PPT у TIFF за допомогою C++

Формат файлу зображень із тегами (TIFF) — це формат зображення, який зазвичай використовується для друку завдяки його високій якості. У деяких випадках вам знадобиться конвертувати файли PPTX у формат TIFF для друку. Для цього ця стаття навчить вас, як програмно конвертувати файли PowerPoint PPTX/PPT у формат TIFF за допомогою C++.

Конвертер C++ PowerPoint PPT у TIFF — безкоштовно завантажити

Aspose.Slides for C++ — це API C++ для роботи з файлами PowerPoint. Він дозволяє створювати, читати та змінювати файли PPT і PPTX без додаткового програмного забезпечення. Крім того, API підтримує перетворення файлів PPTX/PPT у формат зображення TIFF. Ви можете встановити API через NuGet або завантажити його безпосередньо з розділу Завантаження.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Перетворення PPT у TIFF на C++

Ви можете конвертувати файли PowerPoint PPTX/PPT у формат TIFF лише за кілька рядків коду. Щоб досягти цього, виконайте наведені нижче дії.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як конвертувати PPT у формат TIFF за допомогою C++.

// Шляхи до файлів
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToTiff_out.tiff";

// Завантажте файл презентації
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Збережіть файл TIFF
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Tiff);

C++ PPTX до TIFF - нестандартний розмір зображення

Нижче наведено кроки для перетворення файлів PowerPoint у формат TIFF із нестандартним розміром зображення.

Наведений нижче зразок коду показує, як конвертувати PPTX у TIFF із нестандартним розміром зображення в C++.

// Шляхи до файлів
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToTiffWithCustomImageSize_out.tiff";

// Завантажте файл презентації
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Створіть екземпляр класу TiffOptions
SharedPtr<Aspose::Slides::Export::TiffOptions> options = MakeObject<Aspose::Slides::Export::TiffOptions>();

// Встановіть тип стиснення
options->set_CompressionType(Aspose::Slides::Export::TiffCompressionTypes::Default);

// Встановити DpiX
options->set_DpiX(200);

// Установіть DpiY
options->set_DpiY(100);

// Встановіть розмір зображення
options->set_ImageSize(System::Drawing::Size(1728, 1078));

// Збережіть файл TIFF
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Tiff, options);

C++ PowerPoint PPT у TIFF – нестандартний піксельний формат

Щоб установити формат пікселів, ми скористаємося переліком ImagePixelFormat. Перелік ImagePixelFormat надає такі значення.

  • Format1bppIndexed: 1 біт на піксель, індексований
  • Format4bppIndexed: 4 біти на піксель, індексований
  • Format8bppIndexed: 8 біт на піксель, індексований
  • Format24bppRgb: 24 біти на піксель, RGB
  • Format32bppArgb: 32 біти на піксель, ARGB

Нижче наведено кроки для перетворення файлу PPTX/PPT на зображення TIFF із спеціальним форматом пікселів за допомогою C++.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як конвертувати PowerPoint PPT у TIFF у C++ із користувацьким піксельним форматом.

// Шляхи до файлів
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToTiffPixelFormat_out.tiff";

// Завантажте файл презентації
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Створіть екземпляр класу TiffOptions
SharedPtr<Aspose::Slides::Export::TiffOptions> options = MakeObject<Aspose::Slides::Export::TiffOptions>();

// Встановіть формат пікселів
options->set_PixelFormat(Aspose::Slides::Export::ImagePixelFormat::Format8bppIndexed);

// Збережіть файл TIFF
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Tiff, options);

Конвертер PPTX у TIFF C++ – отримайте безкоштовну ліцензію

Щоб використовувати API без оціночних обмежень, ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як конвертувати зображення PowerPoint PPT у формат TIFF у C++. Крім того, ви дізналися, як установити нестандартний розмір зображення та формат пікселів у конвертації PPT у TIFF. Крім того, Aspose.Slides for C++ є потужним API для роботи з файлами PowerPoint. Ви можете детально вивчити API, відвідавши офіційну документацію. У разі будь-яких запитань зв’яжіться з нами на нашому безкоштовному форумі підтримки.

Дивись також

Порада. Можливо, ви захочете ознайомитися з Aspose БЕЗКОШТОВНО в Інтернеті Конвертер PowerPoint для плакатів.