Microsoft PowerPoint пропонує широкий вибір тем, які можна використовувати у своїх презентаціях PowerPoint. Ці теми покращують зовнішній вигляд презентацій і роблять їх ідеальними для сучасних і складних презентацій. Ви також можете динамічно застосовувати теми до файлів PowerPoint у своїх програмах C++. З цією метою ця стаття навчить вас, як програмно застосовувати теми в презентаціях PowerPoint за допомогою C++.

C++ API для застосування теми в PowerPoint PPT

Aspose.Slides for C++ – це API C++ для роботи з файлами PowerPoint. Він дає змогу створювати, читати й оновлювати файли PPT і PPTX без додаткового програмного забезпечення. Крім того, API дозволяє застосовувати теми до презентацій PowerPoint. Ви можете встановити API через NuGet або завантажити його безпосередньо з розділу Завантаження.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Застосуйте тему до презентацій PowerPoint на C++

Тема PowerPoint — це набір кольорів, сімейства шрифтів, розміру шрифту, стилю фону тощо, які можна застосовувати до різних елементів. У наступних розділах ми розглянемо, як встановити колір теми, шрифт і стиль фону в презентаціях PowePoint.

Застосуйте тему PowerPoint у C++ – установіть колір теми

Нижче наведено кроки для встановлення кольору теми для фігури в PPT PowerPoint у C++.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як установити колір теми для фігури в презентації PowerPoint у C++.

// Шлях до файлу
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\SetThemeColor_out.pptx";

// Клас Instantiate Presentation, який представляє файл презентації
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>();

// Додайте форму та встановіть її колір
auto shape = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddAutoShape(ShapeType::Rectangle, 10.0f, 10.0f, 100.0f, 100.0f);
shape->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::Solid);
shape->get_FillFormat()->get_SolidFillColor()->set_SchemeColor(SchemeColor::Accent4);

// Зберегти презентацію
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Установіть шрифт теми в презентації PowerPoint за допомогою C++

Подібно до Microsoft PowerPoint, Aspose.Slides for C++ надає такі ідентифікатори для встановлення шрифту зі схеми шрифтів.

  • “+mn-lt”: латиниця основного шрифту (мінорний латинський шрифт)
  • “+mj-lt”: Латинський шрифт заголовка (основний латинський шрифт)
  • “+mn-ea”: основний східноазіатський шрифт (мінорний східноазіатський шрифт)
  • “+mj-ea”: східноазіатський основний шрифт (мінорний східноазіатський шрифт)

Нижче наведено кроки для створення текстового елемента та призначення йому латинського шрифту.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як установити шрифт теми в презентації PPT на C++.

// Шлях до файлу
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\SetThemeFont_out.pptx";

// Клас Instantiate Presentation, який представляє файл презентації
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>();

// Додати форму
auto shape = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddAutoShape(ShapeType::Rectangle, 10.0f, 10.0f, 100.0f, 100.0f);

// Додайте абзац
auto paragraph = System::MakeObject<Paragraph>();
auto portion = System::MakeObject<Portion>(u"Theme text format");

paragraph->get_Portions()->Add(portion);
shape->get_TextFrame()->get_Paragraphs()->Add(paragraph);

// Встановити шрифт
portion->get_PortionFormat()->set_LatinFont(System::MakeObject<FontData>(u"+mn-lt"));

// Зберегти презентацію
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Змініть стиль тла теми PowerPoint у C++

Нижче наведено кроки для встановлення стилю тла теми в презентації PowerPoint.

Наведений нижче приклад коду демонструє, як установити стиль тла теми в презентації PowerPoint за допомогою C++.

// Шлях до файлу
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\SetThemeBackground_out.pptx";

// Клас Instantiate Presentation, який представляє файл презентації
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>();

// Перевірте кількість стилів
int32_t numberOfBackgroundFills = presentation->get_MasterTheme()->get_FormatScheme()->get_BackgroundFillStyles()->get_Count();
if (numberOfBackgroundFills > 0)
{
	// Виберіть стиль
	presentation->get_Masters()->idx_get(0)->get_Background()->set_StyleIndex(2);
}

// Зберегти презентацію
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Працюйте з темами PowerPoint PPT — отримайте безкоштовну ліцензію

Ви можете маніпулювати темами PowerPoint без оціночних обмежень, отримавши безкоштовну тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як застосовувати теми до презентацій PowerPoint у C++. Зокрема, ви навчилися встановлювати колір теми, шрифт і стиль фону PowerPoint PPT. Aspose.Slides for C++ — це надійний API, який надає багато додаткових функцій для роботи з файлами PPTX/PPT. Ви можете детально вивчити API, відвідавши офіційну документацію. У разі будь-яких запитань зв’яжіться з нами на нашому безкоштовному форумі підтримки.

Дивись також