SmartArt у презентаціях використовується для надання інформації у візуальній формі. Іноді його вирішують зробити простий текст більш привабливим. Тоді як в інших випадках він використовується для демонстрації блок-схем, процесів, зв’язків між різними об’єктами тощо. У цій статті ви дізнаєтеся, як програмно створювати SmartArt у презентаціях PowerPoint на C#.

C# .NET API для створення SmartArt у PowerPoint PPT

Для роботи зі SmartArt у презентаціях PowerPoint ми будемо використовувати Aspose.Slides for .NET. Це потужна бібліотека класів для створення презентацій PowerPoint і OpenOffice і керування ними. Ви можете встановити API через NuGet або завантажити його DLL.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Створення фігури SmartArt у PowerPoint PPT на C#

Aspose.Slides for .NET забезпечує найпростіший спосіб створення фігур SmartArt у презентаціях. Для демонстрації давайте створимо форму SmartArt з нуля в презентації PowerPoint за допомогою C#.

 • Створіть нову презентацію або завантажте наявну за допомогою класу Presentation.
 • Отримайте посилання на потрібний слайд в об’єкт ISlide.
 • Створіть SmartArt за допомогою методу ISlide.Shapes.AddSmartArt().
 • Збережіть оновлену презентацію за допомогою методу Presentation.Save(String, SaveFormat).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як створити фігуру SmartArt у PowerPoint PPT на C#.

// Створіть презентацію або завантажте наявну
using (Presentation pres = new Presentation())
{
  // Доступ до слайда презентації
  ISlide slide = pres.Slides[0];

  // Додайте форму SmartArt
  ISmartArt smart = slide.Shapes.AddSmartArt(0, 0, 400, 400, SmartArtLayoutType.BasicBlockList);
  smart.AllNodes[0].TextFrame.Text = "First Block";
  smart.AllNodes[1].TextFrame.Text = "Second Block";
  
  // Зберегти презентацію
  pres.Save("SimpleSmartArt_out.pptx", Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Pptx);
}

На наступному знімку екрана показано результат наведеного вище прикладу коду.

Створення SmartArt у PowerPoint C#

Доступ до фігури SmartArt у PowerPoint за допомогою C#

Ви також можете отримати доступ до фігур SmartArt у наявних презентаціях PowerPoint. Після доступу ви можете змінити їх за потреби. Нижче наведено кроки для доступу до фігур SmartArt у презентаціях PowerPoint за допомогою C#.

 • Створіть нову презентацію або завантажте наявну за допомогою класу Presentation.
 • Отримайте посилання на потрібний слайд в об’єкт ISlide.
 • Переглядайте фігури на слайді за допомогою колекції ISlide.Shapes.
 • Якщо фігура належить до типу ISmartArt, отримайте її посилання в об’єкт ISmartArt.
 • За потреби відфільтруйте фігури SmartArt певного макета за допомогою властивості ISmartArt.Layout.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як отримати доступ до фігур SmartArt у PPT на C#.

// Завантажте презентацію
using (Presentation pres = new Presentation("AccessSmartArtShape.pptx"))
{
  // Перебирайте кожну фігуру всередині потрібного слайда
  foreach (IShape shape in pres.Slides[0].Shapes)
  {
    // Перевірте, чи фігура має тип SmartArt
    if (shape is ISmartArt)
    {
      // Приведення форми до SmartArt
      ISmartArt smart = (ISmartArt)shape;
      System.Console.WriteLine("Shape Name:" + smart.Name);
      
      // Перевірка макета SmartArt
      //якщо (smart.Layout == SmartArtLayoutType.BasicBlockList)
      //{
      //  Console.WriteLine("Зробіть щось тут....");
      //}
    }
  }
}

Змініть стиль фігури SmartArt у PowerPoint

Отримавши доступ до форми SmartArt, ви також можете змінити її стиль. Наступні кроки демонструють, як змінити стиль фігур SmartArt у PowerPoint PPT за допомогою C#.

 • Створіть нову презентацію або завантажте наявну за допомогою класу Presentation.
 • Отримайте посилання на потрібний слайд в об’єкт ISlide.
 • Перегляньте фігури на слайді за допомогою колекції ISlide.Shapes.
 • Якщо фігура належить до типу ISmartArt, отримайте її посилання в об’єкт ISmartArt.
 • Змініть потрібний стиль, наприклад ISmartArt.ColorStyle, ISmartArt.QuickStyle тощо.
 • Збережіть оновлену презентацію за допомогою методу Presentation.Save(String, SaveFormat).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як змінити стиль фігур SmartArt у презентаціях PowerPoint.

// Завантажити презентацію
using (Presentation presentation = new Presentation("AccessSmartArtShape.pptx"))
{
  // Перейдіть через кожну фігуру всередині першого слайда
  foreach (IShape shape in presentation.Slides[0].Shapes)
  {
    // Перевірте, чи фігура має тип SmartArt
    if (shape is ISmartArt)
    {
      // Приведення форми до SmartArt
      ISmartArt smart = (ISmartArt)shape;

      // Перевірте стиль SmartArt
      if (smart.QuickStyle == SmartArtQuickStyleType.SimpleFill)
      {
        // Змінити стиль SmartArt
        smart.QuickStyle = SmartArtQuickStyleType.Cartoon;
      }
      
      // Перевірте тип кольору SmartArt
      if (smart.ColorStyle == SmartArtColorType.ColoredFillAccent1)
      {
        // Змінити тип кольору SmartArt
        smart.ColorStyle = SmartArtColorType.ColorfulAccentColors;
      }
    }
  }

  // Зберегти презентацію
  presentation.Save("ChangeSmartArtStyle_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

C# PowerPoint API - Отримайте безкоштовну ліцензію

Отримайте безкоштовну тимчасову ліцензію і працюйте з PowerPoint SmartArt без оціночних обмежень.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як створювати SmartArt у презентаціях PowerPoint за допомогою C#. Крім того, ви бачили, як отримати доступ до фігур SmartArt і програмно змінити їхні стилі. Ви можете переглянути документацію, щоб дізнатися більше про Aspose.Slides for .NET. Крім того, ви можете поставити свої запитання через наш форум.

Дивись також