Перетворення Word (DOC, DOCX) на байтовий масив C# Java

Aspose.Words API надає найпростіший спосіб перетворити документ Microsoft Word DOC або DOCX на байтовий масив у C# та Java.

Перетворення документа Word на байтовий масив корисне під час зберігання документів у базі даних і/або їх подальшого отримання з бази даних.

Aspose.Words API надає функціональні можливості для роботи з файлами Microsoft Word без використання Microsoft Word. Якщо у вас не встановлено Aspose.Words API, дотримуйтеся вказівок, наведених на сторінці встановлення для .NET та на сторінці встановлення для використання з Java.

Перетворення документа Word на байтовий масив за допомогою C#

Aspose.Words for .NET можна використовувати для перетворення об’єкта Document для отримання масиву байтів, що представляє документ у будь-якій програмі .NET. Наступний фрагмент коду демонструє перетворення файлу DOC на байтовий масив.

// Load the document from disk.
Document doc = new Document("Sample.doc");

// Create a new memory stream.
MemoryStream outStream = new MemoryStream();
// Save the document to stream.
doc.Save(outStream, SaveFormat.Docx);

// Convert the document to byte form.
byte[] docBytes = outStream.ToArray();

// The bytes are now ready to be stored/transmitted.

// Now reverse the steps to load the bytes back into a document object.
MemoryStream inStream = new MemoryStream(docBytes);

// Load the stream into a new document object.
Document loadDoc = new Document(inStream);
// Save the document.
loadDoc.Save("loadDoc.docx",SaveFormat.Docx);

Перетворіть документ Word на байтовий масив за допомогою Java

Наведений нижче фрагмент коду демонструє перетворення файлу DOC на масив байтів за допомогою API Aspose.Words for Java.

// Load the document.
Document doc = new Document("Sample.doc");

// Create a new memory stream.
ByteArrayOutputStream outStream = new ByteArrayOutputStream();
// Save the document to stream.
doc.save(outStream, SaveFormat.DOCX);

// Convert the document to byte form.
byte[] docBytes = outStream.toByteArray();

// The bytes are now ready to be stored/transmitted.

// Now reverse the steps to load the bytes back into a document object.
ByteArrayInputStream inStream = new ByteArrayInputStream(docBytes);

// Load the stream into a new document object.
Document loadDoc = new Document(inStream);
// Save the document.
loadDoc.save("loadDoc.docx",SaveFormat.Docx);

Дивись також