створення презентацій powerpoint java

Презентації PowerPoint дозволяють створювати привабливі слайди, що містять текст, графіку, діаграми, анімацію та інші елементи, щоб зробити ваші презентації привабливими. У цій статті ви дізнаєтесь, як реалізувати функції автоматизації PowerPoint із програм Java. Зокрема, ми розглянемо, як створити презентації PowerPoint PPT або PPTX з нуля в Java. Крім того, ми продемонструємо, як програмно вставляти різні типи елементів у слайди.

Java API для створення презентацій PowerPoint — безкоштовне завантаження

Для реалізації функцій автоматизації PowerPoint Aspose пропонує Aspose.Slides for Java. Це високошвидкісний API, який значно полегшує вам створення, редагування, конвертацію та керування PowerPoint PPT/PPTX із ваших програм Java. Ви можете завантажити API або встановити його у своїх програмах на основі Maven, використовуючи такі конфігурації.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>22.7</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Створення презентації PowerPoint на Java

Щоб розпочати автоматизацію PowerPoint, давайте спочатку створимо порожній документ презентації та збережемо його як файл PPTX. Нижче наведено кроки для створення презентаційного документа.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як створити PowerPoint PPT за допомогою Java.

// Створення екземпляра об’єкта презентації, який представляє файл презентації
Presentation presentation = new Presentation();

// Отримайте перший слайд
ISlide slide = presentation.getSlides().get_Item(0);

// Додати вміст до слайда...

// Зберегти презентацію
presentation.save("NewPresentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Редагування PowerPoint PPT у Java

Aspose.Slides for Java також дозволяє відкривати наявні презентації PowerPoint, щоб оновлювати їх вміст. Нижче наведено кроки для завантаження файлу PowerPoint PPTX.

 • Створіть екземпляр класу Presentation і вкажіть шлях файлу PPTX до його конструктора.
 • Актуалізація змісту презентації.
 • Збережіть оновлену презентацію за допомогою методу Presentation.save(String, SaveFormat).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як відкрити існуючу презентацію PowerPoint за допомогою Java.

// Створення екземпляра об’єкта презентації, який представляє файл презентації
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Отримайте перший слайд
ISlide slide = presentation.getSlides().get_Item(0);

// додати або оновити вміст слайда...

// Зберегти презентацію
presentation.save("NewPresentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Додайте слайд до PPT у Java

Давайте тепер розглянемо, як додати слайди до документа презентації. Це можна зробити як для нової презентації, так і для існуючої. Нижче наведено кроки, щоб додати слайди до PowerPoint PPT у Java.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додати слайди до PowerPoint PPT у Java.

// Створення екземпляра об’єкта презентації, який представляє файл презентації
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Доступ до колекції слайдів
ISlideCollection slds = presentation.getSlides();

for (int i = 0; i < presentation.getLayoutSlides().size(); i++) {
	// Додати порожній слайд до колекції «Слайди».
	slds.addEmptySlide(presentation.getLayoutSlides().get_Item(i));
}

// Зберегти презентацію
presentation.save("NewPresentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Створення PPT і додавання тексту в Java

Після того, як ви створили презентацію та додали до неї слайди, ви можете почати вставляти в неї різні елементи. Перш за все, давайте розглянемо кроки додавання тексту до слайда за допомогою Aspose.Slides for Java.

 • Створіть екземпляр класу Presentation і вкажіть шлях файлу PPTX до його конструктора.
 • Отримайте посилання на слайд, до якого потрібно додати текст, в об’єкті ISlide.
 • Додайте прямокутник за допомогою методу ISlide.getShapes().addAutoShape() і отримайте його посилання в об’єкті IAutoShape.
 • Додайте TextFrame до форми, що містить текст за замовчуванням.
 • Встановіть такі властивості тексту, як колір заливки, тип заливки тощо.
 • Збережіть оновлену презентацію за допомогою методу Presentation.save(String, SaveFormat).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додати текст до PowerPoint PPTX у Java.

// Створення екземпляра об’єкта презентації, який представляє файл презентації
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Отримайте перший слайд
ISlide sld = (ISlide) presentation.getSlides().get_Item(0);

// Додайте автофігуру типу «Прямокутник».
IAutoShape ashp = sld.getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 150, 75, 150, 50);

// Додайте ITextFrame до Rectangle
ashp.addTextFrame("Hello World");

// Змініть колір тексту на чорний (білий за замовчуванням)
ashp.getTextFrame().getParagraphs().get_Item(0).getPortions().get_Item(0).getPortionFormat().getFillFormat()
		.setFillType(FillType.Solid);
ashp.getTextFrame().getParagraphs().get_Item(0).getPortions().get_Item(0).getPortionFormat().getFillFormat()
		.getSolidFillColor().setColor(java.awt.Color.BLACK);

// Змініть колір лінії прямокутника на білий
ashp.getShapeStyle().getLineColor().setColor(java.awt.Color.WHITE);

// Видаліть будь-яке форматування заливки у формі
ashp.getFillFormat().setFillType(FillType.NoFill);

// Зберегти презентацію
presentation.save("NewPresentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Створення таблиці в PowerPoint PPTX на Java

Таблиця є важливим елементом, який використовується для організації вмісту у вигляді рядків і стовпців. Щоб додати таблицю до слайда, виконайте наведені нижче дії.

