PowerPoint до TIFF Java

У різних сценаріях, таких як друк, факс тощо, використовується перетворення PowerPoint у TIFF. Щоб автоматизувати це перетворення з веб-програми чи настільної програми, у цій статті описано, як конвертувати PowerPoint PPT у TIFF у Java. Крім того, тут також показано, як налаштувати розмір і формат пікселів отриманих зображень TIFF.

Конвертер Java PowerPoint PPT у TIFF — безкоштовно завантажити

Щоб перетворити презентації на зображення TIFF, ми використаємо Aspose.Slides for Java. Зазначений API дозволяє створювати, маніпулювати та конвертувати презентаційні документи з програм Java. Ви можете завантажити API або встановити його за допомогою наведених нижче конфігурацій Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.7</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Перетворіть PowerPoint PPT у TIFF у Java

Нижче наведено кроки для перетворення PowerPoint PPTX/PPT у TIFF за допомогою Java.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як перетворити PowerPoint PPT у TIFF у Java.

// Створіть екземпляр об’єкта презентації, щоб завантажити файл PowerPoint
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");
try {
  // Збережіть презентацію в документ TIFF
  pres.save("tiff-image.tiff", SaveFormat.Tiff);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Перетворіть PPTX на TIFF у Java - Нестандартний розмір зображення

Aspose.Slides for Java також дозволяє налаштувати розмір отриманого зображення в PowerPoint для перетворення TIFF. Нижче наведено кроки для досягнення цього.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як конвертувати PPT у TIFF із нестандартним розміром зображення.

// Створіть екземпляр об’єкта презентації, щоб завантажити файл PowerPoint
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");
try {
  // Створіть екземпляр класу TiffOptions
  TiffOptions opts = new TiffOptions();
  
  // Встановити роздільну здатність зображення
  opts.setDpiX(200);
  opts.setDpiY(100);
  
  // Встановити розмір зображення
  opts.setImageSize(new java.awt.Dimension(1728, 1078));
 
  // Збережіть презентацію у форматі TIFF із вказаним розміром зображення
  pres.save("tiff-ImageSize.tiff", SaveFormat.Tiff, opts);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}  

Збережіть PowerPoint PPT у форматі TIFF у Java – нестандартний піксельний формат

Нижче наведено кроки для налаштування формату пікселів у програмі PowerPoint для перетворення TIFF у Java.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як налаштувати формат пікселя під час перетворення PPTX у TIFF.

// Створіть екземпляр об’єкта презентації, щоб завантажити файл PowerPoint
Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx");
try {
  TiffOptions options = new TiffOptions();
  options.setPixelFormat(ImagePixelFormat.Format8bppIndexed);
  
  /*
   * ImagePixelFormat містить такі значення (як видно з документації):
   * Format1bppIndexed; // 1 біт на піксель, індексовано.
   * Format4bppIndexed; // 4 біти на піксель, індексовані.
   * Format8bppIndexed; // 8 біт на піксель, індексовано.
   * Формат24bppRgb; // 24 біти на піксель, RGB.
   * Format32bppArgb; // 32 біти на піксель, ARGB.
   */
  
  // Збережіть презентацію у форматі TIFF із вказаним розміром зображення
  pres.save("Tiff-PixelFormat.tiff", SaveFormat.Tiff, options);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Конвертер Java з PowerPoint у TIFF — отримайте безкоштовну ліцензію

Ви можете використовувати Aspose.Slides for Java без оціночних обмежень, попросивши тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви побачили, як конвертувати PowerPoint PPT у TIFF у Java. Крім того, у покроковому посібнику та зразках коду показано, як налаштувати розмір і формат пікселів отриманих зображень TIFF.

Перетворювач Java PPT у TIFF - Докладніше

Ви можете відвідати документацію, щоб дослідити інші функції Aspose.Slides for Java. Крім того, ви можете сміливо повідомляти нам про свої запити через наш форум.

Дивись також