Створення файлів MS Project на Java

MS Project – це відома програма для керування проектами, яка полегшує менеджерам ефективне керування проектами. Менеджери проекту можуть створювати завдання, додавати ресурси та призначати завдання ресурсам у межах конкретного проекту. Крім того, вони можуть визначати часові рамки, а також виконувати операції з управління бюджетом. Однак можуть бути різні сценарії, коли менеджерам потрібно налаштувати операції з управління проектами. Крім того, організації може знадобитися автоматизувати керування проектами в веб-додатках або настільних програмах.

Для таких випадків у цій статті описано, як програмно виконувати основні операції керування проектами. Зокрема, ви навчитеся створювати проекти з нуля, додавати завдання та ресурси, а також працювати з призначеннями ресурсів і календарями за допомогою Java.

Java Project Management API

Aspose.Tasks for Java — це API керування проектами, який дозволяє створювати файли MS Project з нуля. Крім того, ви можете маніпулювати існуючим проектом, щоб додати деякі зміни. API дозволяє безперебійно виконувати як базові, так і розширені операції керування проектами. Aspose.Tasks for Java можна завантажити як JAR або встановити в додатках на основі Maven за допомогою наступних конфігурацій.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
  <version>20.12</version>
  <classifier>jdk18</classifier>
</dependency>

Створіть файл MS Project за допомогою Java

MS Project дозволяє зберігати пов’язані з проектом дані у форматі MPP або XML. Отже, давайте почнемо зі створення порожнього файлу проекту, дотримуючись наведених нижче кроків.

У наведених нижче зразках коду показано, як створити файл MS Project (.mpp і .xml) за допомогою Java.

Збережіть файли MS Project як MPP

// Щоб отримати повні приклади та файли даних, перейдіть на сторінку https://github.com/aspose-tasks/Aspose.Tasks-for-Java
// Створіть екземпляр проекту
Project newProject = new Project();

// Зберегти проект як файл MPP
newProject.save("Project1.mpp", SaveFileFormat.MPP);

Збережіть файли MS Project у форматі XML

// Щоб отримати повні приклади та файли даних, перейдіть на сторінку https://github.com/aspose-tasks/Aspose.Tasks-for-Java
// Створіть екземпляр проекту
Project newProject = new Project();

// Зберегти проект як файл XML
newProject.save("Project1.xml", SaveFileFormat.XML);

Докладніше про функції керування проектами: Робота з проектами

Додайте завдання до проекту за допомогою Java

Після створення файлу проекту ви можете почати додавати в нього завдання. Нижче наведено кроки для створення та додавання завдань до файлу проекту.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додати завдання до проекту за допомогою C#.

// Щоб отримати повні приклади та файли даних, перейдіть на сторінку https://github.com/aspose-tasks/Aspose.Tasks-for-Java

// Створити проект
Project project = new Project();

// Додати завдання
Task task = project.getRootTask().getChildren().add("Summary1");

// Додати підзавдання
Task subtask = task.getChildren().add("Subtask1");

// Зберегти проект як файл MPP/XML
newProject.save("Project1.xml", SaveFileFormat.XML);

Докладніше про функції керування завданнями: Робота із завданнями

Додайте ресурси до проекту за допомогою Java

Наступна важлива річ у проекті – це ресурси, які будуть призначені для виконання завдань. Тож у цьому розділі ми додамо деякі ресурси до проекту. Нижче наведено кроки, щоб додати ресурси до проекту.

У наступному прикладі коду показано, як додати ресурси в проект за допомогою Java.

// Щоб отримати повні приклади та файли даних, перейдіть на сторінку https://github.com/aspose-tasks/Aspose.Tasks-for-Java

// Створити проект
Project project = new Project();

// Додати ресурс
Resource rsc = project.getResources().add("Rsc");

// Зберегти проект як файл MPP/XML
newProject.save("Project1.mpp", SaveFileFormat.MPP);

Докладніше про функції маніпулювання ресурсами: Робота з ресурсами

Призначайте завдання для ресурсів у проекті за допомогою Java

Після того, як ви додали завдання та ресурси, наступне – призначити завдання відповідним ресурсам. Нижче наведено кроки для виконання призначень ресурсів у проекті.