 • Створіть екземпляр класу Presentation і вкажіть шлях файлу PPTX до його конструктора.
 • Отримайте посилання на слайд, до якого потрібно додати текст.
 • Створіть масив ширини стовпців.
 • Створіть масив висоти рядків.
 • Додайте таблицю до слайда за допомогою методу ISlide.getShapes().addTable() і отримайте її посилання на об’єкт ITable.
 • Перебирайте кожну клітинку, щоб застосувати форматування до верхньої, нижньої, правої та лівої меж.
 • Додайте текст до клітинки.
 • Збережіть оновлену презентацію за допомогою методу Presentation.save(String, SaveFormat).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як створити таблицю в PowerPoint PPTX за допомогою Java.

// Створення екземпляра об’єкта презентації, який представляє файл презентації
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Доступ до першого слайда
ISlide sld = presentation.getSlides().get_Item(0);

// Визначте стовпці з шириною та рядки з висотою
double[] dblCols = { 50, 50, 50 };
double[] dblRows = { 50, 30, 30, 30, 30 };

// Додати форму таблиці до слайда
ITable tbl = sld.getShapes().addTable(100, 50, dblCols, dblRows);

// Установіть формат рамки для кожної комірки
for (int row = 0; row < tbl.getRows().size(); row++) {
	for (int cell = 0; cell < tbl.getRows().get_Item(row).size(); cell++) {
		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderTop().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderTop().getFillFormat().getSolidFillColor()
				.setColor(Color.RED);
		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderTop().setWidth(5);

		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderBottom().getFillFormat()
				.setFillType(FillType.Solid);
		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderBottom().getFillFormat().getSolidFillColor()
				.setColor(Color.RED);
		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderBottom().setWidth(5);

		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderLeft().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderLeft().getFillFormat().getSolidFillColor()
				.setColor(Color.RED);
		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderLeft().setWidth(5);

		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderRight().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderRight().getFillFormat().getSolidFillColor()
				.setColor(Color.RED);
		tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getBorderRight().setWidth(5);
	}
}
// Об’єднати клітинки 1 і 2 рядка 1
tbl.mergeCells(tbl.getRows().get_Item(0).get_Item(0), tbl.getRows().get_Item(1).get_Item(0), false);

// Додайте текст до об’єднаної клітинки
tbl.getRows().get_Item(0).get_Item(0).getTextFrame().setText("Merged Cells");

// Зберегти презентацію
presentation.save("NewPresentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Дізнайтеся більше про роботу з таблицями за допомогою цієї статті.

Додайте зображення в PowerPoint PPTX на Java

Нижче наведено кроки, щоб додати зображення до презентації PowerPoint за допомогою Java.

 • Створіть екземпляр класу Presentation і вкажіть шлях файлу PPTX до його конструктора.
 • Отримати посилання на слайд в об’єкті ISlide.
 • Створіть об’єкт класу IPPImage.
 • Додайте зображення до презентації за допомогою методу Presentation.getImages().addImage(FileInputStream).
 • Додайте зображення як рамку зображення до слайда з еквівалентом висоти та ширини зображення.
 • Збережіть оновлену презентацію за допомогою методу Presentation.save(String, SaveFormat).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додати зображення до PowerPoint PPT у Java.

// Створення екземпляра об’єкта презентації, який представляє файл презентації
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// Доступ до першого слайда
ISlide sld = presentation.getSlides().get_Item(0);

// Створіть екземпляр класу IPPImage
IPPImage imgx = null;

try {
	// Додайте зображення на слайд
	imgx = presentation.getImages().addImage(new FileInputStream(new File("greentick.png")));
}
catch (IOException e) {
}

// Додайте фоторамку з еквівалентом зображення по висоті та ширині
sld.getShapes().addPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 50, 150, imgx.getWidth(), imgx.getHeight(), imgx);

// Зберегти презентацію
presentation.save("NewPresentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Живий приклад: хочете побачити просту реалізацію Aspose API? Перегляньте цю онлайн-програму для перегляду, яка використовується для відкриття та читання презентацій.

API для створення PowerPoint PPT на Java – отримайте безкоштовну ліцензію

Ви можете використовувати Aspose.Slides for Java без оціночних обмежень, отримавши безкоштовну тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як створювати презентації PowerPoint PPT або PPTX з нуля в Java. Крім того, кроки та зразки коду продемонстрували, як вставляти слайди, текст, зображення та таблиці в нові або існуючі презентації PPT/PPTX. Крім того, ви можете дізнатися про Java PowerPoint API за допомогою документації.

Дивись також