Перетворення DOCX на DOC C#

Документи Microsoft Word переважно бувають двох типів: DOC і DOCX. Ви можете програмно конвертувати DOCX у DOC, а також із DOC у DOCX за допомогою C# або VB.NET. Кожен документ можна обробляти та конвертувати один за одним або ви можете пакетно конвертувати файли DOC і DOCX, якщо вам потрібно працювати з великою кількістю файлів. Ви можете вивчити такі випадки використання, щоб детально зрозуміти тему:

DOCX у DOC у C# або DOC у DOCX у C# – встановлення API

Aspose.Words for .NET API можна використовувати для ефективного та швидкого перетворення файлів DOCX у DOC і DOC у DOCX. Ви можете налаштувати API у своїх програмах на основі .NET Framework, щоб використовувати C#, а також мову VB.NET для програмного виконання перетворення. Ви можете завантажити файл DLL у форматі ZIP з офіційного веб-сайту або встановити API у своєму рішенні за допомогою команди NuGet:

Install-Package Aspose.Words

Перетворіть файл DOCX у файл DOC програмним шляхом за допомогою C# або VB.NET

Основна відмінність між DOC і DOCX полягає в тому, що формат файлу DOC є двійковим файлом, тоді як формат файлу DOCX є файлом ZIP, який містить усі пов’язані файли XML. Ви можете конвертувати файл DOCX у документ DOC, виконавши такі дії:

 1. Укажіть LoadFormat вихідного файлу
 2. Завантажити вхідний файл DOCX
 3. Збережіть вихідний файл DOC за допомогою SaveFormat

Наведений нижче фрагмент коду показує, як конвертувати DOCX у DOC за допомогою C# або VB.NET:

// Вкажіть LoadFormat вхідного документа Word
Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Docx ;

// Завантажити вихідний файл DOCX
Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(dataDir + "file.doc", options);

// Перетворіть файл DOCX у файл DOC
document.Save(dataDir + "test.doc", Aspose.Words.SaveFormat.Docx);

Пакетне перетворення файлів DOCX у DOC за допомогою C# або VB.NET

Вам може знадобитися конвертувати сотні файлів DOCX у формат DOC у ваших програмах .NET. Ви можете легко конвертувати пакет файлів, запустивши програму лише один раз. Щоб конвертувати пакет файлів DOCX, виконайте наведені нижче дії.

 1. Завантажте всі файли DOCX з каталогу чи папки
 2. Завантажте кожен файл DOCX за допомогою класу LoadOptions.
 3. Змініть розширення кожного вхідного файлу на DOC
 4. Збережіть вихідний файл у форматі DOC

У наведеному нижче коді показано, як конвертувати пакет файлів DOCX у файли формату DOC за допомогою C# або VB.NET:

string[] files = Directory.GetFiles(dataDir, "*.docx");
foreach (var file in files)
{
  // Вкажіть LoadFormat вхідного документа Word
  Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
  options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Docx;

  // Завантажити вихідний файл DOCX
  Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(file, options);

  var filename = Path.ChangeExtension(file, ".doc");

  // Перетворіть файл DOCX у файл DOC
  document.Save(filename, Aspose.Words.SaveFormat.Doc);
}

Перетворіть файл DOC у файл DOCX за допомогою C# або VB.NET

Ви можете конвертувати файли Microsoft Word DOC у файл формату DOCX у своїх програмах на основі .NET Framework за допомогою C# або VB.NET. Нижче наведено кроки для виконання перетворення.

 1. Установіть LoadFormat вхідного файлу DOC
 2. Ініціалізуйте вихідний документ класом Document
 3. Збережіть вихідний файл у форматі DOCX

Код нижче показує, як конвертувати DOC у DOCX за допомогою C# або VB.NET:

// Вкажіть LoadFormat вхідного документа Word
Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Doc;

// Завантажити вихідний файл DOC
Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(dataDir + "test.doc" , options);

// Перетворіть файл DOC на DOCX
document.Save(dataDir + "test.docx" , Aspose.Words.SaveFormat.Docx);

Пакетне конвертування DOC у DOCX у C# або VB.NET

Ви також можете обробити перетворення кількох файлів і різних пакетів для перетворення DOC у DOCX. Щоб конвертувати такі файли, потрібно виконати наведені нижче дії.

 1. Завантажити всі файли DOC з каталогу
 2. Установіть значення DOC з переліку LoadFormat.
 3. Завантажити вхідний документ
 4. Збережіть вихідний файл DOCX за допомогою SaveFormat

У наведеному нижче прикладі коду пояснюється, як перетворити групу файлів DOC на файли DOCX за допомогою C# або VB.NET:

string[] files = Directory.GetFiles(dataDir, "*.doc");
foreach (var file in files)
{
  // Укажіть LoadFormat вхідного документа Word
  Aspose.Words.LoadOptions options = new Aspose.Words.LoadOptions();
  options.LoadFormat = Aspose.Words.LoadFormat.Doc;

  // Завантажити вихідний файл DOC
  Aspose.Words.Document document = new Aspose.Words.Document(file, options);

  var filename = Path.ChangeExtension(file, ".docx");

  // Перетворіть файл DOC на DOCX
  document.Save(filename, Aspose.Words.SaveFormat.Docx);
}

Висновок

Ви навчилися виконувати взаємоперетворення форматів файлів DOC і DOCX. Зокрема, ви дослідили, як конвертувати DOC у DOCX, а також DOCX у DOC. Крім того, ви також дізналися, як програмно конвертувати пакет файлів DOC або DOCX за допомогою C# або VB.NET. Однак, якщо вам цікаво дізнатися більше, ви можете звернутися до Документація API і Сторінка продукту. Крім того, якщо у вас виникнуть запитання, зв’яжіться з нами на безкоштовному форумі підтримки.

Дивись також