Перетворення MPP в Excel на Java

Файл MPP – це проект, створений Microsoft Project. Це дозволяє організовувати, відстежувати та підтримувати проекти. Він містить завдання, ресурси, доручення, графік, бюджет та іншу інформацію, пов’язану з проектом. Ми можемо легко експортувати дані проекту з MPP-файлів до електронних таблиць Excel (XLSX) програмно в Java. У цій статті ми дізнаємося, як конвертувати MPP в Excel на Java.

У цій статті будуть розглянуті такі теми:

Java API для перетворення MPP в Excel

Для перетворення MPP-файлів у Excel ми будемо використовувати API Aspose.Tasks for Java. Це дозволяє програмно створювати, редагувати або керувати файлами Microsoft Project у програмах Java.

Будь ласка, завантажте JAR API або додайте наступну конфігурацію pom.xml у програму Java на основі Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
  <version>22.4</version>
  <classifier>jdk18</classifier>
</dependency>

Перетворення MPP в Excel на Java

Ми можемо конвертувати файл MPP у файл Excel, виконавши наведені нижче дії:

 1. По-перше, завантажте файл MPP за допомогою класу Project.
 2. Нарешті, викличте метод save(), щоб зберегти його як XLSX. Він приймає вихідний шлях до файлу та SaveFileFormat як аргументи.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як конвертувати MPP у Excel за допомогою Java.

// Цей приклад коду демонструє, як конвертувати MPP у XLSX.
// Завантажте вхідний файл проекту
Project project = new Project("D:\\Files\\Tasks\\Project.mpp");

// Збережіть проект як XLSX
project.save("D:\\Files\\Tasks\\Project.xlsx", SaveFileFormat.Xlsx);
Перетворення MPP в Excel на Java.

Перетворення MPP в Excel на Java.

Перетворіть MPP в Excel за допомогою додаткових параметрів

Ми також можемо застосувати різні налаштування під час перетворення файлу MPP у Excel. Для цього API надає клас XlsxOptions, який дозволяє вказувати додаткові параметри під час відтворення сторінок проекту в XLSX. Ми можемо вказати параметри збереження XLSX, виконавши наведені нижче кроки:

 1. По-перше, завантажте файл MPP за допомогою класу Project.
 2. Далі створіть екземпляр класу XlsxOptions.
 3. Після цього встановіть різні параметри, такі як PageSize, Encoding, ResourceView, AssignmentView тощо.
 4. Нарешті, викличте метод save(), щоб зберегти його як XLSX. Він приймає вихідний шлях до файлу та SaveOptions як аргументи.

У наступному прикладі коду показано, як конвертувати MPP у XLSX із розширеними параметрами за допомогою Java.

// Цей приклад коду демонструє, як конвертувати MPP у XLSX із розширеними параметрами.
// Завантажте вхідний файл проекту
Project project = new Project("D:\\Files\\Tasks\\Project.mpp");

// Ініціалізація об’єкта класу XlsxOptions
XlsxOptions options = new XlsxOptions();

// Встановіть для параметра Timescale значення місяців
options.setTimescale(Timescale.Months);

// Налаштування режиму перегляду діаграми Ганта
options.setView(ProjectView.getDefaultGanttChartView());

// Встановити розмір сторінки
options.setPageSize(PageSize.A3);

// Перетворіть проект на одну сторінку
options.setRenderToSinglePage(true);

// Встановити кодування UTF8
options.setEncoding(Charset.forName("UTF8"));

// Установити вигляд аркуша ресурсу
options.setResourceView(ProjectView.getDefaultResourceSheetView());

// Установити перегляд завдань
options.setAssignmentView(ProjectView.getDefaultAssignmentView());

// Установити формат презентації як використання ресурсу
options.setPresentationFormat(PresentationFormat.ResourceUsage);

// Збережіть проект як XLSX
project.save("D:\\Files\\Tasks\\ProjectWithOptions.xlsx", options);

Отримайте безкоштовну ліцензію

Ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію, щоб спробувати бібліотеку без оціночних обмежень.

Висновок

У цій статті ми дізналися, як:

 • зберегти дані MS Project як файл XLSX на Java;
 • встановити різні параметри для програмного експорту даних із MPP до Excel.

Окрім перетворення MPP у Excel у Java, ви можете дізнатися більше про Aspose.Tasks для Java API за допомогою документації. У разі будь-яких неясностей зв’яжіться з нами на форумі.

Дивись також