooterText("New footer text"); // set text to notes slide Footer placeholder
		headerFooterManager.SetDateTimeText("New date and time text"); // set text to notes slide Date-time placeholder
	}
 	// Зберегти презентацію
	presentation.Save("testresult.pptx",SaveFormat.Pptx);
}

Отримайте безкоштовну ліцензію API

Отримайте безкоштовну тимчасову ліцензію, щоб використовувати Aspose.Slides for .NET без оціночних обмежень.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як додавати верхній і нижній колонтитули в презентації PowerPoint за допомогою C#. Крім того, ви бачили, як програмно змінити верхній і нижній колонтитул у слайдах нотаток. Крім того, ви можете переглянути документацію, щоб дізнатися більше про Aspose.Slides for .NET. Ви також можете поставити свої запитання через наш форум.

Дивись також