Створення таблиць і керування ними в PowerPoint Java

Таблиці використовуються для правильної організації даних у формі рядків і стовпців. Крім того, вони узагальнюють дані, які легко переглядати та аналізувати. MS PowerPoint також дозволяє доповідачам створювати таблиці в презентаціях. Відповідно, у цій статті ви дізнаєтеся, як створювати таблиці та керувати ними в презентаціях PowerPoint за допомогою Java.

Java API для створення та керування таблицями в PowerPoint PPT

Для створення та обробки таблиць у презентаціях PowerPoint ми будемо використовувати Aspose.Slides for Java. API призначений для створення, обробки та конвертації презентацій PowerPoint і OpenOffice. Ви можете завантажити JAR API або встановити його за допомогою наведених нижче конфігурацій Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.8</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Створіть таблицю в PowerPoint PPT за допомогою Java

Створити таблицю за допомогою Aspose.Slides for Java так само легко, як пиріг. Наступні кроки демонструють, як створити таблицю в PowerPoint PPT з нуля в Java.

 • Спочатку створіть нову презентацію або завантажте наявну за допомогою класу Presentation.
 • Потім отримайте посилання на потрібний слайд в об’єкт ISlide.
 • Визначте ширину та висоту стовпців і рядків відповідно в масивах double[].
 • Вставте нову таблицю в презентацію за допомогою методу ISlide.getShapes().addTable(float, float, double[], double[]).
 • Отримати посилання на щойно створену таблицю в об’єкті ITable.
 • Створіть цикл для перебору рядків таблиці.
 • Створіть вкладений цикл для ітерації клітинок таблиці та в кожній ітерації виконайте наведені нижче операції.
 • Нарешті, збережіть презентацію за допомогою методу Presentation.save(String, SaveFormat).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додати таблицю в PowerPoint PPT на Java.

// Створити або завантажити презентацію
Presentation pres = new Presentation();
try {
	// Доступ до першого слайда
	ISlide sld = pres.getSlides().get_Item(0);

	// Визначте стовпці з шириною та рядки з висотою
	double[] dblCols = { 50, 50, 50 };
	double[] dblRows = { 50, 30, 30, 30, 30 };

	// Додати форму таблиці до слайда
	ITable tbl = sld.getShapes().addTable(100, 50, dblCols, dblRows);

	// Установіть формат тексту та рамки для кожної клітинки
	for (int row = 0; row < tbl.getRows().size(); row++) {
		for (int cell = 0; cell < tbl.getRows().get_Item(row).size(); cell++) {

			// Встановити текст
			tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getTextFrame().setText("Cell_" + cell);
			
			// Встановити кордон
			ICellFormat cellFormat = tbl.getRows().get_Item(row).get_Item(cell).getCellFormat();
			cellFormat.getBorderTop().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderTop().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderTop().setWidth(5);

			cellFormat.getBorderBottom().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderBottom().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderBottom().setWidth(5);

			cellFormat.getBorderLeft().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderLeft().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderLeft().setWidth(5);

			cellFormat.getBorderRight().getFillFormat().setFillType(FillType.Solid);
			cellFormat.getBorderRight().getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED);
			cellFormat.getBorderRight().setWidth(5);
		}
	}
	
	// Збережіть PPTX на диск
	pres.save("table.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (pres != null)
		pres.dispose();
}

На наступному знімку екрана показано таблицю, яку ми створили за допомогою наведеного вище коду.

Створення таблиці в PowerPoint Java

Доступ до таблиці в PPT за допомогою Java

Ви також можете отримати доступ до таблиць у наявних презентаціях PowerPoint і маніпулювати ними за потреби. Нижче наведено кроки для доступу до таблиць у презентації.

 • Спочатку завантажте наявну презентацію за допомогою класу Presentation.
 • Потім отримайте посилання на потрібний слайд в об’єкт ISlide.
 • Створіть екземпляр ITable та ініціалізуйте його значенням null.
 • Перебір усіх об’єктів IShape у колекції ISlide.getShapes().
 • Відфільтруйте фігури типу ITable.
 • Введіть cast фігуру в ITable і маніпулюйте нею відповідно до потреб.
 • Нарешті, збережіть презентацію за допомогою методу Presentation.save(String, SaveFormat).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як отримати доступ до таблиць у презентації PowerPoint за допомогою Java.