 • Створіть новий проект або завантажте існуючий за допомогою класу Project.
 • Додайте завдання та ресурси так само, як у попередніх розділах.
 • Отримати посилання на завдання та ресурс в об’єктах Task і Resource відповідно.
 • Створіть призначення ресурсу за допомогою методу Project.getResourceAssignments().add(Task, Resource).
 • Збережіть файл проекту за допомогою методу Project.save(String, SaveFileFormat).

У наступному прикладі коду показано, як створити призначення ресурсів у проекті за допомогою Java.

// Щоб отримати повні приклади та файли даних, перейдіть на сторінку https://github.com/aspose-tasks/Aspose.Tasks-for-Java

// Створити проект
Project project = new Project();

// Додати завдання
Task task = project.getRootTask().getChildren().add("Summary1");

// Додати ресурс
Resource rsc = project.getResources().add("Rsc");

// Призначити завдання ресурсу
ResourceAssignment assn = project.getResourceAssignments().add(task, rsc);

// Зберегти проект як файл MPP/XML
newProject.save("Project1.mpp", SaveFileFormat.MPP);

Докладніше про функції призначення ресурсів: Робота з призначеннями ресурсів

Додайте календарі до проекту за допомогою Java

Календарі — ще одна важлива сутність, яка використовується для визначення графіка проекту. Використовуючи календар, ви можете створити повний розклад для проекту. Щоб створити календар, виконайте наведені нижче дії.

 • Створіть новий проект або завантажте існуючий за допомогою класу Project.
 • Створіть новий календар за допомогою методу Project.getCalendars().add(String) і отримайте його посилання в об’єкті Calendar.
 • Використовуйте метод Calendar.getWeekDays().add(WeekDay), щоб указати дні тижня.
 • Встановіть час роботи в календарі.
 • Збережіть файл проекту за допомогою методу Project.save(String, SaveFileFormat).

У наступному прикладі коду показано, як створити календар у проекті за допомогою Java.

// Щоб отримати повні приклади та файли даних, перейдіть на сторінку https://github.com/aspose-tasks/Aspose.Tasks-for-Java

// Створити проект
Project project = new Project();

// Визначити календар
Calendar cal = prj.getCalendars().add("Calendar1");

// Додайте робочі дні з понеділка по четвер із розкладом за замовчуванням
cal.getWeekDays().add(WeekDay.createDefaultWorkingDay(DayType.Monday));
cal.getWeekDays().add(WeekDay.createDefaultWorkingDay(DayType.Tuesday));
cal.getWeekDays().add(WeekDay.createDefaultWorkingDay(DayType.Wednesday));
cal.getWeekDays().add(WeekDay.createDefaultWorkingDay(DayType.Thursday));
cal.getWeekDays().add(new WeekDay(DayType.Saturday));
cal.getWeekDays().add(new WeekDay(DayType.Sunday));

// Встановити п'ятницю як короткий робочий день
WeekDay myWeekDay = new WeekDay(DayType.Friday);

// Встановлює робочий час, важлива лише часова частина DateTime
WorkingTime wt1 = new WorkingTime();
java.util.Calendar calTime = java.util.Calendar.getInstance();

calTime.set(1,1,1,9,0,0);
Date date = calTime.getTime();
wt1.setFromTime(date);

calTime.set(1,1,1,12,0,0);
date = calTime.getTime();
wt1.setToTime(date);

WorkingTime wt2 = new WorkingTime();

calTime.set(1,1,1,13,0,0);
date = calTime.getTime();
wt2.setFromTime(date);

calTime.set(1,1,1,16,0,0);
date = calTime.getTime();
wt2.setToTime(date);

myWeekDay.getWorkingTimes().add(wt1);
myWeekDay.getWorkingTimes().add(wt2);
myWeekDay.setDayWorking(true);
cal.getWeekDays().add(myWeekDay);

// Зберегти проект як файл MPP/XML
newProject.save("Project1.mpp", SaveFileFormat.MPP);

Докладніше про функції календаря: Робота з календарями

Отримайте безкоштовну ліцензію

Ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію, щоб випробувати API без оціночних обмежень.

Висновок

У цій статті ви дізналися про деякі основні функції створення файлів MS Project з нуля за допомогою Java. Зокрема, ви бачили, як додавати завдання, ресурси, призначення ресурсів і календарі в проект. Ви можете дізнатися більше про Java MS Project API за допомогою документації.

Дивись також