Застосування 3D-ефектів у PowerPoint за допомогою C#

3D-ефекти в презентаціях PowerPoint роблять вміст більш привабливим. Використовуючи тривимірний текст або фігури, ви можете посилити інтерактивність і привернути увагу аудиторії. Під час роботи над автоматизацією PowerPoint із програм .NET вам може знадобитися додати 3D-ефекти до презентацій. Щоб досягти цього, у цій статті описано, як застосувати 3D-ефекти в PowerPoint PPT на C#.

.NET API для застосування 3D-ефектів у PowerPoint

Aspose.Slides for .NET — це дивовижний API, який надає низку функцій для реалізації автоматизації PowerPoint. Використовуючи API, ви можете легко створювати та керувати презентаціями. Ми будемо використовувати цей API для застосування 3D-ефектів у презентаціях PowerPoint. Ви можете завантажити DLL API або встановити його за допомогою NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET 

Створення тривимірного тексту в PowerPoint на C#

Нижче наведено кроки для створення фрагмента тривимірного тексту в PowerPoint PPT за допомогою C#.

 • Спочатку створіть новий PPT або завантажте наявний за допомогою класу Presentation.
 • Потім додайте нову форму прямокутника за допомогою методу AddAutoShape().
 • Установіть такі властивості фігури, як тип заливки, текст тощо.
 • Отримайте посилання на текст усередині фігури в об’єкт Portion.
 • Застосуйте форматування до текстової частини.
 • Отримати посилання на внутрішню фігуру TextFrame.
 • Застосуйте 3D-ефекти за допомогою властивостей у TextFrame.TextFrameFormat.ThreeDFormat.
 • Нарешті, збережіть презентацію за допомогою методу Presentation.Save(String, SaveFormat).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як створити 3D-текст у PowerPoint на C#.

// Створити презентацію
using (Presentation presentation = new Presentation())
{
  // Створіть форму прямокутника
  IAutoShape shape = presentation.Slides[0].Shapes.AddAutoShape(ShapeType.Rectangle, 200, 150, 250, 250);
  shape.FillFormat.FillType = FillType.NoFill;
  shape.LineFormat.FillFormat.FillType = FillType.NoFill;
  shape.TextFrame.Text = "3D Text";

  // Отримати текстову частину
  Portion portion = (Portion)shape.TextFrame.Paragraphs[0].Portions[0];
  portion.PortionFormat.FillFormat.FillType = FillType.Pattern;
  portion.PortionFormat.FillFormat.PatternFormat.ForeColor.Color = Color.DarkOrange;
  portion.PortionFormat.FillFormat.PatternFormat.BackColor.Color = Color.White;
  portion.PortionFormat.FillFormat.PatternFormat.PatternStyle = PatternStyle.LargeGrid;
  shape.TextFrame.Paragraphs[0].ParagraphFormat.DefaultPortionFormat.FontHeight = 128;

  // Текстовий кадр доступу
  ITextFrame textFrame = shape.TextFrame;

  // Налаштуйте ефект перетворення WordArt "Arch Up".
  textFrame.TextFrameFormat.Transform = TextShapeType.ArchUp;

  // Застосування 3D ефектів
  textFrame.TextFrameFormat.ThreeDFormat.ExtrusionHeight = 3.5f;
  textFrame.TextFrameFormat.ThreeDFormat.Depth = 3;
  textFrame.TextFrameFormat.ThreeDFormat.Material = MaterialPresetType.Plastic;
  textFrame.TextFrameFormat.ThreeDFormat.LightRig.Direction = LightingDirection.Top;
  textFrame.TextFrameFormat.ThreeDFormat.LightRig.LightType = LightRigPresetType.Balanced;
  textFrame.TextFrameFormat.ThreeDFormat.LightRig.SetRotation(0, 0, 40);
  textFrame.TextFrameFormat.ThreeDFormat.Camera.CameraType = CameraPresetType.PerspectiveContrastingRightFacing;

  // Зберегти презентацію
  presentation.Save("3D-Text.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

На наступному знімку екрана показано виведення зразка коду вище.

Створення тривимірного тексту в PowerPoint на C#

Створення 3D-фігури в PowerPoint на C#

Подібно до тексту, ви можете застосовувати тривимірні ефекти до фігур у презентаціях PowerPoint. Нижче наведено кроки для створення 3D-фігури в PowerPoint на C#.

 • Спочатку створіть новий PPT за допомогою класу Presentation.
 • Додайте нову форму прямокутника за допомогою методу AddAutoShape().
 • Встановіть текст фігури за допомогою властивості Shape.TextFrame.Text.
 • Застосуйте 3D-ефекти до форми за допомогою властивостей у IAutoShape.ThreeDFormat.
 • Нарешті, збережіть презентацію за допомогою методу Presentation.Save(String, SaveFormat).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як застосувати 3D-ефекти до фігур у PowerPoint за допомогою C#.

