SmartArt використовується для покращення роботи з презентаціями PowerPoint і для візуального представлення даних. Його можна використовувати, щоб зробити текст більш помітним і привабливим, а також використовувати для показу блок-схем, процесів, реляційних діаграм тощо. У цій статті ви дізнаєтеся, як створити SmartArt у презентаціях PowerPoint за допомогою C++.

C++ API для створення SmartArt у презентаціях PowerPoint

Aspose.Slides for C++ – це API C++ для роботи з файлами PowerPoint. Він дозволяє створювати, читати та змінювати файли PPT і PPTX без додаткового програмного забезпечення. Крім того, API підтримує створення SmartArt у презентаціях PowerPoint. Ви можете встановити API через NuGet або завантажити його безпосередньо з розділу Завантаження.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Створіть фігуру SmartArt у PowerPoint за допомогою C++

Нижче наведено кроки для створення фігури SmartArt у презентаціях PowerPoint.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як створити фігуру SmartArt у PowerPoint за допомогою C++.

// Шлях до файлу
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\CreateSmartArt_out.pptx";

// Завантажте файл презентації
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>();

// Отримайте перший слайд
SharedPtr<ISlide> slide = presentation->get_Slides()->idx_get(0);

// Додайте SmartArt
auto smartArt = slide->get_Shapes()->AddSmartArt(0, 0, 400, 400, Aspose::Slides::SmartArt::SmartArtLayoutType::BasicBlockList);

smartArt->get_AllNodes()->idx_get(0)->get_TextFrame()->set_Text(u"First Block");
smartArt->get_AllNodes()->idx_get(1)->get_TextFrame()->set_Text(u"Second Block");

// Зберегти презентацію
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);
Створіть SmartArt у презентаціях PowerPoint за допомогою C++

Зображення результату, створеного зразком коду

Доступ до форми SmartArt у презентації PowerPoint

Ви можете отримати доступ до фігур SmartArt у файлах PowerPoint, виконавши наведені нижче дії.

  • Завантажте файл PowerPoint за допомогою класу Presentation.
  • Перебирайте фігури.
  • Якщо фігура має тип ISmartArt, отримайте її посилання як об’єкт ISmartArt.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як отримати доступ до форми SmartArt із презентації PowerPoint за допомогою C++.

// Шлях до файлу
const String sourceFilePath = u"OutputDirectory\\CreateSmartArt_out.pptx";

// Завантажте файл презентації
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Перебирайте фігури
for (auto shape : presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes())
{
	// Перевірте, чи фігура має тип SmartArt
	if (System::ObjectExt::Is<Aspose::Slides::SmartArt::SmartArt>(shape))
	{
		// Приведення форми до SmartArt
		auto smartArt = System::DynamicCast_noexcept<ISmartArt>(shape);

		Console::WriteLine(String::Format(u"Shape Name: {0}", smartArt->get_Name()));

		// Перевірка макета SmartArt
		/*if (smartArt->get_Layout() == SmartArtLayoutType::BasicBlockList)
		{
			Console::WriteLine(u"Do some thing here....");
		}*/
	}
}

Змініть стиль фігури SmartArt за допомогою C++

Ви можете легко змінити стиль форми SmartArt після доступу до неї. Нижче наведено кроки, щоб змінити стиль фігури SmartArt за допомогою C++.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як змінити стиль фігури SmartArt за допомогою C++.

// Шляхи до файлів
const String sourceFilePath = u"OutputDirectory\\CreateSmartArt_out.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ChangeSmartArt_out.pptx";

// Завантажте файл презентації
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Перебирайте фігури
for (auto shape : presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes())
{
	// Перевірте, чи фігура має тип SmartArt
	if (System::ObjectExt::Is<Aspose::Slides::SmartArt::SmartArt>(shape))
	{
		// Приведення форми до SmartArt
		auto smartArt = System::DynamicCast_noexcept<ISmartArt>(shape);

		// Перевірте стиль SmartArt
		if (smartArt->get_QuickStyle() == SmartArtQuickStyleType::SimpleFill) {
			// Змінити стиль SmartArt
			smartArt->set_QuickStyle(SmartArtQuickStyleType::Cartoon);
		}

		// Перевірте тип кольору SmartArt
		if (smartArt->get_ColorStyle() == SmartArtColorType::ColoredFillAccent1) {
			// Змінити тип кольору SmartArt
			smartArt->set_ColorStyle(SmartArtColorType::ColorfulAccentColors);
		}
	}
}

// Зберегти презентацію
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Отримайте безкоштовну ліцензію

Щоб випробувати API без оціночних обмежень, ви можете подати запит на безкоштовну тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як створити форму SmartArt у презентаціях PowerPoint за допомогою C++. Крім того, ви побачили, як отримати доступ і змінити стиль фігури SmartArt за допомогою API Aspose.Slides for C++. Це надійний і багатофункціональний API, який надає багато додаткових функцій для роботи з файлами PowerPoint. Ви можете детально вивчити API, відвідавши офіційну документацію. У разі будь-яких запитань зв’яжіться з нами на нашому безкоштовному форумі підтримки.

Дивись також