Застосуйте 3D-ефекти в PowerPoint за допомогою Java

3D-ефекти в PowerPoint використовуються, щоб зробити презентації більш привабливими та привернути увагу користувачів. Тому ви можете зіткнутися з вимогою програмного додавання 3D-об’єктів до презентацій. У цій статті ви дізнаєтесь, як створювати 3D-ефекти в PowerPoint PPT або PPTX у Java. Ми покажемо вам, як створювати тривимірний текст і фігури та застосовувати тривимірні ефекти до зображень.

Java API для застосування 3D-ефектів у PowerPoint PPT

Aspose.Slides for Java — це потужний API, який інкапсулює широкий спектр функцій керування презентацією. Використовуючи API, ви можете легко створювати інтерактивні презентації та маніпулювати наявними файлами PPT/PPTX. Для створення 3D-ефектів у презентаціях PowerPoint ми будемо використовувати цей API.

Ви можете завантажити JAR API або встановити його за допомогою наведених нижче конфігурацій Maven.

Репозиторій:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Залежність:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>22.1</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Створіть тривимірний текст у PowerPoint на Java

Нижче наведено кроки для створення фрагмента тривимірного тексту в PowerPoint PPT за допомогою Java.

 • Спочатку створіть новий файл PPT або завантажте наявний за допомогою класу Presentation.
 • Потім додайте нову форму прямокутника за допомогою методу addAutoShape().
 • Встановіть такі властивості форми, як тип заливки, текст тощо.
 • Отримайте посилання на текст у фігурі в об’єкт Portion.
 • Застосуйте форматування до текстової частини.
 • Отримати посилання на внутрішню фігуру TextFrame.
 • Застосуйте 3D-ефекти за допомогою IThreeDFormat, що повертається методом TextFrame.getTextFrameFormat().getThreeDFormat().
 • Нарешті, збережіть презентацію за допомогою методу Presentation.save(String, SaveFormat).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як створити 3D-текст у PowerPoint PPT на Java.

// Створити презентацію
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // Додайте форму прямокутника
  IAutoShape shape = pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 200, 150, 200, 200);

  // Встановити текст
  shape.getFillFormat().setFillType(FillType.NoFill);
  shape.getLineFormat().getFillFormat().setFillType(FillType.NoFill);
  shape.getTextFrame().setText("3D Text");

  // Додати текстову частину та встановити її властивості
  Portion portion = (Portion)shape.getTextFrame().getParagraphs().get_Item(0).getPortions().get_Item(0);
  portion.getPortionFormat().getFillFormat().setFillType(FillType.Pattern);
  portion.getPortionFormat().getFillFormat().getPatternFormat().getForeColor().setColor(new Color(255, 140, 0));
  portion.getPortionFormat().getFillFormat().getPatternFormat().getBackColor().setColor(Color.WHITE);
  portion.getPortionFormat().getFillFormat().getPatternFormat().setPatternStyle(PatternStyle.LargeGrid);

  // Установіть розмір шрифту для тексту фігури
  shape.getTextFrame().getParagraphs().get_Item(0).getParagraphFormat().getDefaultPortionFormat().setFontHeight(128);

  // Отримати текстовий кадр
  ITextFrame textFrame = shape.getTextFrame();

  // Налаштуйте ефект перетворення WordArt "Arch Up".
  textFrame.getTextFrameFormat().setTransform(TextShapeType.ArchUp);

  // Застосування 3D ефектів
  textFrame.getTextFrameFormat().getThreeDFormat().setExtrusionHeight(3.5f);
  textFrame.getTextFrameFormat().getThreeDFormat().setDepth(3);
  textFrame.getTextFrameFormat().getThreeDFormat().setMaterial(MaterialPresetType.Plastic);
  textFrame.getTextFrameFormat().getThreeDFormat().getLightRig().setDirection(LightingDirection.Top);
  textFrame.getTextFrameFormat().getThreeDFormat().getLightRig().setLightType(LightRigPresetType.Balanced);
  textFrame.getTextFrameFormat().getThreeDFormat().getLightRig().setRotation(0, 0, 40);		 
  textFrame.getTextFrameFormat().getThreeDFormat().getCamera().setCameraType(CameraPresetType.PerspectiveContrastingRightFacing);

  // Зберегти презентацію
  pres.save("3D-Text.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

На наступному знімку екрана показано вихідні дані прикладу коду вище.

Створіть тривимірний текст у PowerPoint на Java

Створіть 3D-фігуру в PowerPoint PPT на Java

Подібно до тексту, ви можете застосовувати тривимірні ефекти до фігур у презентаціях PowerPoint. Нижче наведено кроки для створення 3D-фігури в PowerPoint PPT за допомогою Java.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як застосувати 3D-ефекти до фігур у PowerPoint за допомогою Java.

