Додати або видалити гіперпосилання з PowerPoint PPT у Java

У різних випадках нам доводиться вставляти гіперпосилання в презентації PowerPoint, наприклад для надання URL-адреси веб-сторінки. У PPT-слайдах PowerPoint можна створити гіперпосилання з тексту, зображення, фігури або медіа-елемента. У цій статті ви дізнаєтесь, як додавати гіперпосилання до PowerPoint PPT/PPTX у Java. Наприкінці ми також обговоримо, як програмно видалити гіперпосилання зі слайдів PPT.

Щоб вставити або видалити гіперпосилання в презентації PowerPoint, ми будемо використовувати Aspose.Slides for Java. API надає низку функцій для легкого створення та керування презентаціями PPT/PPTX. Крім того, це дозволяє конвертувати презентації в інші формати документів або зображень. Ви можете завантажити його JAR або встановити його за допомогою наступних конфігурацій Maven.

Репозиторій:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Залежність:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>22.2</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Гіперпосилання в презентаціях PowerPoint можна додати до тексту, зображення, фігури, аудіо- чи відеоелемента. У наступних розділах описано, як додати гіперпосилання до цих елементів у презентації PPT/PPTX за допомогою Java.

Нижче наведено кроки, щоб додати текстове гіперпосилання в PowerPoint PPT/PPTX на Java.

 • Спочатку завантажте файл презентації або створіть новий за допомогою класу Presentation.
 • Потім додайте прямокутну автоматичну форму до слайда за допомогою методу addAutoShape(ShapeType, float, float, float, float).
 • Додайте текст до фігури за допомогою методу IAutoShape.addTextFrame(String).
 • Отримати посилання на IPortionFormat із форми.
 • Створіть гіперпосилання за допомогою методу IPortionFormat.setHyperlinkClick().
 • Встановіть інші властивості гіперпосилання, наприклад спливаючу підказку.
 • Нарешті, збережіть презентацію за допомогою методу Presentation.save(String, SaveFormat).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додати текстове гіперпосилання в PowerPoint PPTX за допомогою Java.

// Створити презентацію
Presentation presentation = new Presentation();
try {
	// Додати автофігуру
	IAutoShape shape = presentation.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 100,
			100, 600, 50, false);
	
	// Додати гіперпосилання
	shape.setHyperlinkClick(new Hyperlink("https://www.aspose.com/"));
	shape.getHyperlinkClick().setTooltip("More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs");

	// Зберегти презентацію
	presentation.save("add-text-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (presentation != null)
		presentation.dispose();
}

Наступні кроки демонструють, як вставити гіперпосилання форми в презентацію PowerPoint у Java.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як створити гіперпосилання форми в PPTX за допомогою Java.

// Створити презентацію
Presentation presentation = new Presentation();
try {
	// Додати автофігуру
	IAutoShape shape1 = presentation.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAutoShape(ShapeType.Rectangle, 100,
			100, 600, 50, false);
	// Встановити текст
	shape1.addTextFrame("Aspose: File Format APIs");

	// Отримати форматування частини тексту
	IPortionFormat portionFormat = shape1.getTextFrame().getParagraphs().get_Item(0).getPortions().get_Item(0)
			.getPortionFormat();
	
	// Додати гіперпосилання
	portionFormat.setHyperlinkClick(new Hyperlink("https://www.aspose.com/"));
	portionFormat.getHyperlinkClick().setTooltip("More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs");
	portionFormat.setFontHeight(32);

	// Зберегти презентацію
	presentation.save("add-shape-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (presentation != null)
		presentation.dispose();
}

Нижче наведено кроки, щоб вставити гіперпосилання зображення в PowerPoint PPT у Java.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як створити гіперпосилання зображення в PowerPoint PPT за допомогою Java.