// Створити презентацію
using (Presentation presentation = new Presentation())
{
  // Додайте нову форму
  IAutoShape shape = presentation.Slides[0].Shapes.AddAutoShape(ShapeType.Rectangle, 200, 150, 200, 200);

  // Встановити текст
  shape.TextFrame.Text = "3D";
  shape.TextFrame.Paragraphs[0].ParagraphFormat.DefaultPortionFormat.FontHeight = 64;

  // Застосування 3D ефектів
  shape.ThreeDFormat.Camera.CameraType = CameraPresetType.OrthographicFront;
  shape.ThreeDFormat.Camera.SetRotation(20, 30, 40);
  shape.ThreeDFormat.LightRig.LightType = LightRigPresetType.Flat;
  shape.ThreeDFormat.LightRig.Direction = LightingDirection.Top;
  shape.ThreeDFormat.Material = MaterialPresetType.Flat;
  shape.ThreeDFormat.ExtrusionHeight = 100;
  shape.ThreeDFormat.ExtrusionColor.Color = Color.Blue;

  // Зберегти презентацію
  presentation.Save("3D-Shape.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Нижче наведено тривимірну форму, яку ми отримуємо після виконання цього коду.

Створення 3D-фігури в PowerPoint на C#

Створення градієнта для 3D фігур

Ви також можете застосувати ефекти градієнта до фігур, виконавши наведені нижче дії.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як застосувати ефекти градієнта до фігур у PowerPoint.

// Створити презентацію
using (Presentation presentation = new Presentation())
{
  // Додайте нову форму
  IAutoShape shape = presentation.Slides[0].Shapes.AddAutoShape(ShapeType.Rectangle, 200, 150, 200, 200);

  // Встановити текст
  shape.TextFrame.Text = "3D";
  shape.TextFrame.Paragraphs[0].ParagraphFormat.DefaultPortionFormat.FontHeight = 64;

  // Застосувати градієнт
  shape.FillFormat.FillType = FillType.Gradient;
  shape.FillFormat.GradientFormat.GradientStops.Add(0, Color.Blue);
  shape.FillFormat.GradientFormat.GradientStops.Add(100, Color.LightBlue);

  // Застосування 3D ефектів
  shape.ThreeDFormat.Camera.CameraType = CameraPresetType.OrthographicFront;
  shape.ThreeDFormat.Camera.SetRotation(20, 30, 40);
  shape.ThreeDFormat.LightRig.LightType = LightRigPresetType.Flat;
  shape.ThreeDFormat.LightRig.Direction = LightingDirection.Top;
  shape.ThreeDFormat.Material = MaterialPresetType.Flat;
  shape.ThreeDFormat.ExtrusionHeight = 100;
  shape.ThreeDFormat.ExtrusionColor.Color = Color.Blue;

  // Зберегти презентацію
  presentation.Save("3D-Shape-Gradient.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Нижче представлена 3D-форма після застосування ефекту градієнта.

Створення градієнта для 3D-фігур у PowerPoint

Застосування 3D-ефектів до зображення в PowerPoint на C#

Aspose.Slides for .NET також дозволяє застосовувати 3D-ефекти до зображення. Нижче наведено кроки для виконання цієї операції в C#.

Нижче наведено кроки для застосування 3D-ефектів до зображення в PPT за допомогою C#.

// Створити презентацію
using (Presentation presentation = new Presentation())
{
  // Додайте нову форму
  IAutoShape shape = presentation.Slides[0].Shapes.AddAutoShape(ShapeType.Rectangle, 200, 150, 200, 200);

  // Додайте зображення
  shape.FillFormat.FillType = FillType.Picture;
  shape.FillFormat.PictureFillFormat.Picture.Image = presentation.Images.AddImage(File.ReadAllBytes("tiger.bmp"));
  shape.FillFormat.PictureFillFormat.PictureFillMode = PictureFillMode.Stretch;

  // Застосування 3D ефектів
  shape.ThreeDFormat.Camera.CameraType = CameraPresetType.OrthographicFront;
  shape.ThreeDFormat.Camera.SetRotation(20, 30, 40);
  shape.ThreeDFormat.LightRig.LightType = LightRigPresetType.Flat;
  shape.ThreeDFormat.LightRig.Direction = LightingDirection.Top;
  shape.ThreeDFormat.Material = MaterialPresetType.Flat;
  shape.ThreeDFormat.ExtrusionHeight = 100;
  shape.ThreeDFormat.ExtrusionColor.Color = Color.DarkGray;

  // Зберегти презентацію
  presentation.Save("3D-Image.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

Нижче наведено результуюче зображення, яке ми отримуємо після застосування 3D-ефектів.

Застосування 3D-ефектів до зображення в PowerPoint на C#

Отримайте безкоштовну ліцензію

Ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію на використання Aspose.Slides for .NET без оціночних обмежень.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як застосовувати 3D-ефекти в презентаціях PowerPoint за допомогою C#. Ми розповіли, як створити 3D-текст або фігури та застосувати 3D-ефекти до зображень у презентаціях PPT або PPTX. Якщо ви хочете дізнатися більше про Aspose.Slides for .NET, ви можете відвідати документацію. Також ви можете опублікувати свої запити на нашому форумі.

Дивись також