PowerPoint до TIFF C#

Перетворення PowerPoint у TIFF може бути корисним у різних сценаріях, наприклад для друку, факсу тощо. Щоб виконати це перетворення програмним шляхом, у цій статті описано, як конвертувати PowerPoint PPTX/PPT у TIFF за допомогою C#. Крім того, ви дізнаєтеся, як налаштувати розмір і формат пікселів отриманих зображень TIFF.

Конвертер C# PowerPoint PPT у TIFF — безкоштовно завантажити

Щоб конвертувати презентації PowerPoint, ми будемо використовувати Aspose.Slides for .NET. API призначений для створення, обробки та перетворення презентаційних документів із програм .NET. Ви можете завантажити API або встановити його за допомогою NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET 

Перетворення PPTX на TIFF у C#

Нижче наведено кроки для перетворення PowerPoint PPTX/PPT у TIFF за допомогою C#.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як перетворити PPTX на TIFF у C#.

// Створення екземпляра об’єкта презентації, який представляє файл презентації
using (Presentation presentation = new Presentation("Presentation.pptx"))
{
  // Збереження презентації в документ TIFF
  presentation.Save("output.tiff", SaveFormat.Tiff);
}

C# Перетворюйте PPT у TIFF за допомогою спеціального розміру зображення

Aspose.Slides for .NET також дозволяє налаштувати розмір отриманого зображення в PowerPoint для перетворення TIFF. Нижче наведено кроки для досягнення цього.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як конвертувати PPTX у TIFF із нестандартним розміром зображення.

// Створення екземпляра об’єкта презентації, який представляє файл презентації
using (Presentation pres = new Presentation("Presentation.pptx"))
{
  // Створіть екземпляр класу TiffOptions
  TiffOptions opts = new TiffOptions();

  // Встановлення типу стиснення
  opts.CompressionType = TiffCompressionTypes.Default;

  // Глибина залежить від типу стиснення і не може бути встановлена вручну.
  // Одиниця роздільної здатності завжди дорівнює «2» (точок на дюйм)

  // Налаштування DPI зображення
  opts.DpiX = 200;
  opts.DpiY = 100;

  // Встановити розмір зображення
  opts.ImageSize = new Size(1728, 1078);

  // Збережіть презентацію у форматі TIFF із вказаним розміром зображення
  pres.Save("TiffWithCustomSize_out.tiff", SaveFormat.Tiff, opts);
}

C# PowerPoint до TIFF – нестандартний піксельний формат

Нижче наведено кроки для налаштування формату пікселів у конвертації PPT у TIFF у C#.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як налаштувати формат пікселів у конвертації PPT у TIFF за допомогою C#.

// Створення екземпляра об’єкта презентації, який представляє файл презентації
using (Presentation presentation = new Presentation("Presentation.pptx"))
{
  TiffOptions options = new TiffOptions();
  
  options.PixelFormat = ImagePixelFormat.Format8bppIndexed;
  /*
  ImagePixelFormat contains the following values (as could be seen from documentation):
  Format1bppIndexed; // 1 bits per pixel, indexed.
  Format4bppIndexed; // 4 bits per pixel, indexed.
  Format8bppIndexed; // 8 bits per pixel, indexed.
  Format24bppRgb; // 24 bits per pixel, RGB.
  Format32bppArgb; // 32 bits per pixel, ARGB.
  */

  // Збережіть презентацію у форматі TIFF із вказаним розміром зображення
  presentation.Save("Tiff_With_Custom_Image_Pixel_Format_out.tiff", SaveFormat.Tiff, options);
}

Конвертер PowerPoint у TIFF C# — отримайте безкоштовну ліцензію

Ви можете використовувати Aspose.Slides for .NET без оціночних обмежень, отримавши безкоштовну тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як конвертувати PowerPoint PPT або PPTX у TIFF у C#. Крім того, ви бачили, як налаштувати перетворення PPT TIFF і змінити розмір і піксельний формат зображень TIFF. Ви можете відвідати документацію, щоб дослідити інші функції Aspose.Slides for .NET. Крім того, ви можете сміливо повідомляти нам про свої запити через наш форум.

Дивись також

Порада. Можливо, ви захочете ознайомитися з Aspose БЕЗКОШТОВНО в Інтернеті Перетворювач PowerPoint на плакат.