// Створити презентацію
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // Додайте форму прямокутника
  IAutoShape shape = pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 200, 150, 200, 200);

  // Установіть текст для форми
  shape.getTextFrame().setText("3D");
  shape.getTextFrame().getParagraphs().get_Item(0).getParagraphFormat().getDefaultPortionFormat().setFontHeight(64);

  // Застосування 3D ефектів
  shape.getThreeDFormat().getCamera().setCameraType(CameraPresetType.OrthographicFront);
  shape.getThreeDFormat().getCamera().setRotation(20, 30, 40);
  shape.getThreeDFormat().getLightRig().setLightType(LightRigPresetType.Flat);
  shape.getThreeDFormat().getLightRig().setDirection(LightingDirection.Top);
  shape.getThreeDFormat().setMaterial(MaterialPresetType.Flat);
  shape.getThreeDFormat().setExtrusionHeight(100);
  shape.getThreeDFormat().getExtrusionColor().setColor(Color.BLUE);

  // Зберегти презентацію
  pres.save("3D-Shape.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Нижче наведено тривимірну форму, яку ми отримуємо після виконання цього коду.

Створіть тривимірну фігуру в PowerPoint на Java

Створення градієнта для 3D-фігур у PPT

Ви також можете застосувати ефекти градієнта до фігур, виконавши наведені нижче дії.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як застосувати ефекти градієнта до фігур у PowerPoint PPT.

// Створити презентацію
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // Додайте форму прямокутника
  IAutoShape shape = pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 200, 150, 200, 200);

  // Установіть текст для форми
  shape.getTextFrame().setText("3D");
  shape.getTextFrame().getParagraphs().get_Item(0).getParagraphFormat().getDefaultPortionFormat().setFontHeight(64);

  shape.getFillFormat().setFillType(FillType.Gradient);
  shape.getFillFormat().getGradientFormat().getGradientStops().add(0, Color.BLUE);
  shape.getFillFormat().getGradientFormat().getGradientStops().add(100, Color.MAGENTA);

  // Застосування 3D ефектів
  shape.getThreeDFormat().getCamera().setCameraType(CameraPresetType.OrthographicFront);
  shape.getThreeDFormat().getCamera().setRotation(10, 20, 30);
  shape.getThreeDFormat().getLightRig().setLightType(LightRigPresetType.Flat);
  shape.getThreeDFormat().getLightRig().setDirection(LightingDirection.Top);
  shape.getThreeDFormat().setExtrusionHeight(150);
  shape.getThreeDFormat().getExtrusionColor().setColor(new Color(255, 140, 0));

  // Зберегти презентацію
  pres.save("3D-Shape-Gradient.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Нижче представлена 3D-форма після застосування ефекту градієнта.

Створення градієнта для 3D-фігур у PPT на Java

Застосування 3D-ефектів до зображення в PowerPoint на Java

Aspose.Slides for Java також дозволяє застосовувати 3D-ефекти до зображення. Нижче наведено кроки для виконання цієї операції в Java.

Нижче наведено кроки для застосування 3D-ефектів до зображення в PPT за допомогою Java.

// Створити презентацію
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // Додайте форму прямокутника
  IAutoShape shape = pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 200, 150, 200, 200);

  // Установіть зображення для форми
  shape.getFillFormat().setFillType(FillType.Picture);
  IPPImage picture = null;
  try {
    picture = pres.getImages().addImage(Files.readAllBytes(Paths.get("tiger.bmp")));
  } catch (IOException e) { }
  shape.getFillFormat().getPictureFillFormat().getPicture().setImage(picture);
  shape.getFillFormat().getPictureFillFormat().setPictureFillMode(PictureFillMode.Stretch);

  // Застосування 3D ефектів
  shape.getThreeDFormat().getCamera().setCameraType(CameraPresetType.OrthographicFront);
  shape.getThreeDFormat().getCamera().setRotation(10, 20, 30);
  shape.getThreeDFormat().getLightRig().setLightType(LightRigPresetType.Flat);
  shape.getThreeDFormat().getLightRig().setDirection(LightingDirection.Top);
  shape.getThreeDFormat().setExtrusionHeight(150);
  shape.getThreeDFormat().getExtrusionColor().setColor(Color.GRAY);

  // Зберегти презентацію
  pres.save("3D-Image.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Нижче наведено результуюче зображення, яке ми отримуємо після застосування 3D-ефектів.

Застосування 3D-ефектів до зображення в PowerPoint на Java

Застосуйте 3D-ефекти в PowerPoint PPT – отримайте безкоштовну ліцензію

Ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію і застосовувати 3D-ефекти в PowerPoint PPT без обмежень оцінювання.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як застосовувати 3D-ефекти в PowerPoint PPT/PPTX за допомогою Java. За допомогою зразків коду ми продемонстрували, як створити 3D-текст або фігури та застосувати 3D-ефекти до зображень у презентаціях PPT або PPTX. Ви можете відвідати документацію, щоб дізнатися більше про Aspose.Slides for Java. Крім того, ви можете опублікувати свої запитання чи запити на нашому форумі.

Дивись також