Якщо ви шукаєте простий у реалізації перетворення PowerPoint PPT у JPG у Java, тоді ви прийшли в потрібне місце. Тому що в цій статті ми покажемо вам, як легко конвертувати зображення PowerPoint PPT у JPG за кілька простих кроків.

Java PowerPoint PPT PPTX у PDF

PDF(Portable Document Format) став найбільш поширеним і часто використовуваним форматом цифрових документів. Оскільки формат PDF має фіксований макет, більшість документів перетворюються на PDF, перш ніж надавати спільний доступ. Серед різноманітних перетворень документів PowerPoint у PDF є популярним варіантом використання. Тож давайте розглянемо, як конвертувати PowerPoint PPT або PPTX у PDF у Java.

Перетворення Java PowerPoint PPT у PDF

У цій статті ми розглянемо такі сценарії перетворення:

Конвертер Java PPT у PDF — безкоштовно завантажити

Для перетворення PowerPoint у JPG ми будемо використовувати Aspose.Slides for Java. Це дивовижний API для обробки презентацій, який забезпечував високоточне перетворення слайдів PPT. Ви можете завантажити його або додати у свій проект на основі maven, використовуючи наступну інформацію про сховище та залежності.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>19.12</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Перетворіть PowerPoint у PDF на Java

Нижче наведено прості кроки для перетворення PowerPoint PPT у PDF із параметрами за замовчуванням, наданими Aspose.Slides for Java.

 • Завантажте файл PowerPoint PPT або PPTX за допомогою об’єкта Presentation.
 • Викличте метод save(), передаючи назву вихідного PDF-файлу та вихідний формат.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як конвертувати PowerPoint PPT у PDF на Java із параметрами за замовчуванням.

// Створення екземпляра об’єкта презентації, який представляє файл презентації
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");

// Збережіть презентацію у форматі PDF із параметрами за замовчуванням
pres.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf);

Налаштуйте PPTX у PDF на Java

Aspose.Slides for Java надає клас PdfOptions, який дозволяє налаштувати перетворення PowerPoint у PDF. Клас PdfOptions дозволяє вказати якість JPEG, визначити поведінку метафайлів, встановити рівень стиснення тексту, рівень відповідності PDF та інші параметри. Нижче наведено кроки для перетворення файлу PPT або PPTX у PDF із налаштованими параметрами.

 • Завантажте PowerPoint PPT або PPTX за допомогою об’єкта Presentation.
 • Створіть об’єкт класу PdfOptions.
 • Встановіть/вкажіть параметри, надані класом PdfOptions.
 • Викличте метод save().

У наведеному нижче прикладі коду показано, як конвертувати PPTX у PDF у Java із налаштованими параметрами.

// Створення екземпляра об’єкта презентації, який представляє файл презентації
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");

// Створіть екземпляр класу PdfOptions
PdfOptions opts = new PdfOptions();
        
// Установіть якість JPEG
opts.setJpegQuality((byte) 90);

// Визначте поведінку для метафайлів
opts.setSaveMetafilesAsPng(true);

// Встановіть рівень стиснення тексту
opts.setTextCompression(PdfTextCompression.Flate);

// Визначте стандарт PDF
opts.setCompliance(PdfCompliance.Pdf15);
       
INotesCommentsLayoutingOptions options = opts.getNotesCommentsLayouting();
options.setNotesPosition(NotesPositions.BottomFull);

// Збережіть презентацію у форматі PDF із зазначеними параметрами
pres.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf, opts);

Java PPT у PDF – включити приховані слайди

Може бути випадок, коли презентація PowerPoint містить приховані слайди. У стандартному перетворенні PowerPoint у PDF Aspose.Slides for Java ігнорує приховані слайди. Однак якщо ви хочете включити приховані слайди в конвертований PDF-файл, ви можете скористатися параметром PdfOptions.setShowHiddenSlides(true).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як конвертувати PPT у PDF, включаючи приховані слайди в Java.

Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");
try {
	// Створіть екземпляр класу PdfOptions
	PdfOptions pdfOptions = new PdfOptions();

	// Вкажіть, що створений документ повинен містити приховані слайди
	pdfOptions.setShowHiddenSlides(true);

	// Збережіть презентацію у форматі PDF із зазначеними параметрами
	pres.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf, pdfOptions);
} finally {
	if (pres != null)
		pres.dispose();
}
	

PPTX у PDF на Java – конвертуйте певний слайд(и) презентації

Aspose.Slides for Java також дозволяє вибрати слайди, які ви хочете включити в кінцевий документ PDF. Ви можете створити масив, щоб указати номери слайдів, які потрібно включити до перетворення PowerPoint у PDF, і передати це в метод save().

У наведеному нижче прикладі коду показано, як конвертувати певні слайди PowerPoint у формат PDF у Java.

// Створення екземпляра об’єкта презентації, який представляє файл презентації
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");
// Налаштування масиву позицій слайдів
int[] slides = new int[] { 2, 3, 5 };

// Зберегти презентацію в PDF
pres.save("output.pdf", slides, SaveFormat.Pdf);

Java PowerPoint PPT у PDF-файл, захищений паролем

Ви також можете конвертувати презентацію PowerPoint PPT у захищений паролем PDF, щоб захистити свій документ. Ви можете встановити пароль за допомогою PdfOptions.setPassword(“password”) і передати об’єкт PdfOptions до методу save().

У наведеному нижче прикладі коду показано, як конвертувати PowerPoint PPTX у захищений паролем PDF-файл у Java.

// Створення екземпляра об’єкта презентації, який представляє файл презентації
Presentation pres = new Presentation("demo.pptx");

// Створіть екземпляр класу PdfOptions
PdfOptions opts = new PdfOptions();

// Встановлення пароля PDF
opts.setPassword("password");

// Збережіть презентацію в захищений паролем PDF
pres.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf, opts);

Перетворюйте PowerPoint у PDF із правами доступу

Формат PDF дозволяє вказувати різні дозволи доступу, такі як дозвіл на друк, дозвіл на додавання або змінення текстових приміток або полів форми тощо. Згідно з цією функцією Aspose.Slides for Java надає можливість налаштування дозволів для PDF-документа, який конвертується з презентації PowerPoint. Клас PdfAccessPermissions містить набір позначок для різних типів дозволів, які можна застосувати в презентації PowerPoint для перетворення PDF.

У наведеному нижче прикладі коду Java показано, як конвертувати PowerPoint PPT у PDF із дозволами доступу.

// Створення параметрів PDF
PdfOptions pdfOptions = new PdfOptions();
// Встановити пароль
pdfOptions.setPassword("my_password");
// Встановити права доступу
pdfOptions.setAccessPermissions(PdfAccessPermissions.PrintDocument| PdfAccessPermissions.HighQualityPrint);

// Завантажте презентацію PowerPoint
Presentation presentation = new Presentation("Presentation.pptx");
try {
  presentation.save("output.pdf", SaveFormat.Pdf, pdfOptions);
} finally {
  if (presentation != null) presentation.dispose();
}

Висновок

У цій статті ви дізналися, як конвертувати презентації PowerPoint у PDF на Java. Ми також розглянули, як налаштувати перетворення PPT або PPTX у PDF у Java за допомогою різних параметрів.

Перетворювач Java PowerPoint у PDF – докладніше

Відвідайте документацію, щоб дізнатися більше про функції Aspose.Slides for Java. Завантажте повний набір прикладів вихідного коду на Java з репозиторію GitHub. Якщо у вас виникне проблема чи у вас виникнуть запитання, повідомте нам про це через наш форум.

Дивись також

Порада. Перегляньте реалізацію процесу перетворення PowerPoint у PDF або PPT у PDF.