Перетворення SVG на PDF на C#

Перетворити зображення SVG на документи PDF? Якщо так, то ви в потрібному місці. Ця стаття покаже вам, як конвертувати SVG у PDF на C#, виконавши кілька простих кроків.

SVG (Scalable Vector Graphics) — це файл відкритого стандарту, який працює незалежно від роздільної здатності. Це формат на основі XML, який використовує векторну графіку та підтримує обмежену анімацію. Файли SVG — це просто файли XML, тому будь-який текстовий редактор може їх редагувати. Більшість сучасних браузерів підтримують файли SVG і здатні відтворювати їх розмітку. У деяких випадках нам може знадобитися експортувати зображення SVG у документи PDF.

PDF є найпоширенішим форматом документів. Він зберігає оригінальне форматування недоторканим, тому він такий популярний. Ми можемо легко програмно конвертувати документи SVG у формат PDF. Тож почнемо!

У цій статті будуть розглянуті такі теми:

 1. API C# для перетворення SVG у PDF
 2. Перетворити SVG на PDF
 3. Відтворення SVG у PDF

C# API для перетворення SVG у PDF

Для перетворення SVG у PDF ми будемо використовувати Aspose.SVG for .NET API. API забезпечує простий спосіб завантажувати, аналізувати, відтворювати, створювати та перетворювати файли SVG у популярні формати без будь-яких програмних залежностей.

API надає клас SVGDocument, який представляє корінь ієрархії SVG і містить увесь вміст. Клас PdfSaveOptions дозволяє вказати параметри збереження PDF. У нас є метод Converter.ConvertSVG(SVGDocument, PdfSaveOptions, string), який перетворює джерело SVG у PDF. Клас PdfRenderingOptions представляє параметри візуалізації для PdfDevice. Клас PdfDevice дозволяє рендеринг PDF-документа.

Завантажте DLL API або встановіть його за допомогою NuGet.

PM> Install-Package Aspose.SVG

Перетворення SVG на PDF за допомогою C#

Ми можемо легко конвертувати файл зображення SVG у PDF, виконавши наведені нижче дії.

 1. По-перше, завантажте SVG за допомогою класу SVGDocument.
 2. Далі створіть екземпляр класу PdfSaveOptions.
 3. Після цього вкажіть параметри збереження PDF, наприклад Колір фону тощо.
 4. Нарешті, викличте метод Converter.ConvertSVG(). Він приймає SVGDocument, PdfSaveOptions і вихідний шлях PDF-файлу як аргументи.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як конвертувати SVG у PDF на C#.

// Цей приклад коду демонструє, як конвертувати SVG у PDF
// Завантажте документ SVG із файлу
var document = new SVGDocument("C:\\Files\\Fill-Circle.svg");

// Ініціалізуйте екземпляр класу PdfSaveOptions
var saveOptions = new PdfSaveOptions();
saveOptions.BackgroundColor = System.Drawing.Color.DarkBlue;

// Перетворення SVG на PDF
Converter.ConvertSVG(document, saveOptions, "C:\\Files\\Circles_out.pdf");
Convert-SVG-to-PDF-using-CSharp

Перетворіть SVG у PDF за допомогою C#.

Перетворення SVG у PDF на C#

Крім того, ми можемо відтворити SVG у PDF, виконавши наведені нижче дії.

 1. По-перше, завантажте SVG за допомогою класу SVGDocument.
 2. Далі створіть екземпляр класу PdfRenderingOptions.
 3. Потім укажіть такі параметри збереження PDF, як PageSetup, JpegQuality тощо.
 4. Після цього ініціалізуйте екземпляр класу PdfDevice. Він приймає PdfRenderingOptions і вихідний шлях PDF-файлу як аргументи.
 5. Нарешті, викличте метод RenderTo(). Він приймає PdfDevice як аргумент.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як відтворити SVG у PDF на C#.

// Цей приклад коду демонструє, як відтворити SVG у PDF
// Завантажте документ SVG із файлу
var document = new SVGDocument("C:\\Files\\Fill-Circle.svg");

// Ініціалізуйте екземпляр класу PdfRenderingOptions 
// Встановіть спеціальні властивості PageSetup і JpegQuality
var pdfRenderingOptions = new PdfRenderingOptions();
pdfRenderingOptions.PageSetup.AnyPage = new Page(new Aspose.Svg.Drawing.Size(500, 500), new Margin(10, 10, 10, 10));
pdfRenderingOptions.JpegQuality = 10;

// Ініціалізуйте екземпляр класу PdfDevice
using (IDevice device = new PdfDevice(pdfRenderingOptions, "C:\\Files\\Render_out.pdf"))
{
  // Перетворіть SVG у PDF і надішліть документ на пристрій рендерингу
  document.RenderTo(device);
}

Отримайте безкоштовну тимчасову ліцензію

Ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію, щоб спробувати Aspose.SVG for .NET без оціночних обмежень.

Висновок

У цій статті ми дізналися, як:

 • завантажити існуюче зображення SVG;
 • визначити параметри збереження PDF;
 • вказати параметри візуалізації PDF;
 • зберегти SVG як PDF на C#.

Окрім перетворення SVG у PDF на C#, ви можете дізнатися більше про Aspose.SVG for .NET за допомогою документації і дослідити різні функції, які підтримує API. У разі будь-яких неясностей зв’яжіться з нами на нашому безкоштовному форумі підтримки.

Дивись також