Перетворення даних проекту на XAML за допомогою Java

XAML(Extensible Application Markup Language) — проста декларативна мова на основі XML. Це варіант Microsoft XML для визначення елементів інтерфейсу користувача, прив’язки даних і подій. Він дозволяє створювати, ініціалізувати та встановлювати властивості об’єктів з ієрархічними зв’язками. XAML в основному використовується для створення GUI у WPF (Windows Presentation Foundation), Silver light, WF (Workflow Foundation), Win UI (Windows UI Library), UWP (Universal Windows Platform) і Xamarin Forms. У цій статті ми дізнаємося, як конвертувати дані Microsoft Project у XAML за допомогою Java.

У цій статті будуть розглянуті такі теми:

 1. API Java для перетворення даних проекту в XAML
 2. Експорт даних проекту в XAML
 3. Перетворення MPP на XAML за допомогою додаткових параметрів
 4. Перетворення MPP на XAML за допомогою формату презентації

Java API для перетворення даних проекту в XAML

Для перетворення даних MS Project з MPP на XAML ми будемо використовувати API Aspose.Tasks for Java. Він дозволяє створювати, редагувати або керувати файлами Microsoft Project (MPP, MPT, MPX і XML) програмним шляхом. Клас Project API представляє проект і надає різні методи для виконання різних функцій. Клас XamlOptions дозволяє вказувати додаткові параметри під час відтворення сторінок проекту в XAML.

Завантажте JAR API або додайте наведену нижче конфігурацію pom.xml у програму Java на основі Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
  <version>22.5</version>
  <classifier>jdk18</classifier>
</dependency>

Експорт даних проекту в XAML на Java

Ми можемо легко експортувати дані проекту з файлу MPP у формат XAML, виконавши наведені нижче дії:

 1. Завантажте файл MPP за допомогою класу Project.
 2. Збережіть файл XAML за допомогою методу save(). Він приймає шлях до файлу та SaveFileFormat як аргументи.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як конвертувати файли MPP у формат XAML у Java.

// Цей приклад коду демонструє, як конвертувати MPP у XAML
// Завантажте файл MPP
Project project = new Project("C:\\Project.mpp");

// Збережіть файл MPP як XAML
project.save("C:\\SaveProjectAsXAML_out.xaml", SaveFileFormat.Xaml);

Перетворення MPP на XAML за допомогою додаткових параметрів у Java

Ми можемо визначити параметри XamlOptions, такі як FitContent, LegendOnEachPage, TimeScale і View, під час перетворення MPP на XAML. Ми можемо конвертувати файл MPP у XAML із додатковими параметрами, дотримуючись наведених нижче кроків:

 1. По-перше, завантажте файл MPP за допомогою класу Project.
 2. Далі створіть екземпляр класу XamlOptions.
 3. Після цього встановіть потрібні параметри.
 4. Нарешті, збережіть файл XAML за допомогою методу save(). Він приймає шлях до файлу та SaveFileFormat як аргументи.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як конвертувати файл MPP у формат XAML із додатковими параметрами в Java.

// Цей приклад коду демонструє, як конвертувати MPP у XAML із додатковими параметрами
// Завантажте файл MPP
Project project = new Project("C:\\Project.mpp");

// Ініціалізуйте клас XamlOptions
SaveOptions options = new XamlOptions();
options.setFitContent(true);
options.setLegendOnEachPage(false);
options.setTimescale(Timescale.ThirdsOfMonths);

// Збережіть файл MPP як XAML
project.save("C:\\SaveAsXAMLOptions_out.xaml", SaveFileFormat.Xaml);

Перетворення MPP на XAML за допомогою формату презентації в Java

Ми можемо використовувати різні формати презентацій під час перетворення файлів MPP у формат XAML. Перелік PresentationFormat API надає такі параметри.

 • GanttChart – формат презентації діаграми Ганта.
 • TaskUsage – формат презентації використання завдань.
 • ResourceUsage – Формат презентації використання ресурсів.
 • ResourceSheet – Формат представлення аркуша ресурсів.
 • TaskSheet - формат презентації аркуша завдань.

Ми можемо встановити формат презентації, а потім перетворити файл MPP на XAML, виконавши наведені нижче дії:

 1. По-перше, завантажте файл MPP за допомогою класу Project.
 2. Далі створіть екземпляр класу XamlOptions.
 3. Після цього встановіть формат презентації за допомогою setPresentationFormat().
 4. Нарешті, збережіть файл XAML за допомогою методу save(). Він приймає шлях до файлу та SaveFileFormat як аргументи.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як встановити формат презентації та перетворити файл MPP на XAML за допомогою Java.

// Цей приклад коду демонструє, як налаштувати формат презентації під час перетворення MPP на XAML.
// Завантажте файл MPP
Project project = new Project("C:\\Project.mpp");

// Ініціалізуйте клас XamlOptions
SaveOptions options = new XamlOptions();
options.setPresentationFormat(PresentationFormat.GanttChart);

// Збережіть файл MPP як XAML
project.save("C:\\setPresentationFormat_out.xaml", SaveFileFormat.Xaml);

Отримайте безкоштовну ліцензію

Ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію, щоб спробувати бібліотеку без оціночних обмежень.

Висновок

У цій статті ми дізналися, як завантажувати та перетворювати файли MS Project (MPP) у XAML у Java. Ми також бачили, як налаштувати параметри збереження XAML під час експорту даних проекту з MPP до XAML. Крім того, ви можете дізнатися більше про Aspose.Tasks for Java API за допомогою документації. У разі будь-яких неясностей зв’яжіться з нами на форумі.

Дивись також