Клонуйте слайди в презентаціях PowerPoint за допомогою C++

Можуть бути ситуації, коли потрібно створити копію слайда. Наприклад, вам потрібно створити новий слайд, схожий на існуючий. У таких випадках ви можете клонувати слайд у тій самій або іншій презентації та змінити його відповідно до своїх вимог. З цією метою ця стаття навчить вас, як клонувати слайди в одній презентації PowerPoint або в іншій презентації PowerPoint за допомогою C++.

C++ API для клонування слайдів PowerPoint

Aspose.Slides for C++ – це API C++ для роботи з презентаціями PowerPoint. Він дозволяє створювати, читати та змінювати файли PowerPoint без додаткового програмного забезпечення. Крім того, API підтримує клонування слайдів PowerPoint. Ви можете встановити API через NuGet або завантажити його безпосередньо з розділу Завантаження.

Клонування слайда в презентації PowerPoint

Ви можете клонувати слайд до кінця презентації або в певному місці. У наступних розділах ми розглянемо обидва ці сценарії за допомогою зразків коду.

Клонуйте слайд до кінця презентації PowerPoint за допомогою C++

Нижче наведено кроки, щоб клонувати слайд до кінця презентації PowerPoint.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як клонувати слайд до кінця презентації PowerPoint за допомогою C++.

// Шляхи до файлів
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\CloneSlideAtEnd_out.pptx";

// Завантажте презентацію
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Отримайте слайди
auto slides = presentation->get_Slides();

// Додайте клон слайда
slides->AddClone(presentation->get_Slides()->idx_get(0));

// Зберегти презентацію
presentation->Save(outputFilePath, SaveFormat::Pptx);

Клонуйте слайд у певну позицію за допомогою C++

Нижче наведено кроки для клонування слайда в певну позицію за допомогою C++.

Наведений нижче приклад коду показує, як клонувати слайд у певну позицію за допомогою C++.

// Шляхи до файлів
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\CloneSlideAtSpecificIndex_out.pptx";

// Завантажте презентацію
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Отримайте слайди
auto slides = presentation->get_Slides();

// Вставте клон з індексом 0
slides->InsertClone(0, presentation->get_Slides()->idx_get(1));

// Зберегти презентацію
presentation->Save(outputFilePath, SaveFormat::Pptx);

Клонування слайда в іншу презентацію PowerPoint

Ви можете клонувати слайд до кінця або в певному місці іншої презентації. У наступних розділах ми розглянемо обидва ці сценарії за допомогою зразків коду.

Клонуйте слайд до кінця іншої презентації PowerPoint за допомогою C++

Нижче наведено кроки, щоб клонувати слайд до кінця іншої презентації PowerPoint.

У наступному прикладі коду показано, як клонувати слайд до кінця іншої презентації PowerPoint за допомогою C++.

// Шляхи до файлів
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String destinationFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation2.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\CloneSlideToOtherPresentationAtEnd_out.pptx";

// Завантажте вихідну презентацію
auto sourcePresentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Завантажте цільову презентацію
auto destinationPresentation = System::MakeObject<Presentation>(destinationFilePath);

// Отримайте слайди цільової презентації
auto destinationSlides = destinationPresentation->get_Slides();

// Додайте слайд із вихідної презентації в кінець цільової презентації
destinationSlides->AddClone(sourcePresentation->get_Slides()->idx_get(0));

// Збережіть цільову презентацію
destinationPresentation->Save(outputFilePath, SaveFormat::Pptx);

Клонуйте слайд у певну позицію в іншій презентації PowerPoint за допомогою C++

Нижче наведено кроки, щоб клонувати слайд у певне місце в іншій презентації PowerPoint.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як клонувати слайд у певну позицію в іншій презентації PowerPoint за допомогою C++.

// Шляхи до файлів
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String destinationFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation2.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\CloneSlideToOtherPresentationAtSpecificIndex_out.pptx";

// Завантажте вихідну презентацію
auto sourcePresentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Завантажте цільову презентацію
auto destinationPresentation = System::MakeObject<Presentation>(destinationFilePath);

// Отримайте слайди цільової презентації
auto destinationSlides = destinationPresentation->get_Slides();

// Вставте слайд із вихідної презентації до 2-го індексу цільової презентації
destinationSlides->InsertClone(2, sourcePresentation->get_Slides()->idx_get(0));

// Збережіть цільову презентацію
destinationPresentation->Save(outputFilePath, SaveFormat::Pptx);

Отримайте безкоштовну ліцензію

Щоб випробувати API без оціночних обмежень, ви можете подати запит на безкоштовну тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як клонувати слайди в презентаціях PowerPoint за допомогою C++. Зокрема, ви дізналися, як клонувати слайд до кінця або в певному місці тієї самої презентації чи іншої презентації. Aspose.Slides for C++ — це надійний API, який надає багато додаткових функцій для роботи з файлами PowerPoint. Ви можете детально вивчити API, відвідавши офіційну документацію. У разі будь-яких запитань зв’яжіться з нами на нашому безкоштовному форумі підтримки.

Дивись також