Створюйте таблиці та маніпулюйте ними в PowerPoint за допомогою C++

Microsoft PowerPoint надає можливість вставляти таблиці в презентації PowerPoint. Таблиці дозволяють упорядковувати дані у вигляді рядків і стовпців. Крім того, вони впорядковують дані та полегшують їх перегляд і аналіз. З цією метою ця стаття навчить вас створювати таблиці та керувати ними в презентаціях PowerPoint за допомогою C++.

C++ API для створення та обробки таблиць у презентаціях PowerPoint

Ми будемо використовувати API Aspose.Slides for C++ для створення та обробки таблиць у презентаціях PowerPoint. Це потужний і багатофункціональний API, який підтримує створення, читання та змінення файлів PowerPoint без встановлення Mircosoft PowerPoint. Ви можете встановити API через NuGet або завантажити його безпосередньо з розділу Завантаження.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Створення таблиці в презентаціях PowerPoint за допомогою C++

Нижче наведено кроки для створення таблиці в презентаціях PowerPoint.

  • По-перше, створіть екземпляр класу Presentation для представлення нового файлу PowerPoint.
  • Отримайте слайд, куди потрібно додати таблицю.
  • У масиві визначте ширину та висоту таблиці.
  • Створіть таблицю за допомогою ISlide->getShapes()->AddTable(float x, float y, System::ArrayPtr) columnWidths, System::ArrayPtr rowHeights) метод.
  • Створіть цикл для перебору рядків таблиці.
  • Усередині циклу створіть вкладений цикл для проходження клітинок кожного рядка.
  • Відформатуйте комірки відповідно до ваших вимог.
  • Нарешті збережіть презентацію за допомогою методу Presentation->Save(System::String fname, Export::SaveFormat format).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як створити таблицю в презентації PowerPoint за допомогою C++.

// Шлях до файлу
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\CreateTable_out.pptx";

// Створіть екземпляр класу Presentation
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>();

// Доступ до першого слайда
SharedPtr<ISlide> slide = presentation->get_Slides()->idx_get(0);

// Визначте стовпці з шириною та рядки з висотою
System::ArrayPtr<double> dblCols = System::MakeObject<System::Array<double>>(4, 70);
System::ArrayPtr<double> dblRows = System::MakeObject<System::Array<double>>(4, 70);

// Додати форму таблиці до слайда
SharedPtr<ITable> table = slide->get_Shapes()->AddTable(100, 50, dblCols, dblRows);

// Установіть формат рамки для кожної комірки
for (int x = 0; x < table->get_Rows()->get_Count(); x++)
{
	SharedPtr<IRow> row = table->get_Rows()->idx_get(x);
	for (int y = 0; y < row->get_Count(); y++)
	{
		SharedPtr<ICell> cell = row->idx_get(y);

		cell->get_CellFormat()->get_BorderTop()->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::Solid);
		cell->get_CellFormat()->get_BorderTop()->get_FillFormat()->get_SolidFillColor()->set_Color(System::Drawing::Color::get_Red());
		cell->get_CellFormat()->get_BorderTop()->set_Width(5);

		cell->get_CellFormat()->get_BorderBottom()->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::Solid);
		cell->get_CellFormat()->get_BorderBottom()->get_FillFormat()->get_SolidFillColor()->set_Color(System::Drawing::Color::get_Red());
		cell->get_CellFormat()->get_BorderBottom()->set_Width(5);

		cell->get_CellFormat()->get_BorderLeft()->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::Solid);
		cell->get_CellFormat()->get_BorderLeft()->get_FillFormat()->get_SolidFillColor()->set_Color(System::Drawing::Color::get_Red());
		cell->get_CellFormat()->get_BorderLeft()->set_Width(5);

		cell->get_CellFormat()->get_BorderRight()->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::Solid);
		cell->get_CellFormat()->get_BorderRight()->get_FillFormat()->get_SolidFillColor()->set_Color(System::Drawing::Color::get_Red());
		cell->get_CellFormat()->get_BorderRight()->set_Width(5);
	}
}

// Зберегти презентацію
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);
Таблиця, створена за зразком коду

Таблиця, створена за зразком коду

Доступ до таблиці та її змінення в презентаціях PowerPoint за допомогою C++

Ви також можете отримати доступ до наявних таблиць у презентаціях PowerPoint і змінити їх. Нижче наведено кроки для доступу та редагування таблиці в презентаціях PowerPoint.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як отримати доступ до таблиці в презентації PowerPoint і змінити її за допомогою C++.

// Шляхи до файлів
const String sourceFilePath = u"OutputDirectory\\CreateTable_out.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AccessTable_out.pptx";

// Завантажте файл презентації
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Доступ до першого слайда
SharedPtr<ISlide> slide = presentation->get_Slides()->idx_get(0);

// Доступ до таблиці
SharedPtr<ITable> table;

for (SharedPtr<IShape> shape : slide->get_Shapes())
{
	if (System::ObjectExt::Is<ITable>(shape)) {
		table = System::DynamicCast_noexcept<ITable>(shape);
	}
}

// Встановити текст
table->idx_get(0, 1)->get_TextFrame()->set_Text(u"Aspose");

// Зберегти презентацію
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Встановіть напрямок тексту в таблиці PowerPoint за допомогою C++

Нижче наведено кроки для встановлення напрямку тексту в таблицях PowerPoint.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як установити напрямок тексту в таблиці PowerPoint за допомогою C++.

// Шляхи до файлів
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\PresentationWithTable.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\SetTextDirectionInTable_out.pptx";

// Завантажте файл презентації
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Доступ до першого слайда
SharedPtr<ISlide> slide = presentation->get_Slides()->idx_get(0);

// Доступ до таблиці
SharedPtr<ITable> table;

for (SharedPtr<IShape> shape : slide->get_Shapes())
{
	if (System::ObjectExt::Is<ITable>(shape)) {
		table = System::DynamicCast_noexcept<ITable>(shape);
	}
}

// Установити напрямок тексту
SharedPtr<ICell> cell = table->idx_get(0, 1);
cell->set_TextAnchorType(TextAnchorType::Center);
cell->set_TextVerticalType(TextVerticalType::Vertical270);

// Зберегти презентацію
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);
Зображення результату, згенерованого зразком коду

Зображення результату, створеного зразком коду

Отримайте безкоштовну ліцензію

Щоб випробувати API без оціночних обмежень, ви можете подати запит на безкоштовну тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як створювати та оновлювати таблиці в презентаціях PowerPoint. Крім того, ви бачили, як встановити напрямок тексту в таблицях PowerPoint за допомогою API Aspose.Slides for C++. Це надійний API, який надає низку додаткових функцій для роботи з файлами PowerPoint. Ви можете детально вивчити API, відвідавши офіційну документацію. У разі будь-яких запитань зв’яжіться з нами на нашому безкоштовному форумі підтримки.

Дивись також