Вбудовуйте відео в презентації PowerPoint за допомогою C++

Microsoft PowerPoint надає вам можливість додавати відеокадри до ваших презентацій PowerPoint. Відео можна використовувати, щоб підвищити якість презентацій і допомогти краще донести повідомлення до аудиторії. Можуть виникнути ситуації, коли потрібно програмно додати відео до презентацій PowerPoint. З цією метою ця стаття навчить вас, як вставляти відео в презентації PowerPoint за допомогою C++.

C++ API для вбудовування відео в презентації PowerPoint

Ми будемо використовувати API Aspose.Slides for C++ для вставлення відео в презентації PowerPoint. Це потужний і багатофункціональний API, який підтримує створення, читання та змінення файлів PowerPoint без встановлення Mircosoft PowerPoint. Ви можете встановити API через NuGet або завантажити його безпосередньо з розділу Завантаження.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Вбудовуйте відео в презентації PowerPoint за допомогою C++

Нижче наведено кроки, щоб вставити відео в презентацію PowerPoint.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як вставити відео в презентацію PowerPoint за допомогою C++.

// Шляхи до файлів
const String videoFilePath = u"SourceDirectory\\Video\\Wildlife.mp4";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\EmbedVideo_out.pptx";

// Створіть екземпляр класу Presentation
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>();

// Доступ до першого слайда
SharedPtr<ISlide> slide = presentation->get_Slides()->idx_get(0);

// Завантажте відеофайл для потокової передачі
System::SharedPtr<System::IO::Stream> stream = System::MakeObject<System::IO::FileStream>(videoFilePath, System::IO::FileMode::Open, System::IO::FileAccess::Read);

// Додайте відео до презентації
System::SharedPtr<IVideo> vid = presentation->get_Videos()->AddVideo(stream);

// Додайте кадр відео
System::SharedPtr<IVideoFrame> videoFrame = slide->get_Shapes()->AddVideoFrame(50, 150, 300, 150, vid);

// Вставити відео в кадр відео
videoFrame->set_EmbeddedVideo(vid);

// Встановіть режим відтворення та гучність відео
videoFrame->set_PlayMode(VideoPlayModePreset::Auto);
videoFrame->set_Volume(AudioVolumeMode::Loud);

// Зберегти презентацію
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Вбудовування відео з веб-джерела в презентації PowerPoint

Нижче наведено кроки, щоб вставити відео з веб-джерела в презентацію PowerPoint.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як вставити відео з веб-джерела в презентацію PowerPoint за допомогою C++.

// Шлях до файлу
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\EmbedVideoFromWeb_out.pptx";

// Створіть екземпляр класу Presentation
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>();

// Доступ до першого слайда
SharedPtr<ISlide> slide = presentation->get_Slides()->idx_get(0);

// Додайте кадр відео з веб-джерела
System::SharedPtr<IVideoFrame> videoFrame = slide->get_Shapes()->AddVideoFrame(10, 10, 427, 240, u"https://www.youtube.com/embed/sZJorZmHiIk");

// Встановіть режим відтворення та гучність відео
videoFrame->set_PlayMode(VideoPlayModePreset::Auto);

// Зберегти презентацію
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Видобувайте відео з презентацій PowerPoint за допомогою C++

Нижче наведено кроки, щоб витягти відео з презентації PowerPoint за допомогою C++.

  • По-перше, завантажте файл PowerPoint за допомогою класу Presentation.
  • Переглядайте слайди презентації.
  • Перегляньте фігури на кожному слайді.
  • Для кожної фігури перевірте, чи є вона VideoFrame. Якщо це відеокадр, розпакуйте вбудоване відео та збережіть його.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як витягти відео з презентації PowerPoint за допомогою C++.

// Шляхи до файлів
const String sourceFilePath = u"OutputDirectory\\EmbedVideo_out.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ExtractVideoFromSlide_out.";

// Завантажте файл презентації
System::SharedPtr<Presentation> presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);
{
	// Перегляньте слайди
	auto slide_enumerator = (presentation->get_Slides())->GetEnumerator();
	decltype(slide_enumerator->get_Current()) slide;
	while (slide_enumerator->MoveNext() && (slide = slide_enumerator->get_Current(), true))
	{
		// Перебирайте фігури
		auto shape_enumerator = (presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes())->GetEnumerator();
		decltype(shape_enumerator->get_Current()) shape;
		while (shape_enumerator->MoveNext() && (shape = shape_enumerator->get_Current(), true))
		{
			// Перевірте, чи фігура є відеокадром
			if (System::ObjectExt::Is<VideoFrame>(shape))
			{
				// Розпакуйте відеофайл
				System::SharedPtr<VideoFrame> vf = System::DynamicCast_noexcept<Aspose::Slides::VideoFrame>(shape);
				System::String type = vf->get_EmbeddedVideo()->get_ContentType();
				int32_t ss = type.LastIndexOf(L'/');
				type = type.Remove(0, type.LastIndexOf(L'/') + 1);
				System::ArrayPtr<uint8_t> buffer = vf->get_EmbeddedVideo()->get_BinaryData();
				{
					System::SharedPtr<System::IO::FileStream> stream = System::MakeObject<System::IO::FileStream>(outputFilePath + type, System::IO::FileMode::Create, System::IO::FileAccess::Write, System::IO::FileShare::Read);

					// Очищення ресурсів під оператором «використання».
					//System::Details::DisposeGuard __dispose_guard_0{ потік, ASPOSE_CURRENT_FUNCTION };
					// ----------------------------------------------
					stream->Write(buffer, 0, buffer->get_Length());
				}
			}
		}
	}
}

Отримайте безкоштовну ліцензію

Щоб випробувати API без оціночних обмежень, ви можете подати запит на безкоштовну тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як вставляти відео в презентації PowerPoint за допомогою C++. Крім того, ви бачили, як видобувати вбудовані відео з презентацій PowerPoint за допомогою API Aspose.Slides for C++. Це надійний API, який надає багато додаткових функцій для роботи з файлами PowerPoint. Ви можете детально вивчити API, відвідавши офіційну документацію. У разі будь-яких запитань зв’яжіться з нами на нашому безкоштовному форумі підтримки.

Дивись також

Порада. Ви можете скористатися БЕЗКОШТОВНИМ конвертером Aspose PowerPoint to Video, оскільки він дозволяє перетворювати ваші презентації на приголомшливі відео з ефектами переходу.