// Створити або завантажити презентацію
Presentation pres = new Presentation("UpdateExistingTable.pptx");
try {
  // Доступ до першого слайда
  ISlide sld = pres.getSlides().get_Item(0);

  // Ініціалізація ITable
  ITable tbl = null;

  // Перебирайте фігури та отримайте посилання на знайдену таблицю
  for (IShape shp : sld.getShapes()) 
  {
    if (shp instanceof ITable) 
    {
      tbl = (ITable) shp;
      // Встановіть текст першого стовпця другого рядка
      tbl.get_Item(0, 1).getTextFrame().setText("New");
    }
  }
  
  // Запишіть PPTX на диск
  pres.save("table1_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Форматування тексту в таблицях PowerPoint за допомогою Java

Aspose.Slides for Java також дозволяє досить легко налаштувати форматування таблиць, як показано в наведених нижче кроках.

 • Спочатку завантажте наявну презентацію за допомогою класу Presentation.
 • Потім отримайте посилання на потрібний слайд в об’єкт ISlide.
 • Отримайте посилання на потрібну таблицю зі слайда в екземпляр класу ITable.
 • Налаштуйте форматування за допомогою класів PortionFormat, ParagraphFormat і TextFrameFormat.
 • Призначте форматування таблиці за допомогою методів ITable.setTextFormat().
 • Нарешті, збережіть презентацію за допомогою методу Presentation.save(String, SaveFormat).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як налаштувати форматування таблиці в PowerPoint за допомогою Java.

// Завантажити презентацію
Presentation pres = new Presentation("simpletable.pptx");
try {
  // Отримати посилання на табл
  ITable someTable = (ITable) pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().get_Item(0);
  
  // Встановити висоту шрифту комірок таблиці
  PortionFormat portionFormat = new PortionFormat();
  portionFormat.setFontHeight(25);
  someTable.setTextFormat(portionFormat);
  
  // Встановити вирівнювання тексту клітинок таблиці та праве поле за один виклик
  ParagraphFormat paragraphFormat = new ParagraphFormat();
  paragraphFormat.setAlignment(TextAlignment.Right);
  paragraphFormat.setMarginRight(20);
  someTable.setTextFormat(paragraphFormat);
  
  // Встановити вертикальний тип тексту комірок таблиці
  TextFrameFormat textFrameFormat = new TextFrameFormat();
  textFrameFormat.setTextVerticalType(TextVerticalType.Vertical);
  someTable.setTextFormat(textFrameFormat);
  
  // Зберегти презентацію
  pres.save("result.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Блокування співвідношення сторін таблиць у PPTX за допомогою Java

Ви також можете заблокувати співвідношення сторін таблиць у PowerPoint PPT за допомогою Java. Нижче наведено кроки для досягнення цього.

 • Спочатку завантажте наявну презентацію за допомогою класу Presentation.
 • Отримайте посилання на потрібний слайд в об’єкт ISlide.
 • Створіть таблицю або отримайте посилання на існуючу таблицю в об’єкт ITable.
 • Зафіксуйте співвідношення сторін за допомогою методу ITable.getGraphicalObjectLock().setAspectRatioLocked(!ITable.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked()).
 • Нарешті, збережіть презентацію за допомогою методу Presentation.save(String, SaveFormat).

У наведеному нижче прикладі коду Java показано, як зафіксувати співвідношення сторін таблиці в PowerPoint PPTX.

// Завантажити презентацію
Presentation pres = new Presentation("pres.pptx");
try {
  // Отримати посилання на табл
  ITable table = (ITable)pres.getSlides().get_Item(0).getShapes().get_Item(0);
  System.out.println("Зафіксувати співвідношення сторін set: " + table.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked());

  // Зафіксувати співвідношення сторін
  table.getGraphicalObjectLock().setAspectRatioLocked(!table.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked()); // invert
  System.out.println("Зафіксувати співвідношення сторін set: " + table.getGraphicalObjectLock().getAspectRatioLocked());

  // Зберегти презентацію
  pres.save("pres-out.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Java API для створення таблиць PowerPoint – отримайте безкоштовну ліцензію

Ви можете використовувати Aspose.Slides for Java без оціночних обмежень, отримавши безкоштовну тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як створювати таблиці в PowerPoint PPT за допомогою Java. Крім того, ви бачили, як отримати доступ до таблиць і встановити їх форматування та співвідношення сторін програмним шляхом. Крім того, ви можете відвідати документацію, щоб дізнатися більше про Aspose.Slides for Java. Ви також можете поставити свої запитання через наш форум.

Дивись також