// Створити презентацію
Presentation presentation = new Presentation();
try {
	// Додати зображення до презентації
	IPPImage image = presentation.getImages().addImage(Files.readAllBytes(Paths.get("image.png")));
	
	// Створіть рамку для зображення на слайді 1 на основі раніше доданого зображення
	IPictureFrame pictureFrame = presentation.getSlides().get_Item(0).getShapes().addPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 10, 10, 100, 100, image);

	// Створити гіперпосилання
	pictureFrame.setHyperlinkClick(new Hyperlink("https://www.aspose.com/"));
	pictureFrame.getHyperlinkClick().setTooltip("More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs");

	// Зберегти презентацію
	presentation.save("add-image-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (presentation != null)
		presentation.dispose();
}

Ви можете додати звукове гіперпосилання до PowerPoint PPT/PPTX, виконавши наведені нижче дії.

Наведений нижче фрагмент коду демонструє, як додати звукове гіперпосилання в PPT на Java.

// Створити презентацію
Presentation presentation = new Presentation();
try {
	// Додайте звуковий елемент
	IAudio audio = presentation.getAudios().addAudio(Files.readAllBytes(Paths.get("audio.mp3")));
	IAudioFrame audioFrame = presentation.getSlides().get_Item(0).getShapes().addAudioFrameEmbedded(10, 10, 100, 100, audio);

	// Створити гіперпосилання
	audioFrame.setHyperlinkClick(new Hyperlink("https://www.aspose.com/"));
	audioFrame.getHyperlinkClick().setTooltip("More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs");

	// Зберегти презентацію
	presentation.save("add-audio-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (presentation != null)
		presentation.dispose();
}

Щоб додати гіперпосилання на відео до PowerPoint PPT/PPTX, виконайте наведені нижче дії.

У наведеному нижче фрагменті коду показано, як додати гіперпосилання на відео в PowerPoint PPT на Java:

// Створити презентацію
Presentation presentation = new Presentation();
try {
	// Додайте відео
	IVideo video = presentation.getVideos().addVideo(Files.readAllBytes(Paths.get("video.avi")));
	IVideoFrame videoFrame = presentation.getSlides().get_Item(0).getShapes().addVideoFrame(10, 10, 100, 100, video);

	// Створити гіперпосилання
	videoFrame.setHyperlinkClick(new Hyperlink("https://www.aspose.com/"));
	videoFrame.getHyperlinkClick().setTooltip("More than 70% Fortune 100 companies trust Aspose APIs");

	// Зберегти презентацію
	presentation.save("add-video-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (presentation != null)
		presentation.dispose();
}

У цьому розділі ми покажемо, як видалити гіперпосилання зі слайда PowerPoint. Ці гіперпосилання можуть бути будь-якого типу, про який ми говорили вище. Нижче наведено кроки для виконання цієї операції.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як видалити гіперпосилання зі слайда PowerPoint PPT у Java.

// Завантажити презентацію
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");
try {
	// Видалити гіперпосилання з тексту
	ISlide slide = presentation.getSlides().get_Item(0);
	for (IShape shape : slide.getShapes())
	{
		// Трансляція в IAutoShape
		IAutoShape autoShape = (IAutoShape)shape;
		if (autoShape != null)
		{
			// Перебирайте абзаци
			for (IParagraph paragraph : autoShape.getTextFrame().getParagraphs())
			{
				// Переглядайте фрагменти тексту
				for (IPortion portion : paragraph.getPortions())
				{
					portion.getPortionFormat().getHyperlinkManager().removeHyperlinkClick();
				}
			}
		}
	}
	
	// Видалити гіперпосилання з фігур
	for (IShape shape : slide.getShapes())
	{
		shape.getHyperlinkManager().removeHyperlinkClick();
	}

	// Зберегти презентацію
	presentation.save("remove-hyperlink.pptx", SaveFormat.Pptx);
} finally {
	if (presentation != null)
		presentation.dispose();
}

Java PowerPoint API - Отримайте безкоштовну ліцензію

Працюйте з гіперпосиланнями в презентаціях PowerPoint без оціночних обмежень, отримавши безкоштовну тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як додавати або видаляти гіперпосилання в PowerPoint PPT на Java. Зокрема, ви бачили, як створювати гіперпосилання з тексту, зображення, форми, аудіо та відео елементів. Крім того, ми розглянули, як явно видалити текст або форму гіперпосилань. Крім того, ви можете дізнатися більше про Aspose.Slides for Java, відвідавши документацію. Також ви можете опублікувати свої запити на нашому форумі.

Дивись також