PPTX на Python

Макроси VBA дозволяють автоматизувати різні типи операцій у презентаціях PowerPoint. Ви можете використовувати їх для створення діаграм, показу прихованих об’єктів і виконання різних повторюваних завдань у презентаціях. Під час роботи з презентаціями PowerPoint із програм Python вам може знадобитися маніпулювати макросами VBA. Тому в цій статті ви дізнаєтеся, як додавати, видобувати та видаляти макроси VBA в PowerPoint за допомогою Python.

Бібліотека Python для роботи з макросами VBA в PowerPoint

Для роботи з макросами VBA в презентаціях PowerPoint ми будемо використовувати Aspose.Slides for Python. Бібліотека надає багатий набір функцій для створення, редагування та конвертації презентацій PowerPoint. Ви можете встановити бібліотеку з PyPI за допомогою наступної команди.

> pip install aspose.slides

Додайте макрос VBA в презентації PowerPoint на Python

Нижче наведено кроки, щоб додати макрос VBA до презентації PowerPoint за допомогою Python.

 • Спочатку використовуйте клас Presentation, щоб завантажити або створити презентацію PowerPoint.
 • Потім створіть новий VbaProject і призначте його властивості Presentation.vbaproject.
 • Після цього додайте порожній модуль VBA за допомогою методу Presentation.vbaproject.modules.addemptymodule(string).
 • Додайте вихідний код до модуля VBA за допомогою властивості IVbaModule.sourcecode.
 • Зв’яжіть посилання та додайте їх до колекції Presentation.vbaproject.references.
 • Нарешті, збережіть файл презентації за допомогою методу Presentation.save(string, SaveFormat.PPTM).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додати макрос VBA до презентації PowerPoint за допомогою Python.

# Створіть або завантажте презентацію
with slides.Presentation() as presentation:
  # Створіть новий проект VBA
  presentation.vba_project = slides.vba.VbaProject()

  # Додайте порожній модуль до проекту VBA
  module = presentation.vba_project.modules.add_empty_module("Module")

  # Встановити вихідний код модуля
  module.source_code = "Sub Test(oShape As Shape) MsgBox ""Test"" End Sub"

  # Створити посилання на<stdole>
  stdoleReference = slides.vba.VbaReferenceOleTypeLib("stdole", "*\\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\\Windows\\system32\\stdole2.tlb#OLE Automation")

  # Створіть посилання на Office
  officeReference =slides.vba.VbaReferenceOleTypeLib("Office", "*\\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.0#0#C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE14\\MSO.DLL#Microsoft Office 14.0 Object Library")

  # додати посилання на проект VBA
  presentation.vba_project.references.add(stdoleReference)
  presentation.vba_project.references.add(officeReference)

  # Зберегти презентацію
  presentation.save("add-vba-macro.pptm", slides.export.SaveFormat.PPTM)

Витягніть макроси VBA з PowerPoint на Python

Ви також можете отримати доступ до макросів VBA, доданих до презентації PowerPoint, і отримати їхню інформацію. Наступні кроки демонструють, як отримати макроси VBA та надрукувати їх назву та вихідний код у Python.

 • Спочатку завантажте презентацію з підтримкою макросів за допомогою класу Presentation.
 • Потім перевірте, чи містить презентація проекти VBA за допомогою властивості Presentation.vbaproject.
 • Доступ до кожного модуля VBA в колекції Presentation.vbaproject.modules.
 • Нарешті, витягніть вихідний код і назву модуля VBA.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як отримати макроси PowerPoint VBA у Python.

# Завантажити презентацію
with slides.Presentation("presentation.pptm") as presentation:
  
  # Перевірте, чи презентація містить проект VBA
  if presentation.vba_project is not None:
    
    # Роздрукуйте кожен модуль
    for module in presentation.vba_project.modules:
      print(module.name)
      print(module.source_code)

Видаліть макроси VBA з презентації PowerPoint

Щоб видалити макрос VBA, вам потрібно отримати доступ до нього за допомогою його індексу. Отримавши посилання на макрос, ви можете видалити його з колекції. Нижче наведено кроки для видалення макросу VBA з презентації PowerPoint.

 • Спочатку завантажте презентацію PowerPoint із підтримкою макросів за допомогою класу Presentation.
 • Потім видаліть макрос VBA за допомогою методу Presentation.vbaproject.modules.remove(Presentation.vbaproject.modules[index]).
 • Нарешті, збережіть оновлену презентацію за допомогою методу Presentation.save(string, SaveFormat.PPTM).

У наведеному нижче прикладі коду показано, як видалити макрос VBA в Python.

# Завантажити презентацію
with slides.Presentation("presentation.pptm") as presentation:
  # Видаліть макрос VBA за допомогою індексу
  presentation.vba_project.modules.remove(presentation.vba_project.modules[0])

  # Зберегти презентацію
  presentation.save("remove-vba-macro.pptm", slides.export.SaveFormat.PPTM)

Отримайте безкоштовну ліцензію

Ви можете використовувати Aspose.Slides for Python без оціночних обмежень, отримавши безкоштовну тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як працювати з макросами VBA в презентаціях PowerPoint за допомогою Python. За допомогою зразків коду ми продемонстрували, як додавати, видобувати та видаляти макроси VBA в презентаціях PowerPoint. Крім того, ви можете відвідати документацію, щоб дізнатися більше про Aspose.Slides for Python. Крім того, ви можете поставити свої запитання та запити через наш форум.

Дивись також