Анімація — це функція Microsoft PowerPoint, яка робить презентації більш привабливими та веселими. Його також можна використовувати для виділення різних елементів на слайді, щоб привернути увагу аудиторії. Ви можете додавати анімацію до тексту, фігур та інших елементів на слайдах. У цій статті ви дізнаєтесь, як застосувати анімацію до тексту у файлах PowerPoint за допомогою C++.

C++ API для застосування анімації до тексту у файлах PowerPoint

Ми будемо використовувати API Aspose.Slides for C++ для застосування текстової анімації у файлах PowerPoint. Це надійний і багатофункціональний API для створення, читання та зміни файлів PowerPoint PPTX/PPT без встановлення Microsoft PowerPoint. Ви можете встановити API через NuGet або завантажити його безпосередньо з розділу Завантаження.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Застосуйте анімацію до тексту у файлах PowerPoint за допомогою C++

Aspose.Slides for C++ підтримує понад 150 анімаційних ефектів, таких як Expand, Fade, Blink, Zoom тощо. Крім того, він також надає спеціальні анімаційні ефекти, такі як OLEObjectShow і OLEObjectOpen. Ви можете переглянути повний список підтримуваних ефектів анімації в переліку EffectType.

Щоб застосувати анімацію до тексту в презентаціях PowerPoint, виконайте наведені нижче дії.

Наведений нижче приклад коду показує, як застосувати ефект анімації до тексту в презентаціях PowerPoint за допомогою C++.

// Шляхи до файлів
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation2.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ApplyTextAnimation.pptx";

// Завантажте файл презентації
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Доступ до форми
SharedPtr<IAutoShape> autoShape = System::DynamicCast_noexcept<Aspose::Slides::IAutoShape>(presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->idx_get(0));

// Доступ до абзацу
auto paragraph = autoShape->get_TextFrame()->get_Paragraphs()->idx_get(0);

// Додайте ефект
auto effect = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Timeline()->get_MainSequence()->AddEffect(paragraph, EffectType::Fly, EffectSubtype::Left, EffectTriggerType::OnClick);

// Зберегти файл презентації
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Отримайте анімаційні ефекти з файлів PowerPoint за допомогою C++

Ви можете відновити анімаційні ефекти, уже застосовані до тексту, виконавши наведені нижче дії.

  • По-перше, завантажте файл PowerPoint за допомогою класу Presentation.
  • Отримайте послідовність потрібного слайда в об’єкті ISequence.
  • Доступ до форми з вибраного слайда в об’єкті IAutoShape.
  • Перебирайте абзаци.
  • Нарешті, отримайте ефекти від абзацу за допомогою ISequence->GetEffectsByParagraph(System::SharedPtr параграф) метод.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як отримати ефекти анімації з тексту в презентаціях PowerPoint за допомогою C++.

// Шлях до файлу
const String sourceFilePath = u"OutputDirectory\\ApplyTextAnimation.pptx";

// Завантажте файл презентації
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Отримати послідовність
auto sequence = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Timeline()->get_MainSequence();

// Доступ до форми
SharedPtr<IAutoShape> autoShape = System::DynamicCast_noexcept<Aspose::Slides::IAutoShape>(presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->idx_get(0));

// Перебирайте абзаци
for (SharedPtr<IParagraph> paragraph : autoShape->get_TextFrame()->get_Paragraphs())
{
	// Отримайте ефект
	auto effects = sequence->GetEffectsByParagraph(paragraph);
	if (effects->get_Length() > 0)
	{
		// Друк на консоль
		Console::WriteLine(String::Format(u"Paragraph {0} has {1} effect.", paragraph->get_Text(), effects->idx_get(0)->get_Type()));
	}
}

Отримайте безкоштовну ліцензію

Щоб спробувати API без оціночних обмежень, ви можете подати запит на безкоштовну тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як додавати ефекти анімації до тексту в презентаціях PowerPoint за допомогою C++. Крім того, ви бачили, як отримати анімаційні ефекти з тексту в презентаціях PowerPoint. Aspose.Slides for C++ надає багато додаткових функцій, які ви можете детально вивчити, відвідавши офіційну документацію. У разі будь-яких запитань зв’яжіться з нами на нашому безкоштовному форумі підтримки.

Дивись також