додати видалити powerpoint vba Java

Макроси VBA використовуються для виконання повторюваних завдань, створення діаграм і форм тощо в презентаціях PowerPoint. Під час програмної роботи з презентаціями вам може знадобитися маніпулювати макросами VBA. Відповідно до цього, у цій статті ви дізнаєтеся, як додавати, видобувати або видаляти макроси VBA в презентаціях PowerPoint за допомогою Java.

Java API для макросів PowerPoint VBA

Для роботи з макросами VBA в презентаціях ми будемо використовувати Aspose.Slides for Java. Це багатофункціональний API, який дозволяє створювати або керувати презентаціями PowerPoint у ваших програмах Java. Ви можете завантажити API або встановити його за допомогою наведених нижче конфігурацій Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.7</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Додайте макрос VBA в презентації PowerPoint за допомогою Java

Нижче наведено кроки, щоб додати макрос VBA до презентації PowerPoint за допомогою Java.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додати макрос VBA до презентації PowerPoint за допомогою Java.

// Екземпляр презентації
Presentation pres = new Presentation();
try {
  // Створіть новий проект VBA
  pres.setVbaProject(new VbaProject());
  
  // Додайте порожній модуль до проекту VBA
  IVbaModule module = pres.getVbaProject().getModules().addEmptyModule("Module");
  
  // Встановити вихідний код модуля
  module.setSourceCode("Sub Test(oShape As Shape)MsgBox Test End Sub");
  
  // Створити посилання на<stdole>
  VbaReferenceOleTypeLib stdoleReference = new VbaReferenceOleTypeLib("stdole", "*\\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\\Windows\\system32\\stdole2.tlb#OLE Automation");
  
  // Створіть посилання на Office
  VbaReferenceOleTypeLib officeReference = new VbaReferenceOleTypeLib("Office",
      "*\\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.0#0#C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE14\\MSO.DLL#Microsoft Office 14.0 Object Library");
  
  // Додайте посилання на проект VBA
  pres.getVbaProject().getReferences().add(stdoleReference);
  pres.getVbaProject().getReferences().add(officeReference);
  
  pres.save("test.pptm", SaveFormat.Pptm);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Витягніть макроси VBA з PowerPoint за допомогою Java

Нижче наведено кроки для отримання макросів VBA з презентації PowerPoint за допомогою Java.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як отримати макроси PowerPoint VBA.

// Завантажити презентацію
Presentation pres = new Presentation("VBA.pptm");
try {
  if (pres.getVbaProject() != null) // check if Presentation contains VBA Project
  {
    // Переглядайте модулі VBA
    for (IVbaModule module : pres.getVbaProject().getModules())
    {
      System.out.println(module.getName());
      System.out.println(module.getSourceCode());
    }
  }
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Видаліть макроси PowerPoint VBA

Ви також можете видалити певний макрос VBA з PowerPoint, використовуючи його індекс у проекті VBA. Нижче наведено кроки для виконання цієї операції.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як видалити макрос PowerPoint VBA.

// Завантажити презентацію
Presentation pres = new Presentation("VBA.pptm");
try {
  // Доступ до модуля Vba та видалення
  pres.getVbaProject().getModules().remove(pres.getVbaProject().getModules().get_Item(0));
  
  // Зберегти презентацію
  pres.save("test.pptm", SaveFormat.Pptm);
} finally {
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Отримайте безкоштовну ліцензію API

Ви можете використовувати Aspose.Slides for Java без оціночних обмежень, попросивши тимчасову ліцензію.

Висновок

У цій статті ви дізналися, як працювати з макросами PowerPoint VBA за допомогою Java. Зокрема, ви бачили, як додавати, видобувати та видаляти макроси VBA в презентаціях PowerPoint. Щоб ознайомитися з іншими функціями API, ви можете переглянути документацію. Крім того, ви можете сміливо повідомляти нам про свої запити через наш форум.

Дивись також

Порада. Ви можете спробувати Aspose онлайн-інструмент видалення макросів VBA.