Перетворення MPP на PDF

Microsoft Project Files (MPP) використовуються для виконання різних завдань керування проектами, як-от відстеження та організація проектів. Ви можете програмно конвертувати файли MPP у документи PDF за допомогою Java. У наступних розділах докладно пояснюється перетворення файлів MPP:

MPP to PDF Converter – встановлення Java API

Aspose.Tasks for Java можна використовувати для керування проектами у ваших програмах Java. Ви можете налаштувати API, завантаживши файл JAR із розділу Завантаження. Крім того, ви можете вказати наступні конфігурації Maven у файлі pom.xml вашого проекту Java.

Репозиторій:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Залежність:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
  <version>21.2</version>
  <classifier>jdk18</classifier>
</dependency>

Програмно конвертуйте файл MPP у файл PDF за допомогою Java

Ви можете конвертувати MPP-файл у PDF, виконавши такі дії:

 1. Завантажте вхідний файл за допомогою класу Project.
 2. Збережіть вихідний PDF-файл за допомогою методу Save()) і переліку SaveFileFormat.

У наведеному нижче коді показано, як програмно конвертувати файл MPP у PDF за допомогою Java:

// Прочитайте вхідний файл проекту
Project project = new Project("Sample.mpp");

// Збережіть проект як PDF
project.save("Project.pdf", SaveFileFormat.PDF);

Конвертація MPP у PDF із розширеними параметрами в Java

Ви можете налаштувати та контролювати перетворення файлів MPP у PDF за допомогою кількох властивостей, наданих класом PdfSaveOptions. Наприклад, ви можете вказати легенди, часовий масштаб, висоту рядка тощо. Наступні кроки показують, як виконати перетворення файлу MPP у формат PDF:

 1. Завантажте вхідний файл Microsoft Project.
 2. Ініціалізувати об’єкт класу SaveOptions.
 3. Укажіть різні властивості.
 4. Зберегти вихідний документ PDF.

У наведеному нижче коді показано, як програмно конвертувати MPP у PDF із розширеними параметрами за допомогою Java:

// Завантажити вхідний файл MPP
Project project = new Project("project.mpp");

// Ініціалізація об’єкта класу SaveOptions
SaveOptions o = new PdfSaveOptions();

// Установіть висоту рядка відповідно до вмісту клітинки
o.setFitContent(true);

// Укажіть різні властивості
o.setTimescale(Timescale.Months);
o.setPresentationFormat(PresentationFormat.TaskUsage);

// Встановіть для властивості LegendOnEachPage значення false, щоб приховати легенди
o.setLegendOnEachPage(false);

// Зберегти вихідний документ PDF
project.save("result.pdf", o);

Перетворіть MPP-файл у зашифрований і захищений паролем PDF-файл за допомогою Java

Деякі проекти можуть містити конфіденційні дані для організації, тому ви можете віддати перевагу захисту інформації у вихідному файлі PDF. Тож ви можете зашифрувати та захистити PDF-документ паролем. Будь ласка, виконайте наведені нижче дії, щоб захистити вихідний PDF-файл після перетворення MPP:

 1. Завантажте вхідний файл MPP із класом Project.
 2. Ініціалізувати об’єкт класу PdfEncryptionDetails, вказуючи паролі користувача та власника.
 3. Ініціалізувати об’єкт класу PdfSaveOptions.
 4. Збережіть вихідний файл PDF.

У наведеному нижче коді пояснюється, як програмним шляхом за допомогою Java конвертувати MPP-файл у захищений паролем і зашифрований PDF-файл:

// Завантажити вхідний файл проекту
Project project = new Project(dataDir + "project.mpp");

// Ініціалізувати об’єкт класу PdfEncryptionDetails
PdfEncryptionDetails encryptionDetails = new PdfEncryptionDetails("test", "password", PdfEncryptionAlgorithm.RC4_128);

// Встановити дозволи для вихідного файлу PDF
encryptionDetails.setPermissions(PdfPermissions.None);

// Ініціалізувати об’єкт класу PdfSaveOptions
PdfSaveOptions saveOptions = new PdfSaveOptions();
saveOptions.setTimescale(Timescale.Months);
saveOptions.setPresentationFormat(PresentationFormat.TaskUsage);
saveOptions.setEncryptionDetails(encryptionDetails);

// Збережіть вихідний PDF-файл
project.save(dataDir + "Password_output.pdf", saveOptions);

Отримайте безкоштовну ліцензію API

Ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію, щоб оцінити API у повній мірі.

Висновок

У цій статті ви досліджували, як програмно конвертувати MPP, файли Microsoft Project, у PDF за допомогою Java. Ви навчилися зберігати вихідні PDF-файли за допомогою розширених параметрів або з шифруванням і захистом паролем. Ви можете дізнатися більше, відвідавши Документацію або зв’язавшись з нами через Безкоштовний форум підтримки.

Дивись також