Створення штрих-коду в документах Word за допомогою C#

Штрих-коди — це зображення у формі паралельних ліній, точок або прямокутників із закодованими даними/інформацією. Професіонали галузі вбудовують і отримують доступ до інформації про продукт, відстежують рух продукту та стежать за запасами за допомогою штрих-кодів. У деяких випадках нам може знадобитися створити та додати штрих-коди в документи MS Word. MS Word – це найпопулярніша і широко використовувана програма для графічної обробки текстів. Він використовується для створення нових документів із текстом, зображеннями чи графікою, написання професійної якості, редагування та форматування існуючих документів тощо. DOCX і DOC є популярними формати файлів, які підтримуються MS Word. У цій статті ми дізнаємося, як програмно створити штрих-код у документах Word за допомогою C#.

У цій статті будуть розглянуті такі теми:

C# API для створення штрих-коду в документах Word

Для генерації штрих-коду та додавання зображення штрих-коду до документів Word ми виконаємо двоетапну процедуру. По-перше, ми будемо використовувати Aspose.Words for .NET API для створення або завантаження документа Word, потім ми згенеруємо та додамо зображення штрих-коду до документа за допомогою Aspose.BarCode for .NET API. Клас Document API Aspose.Words for .NET дозволяє створювати новий документ Word або завантажувати існуючий файл Word у програму. Метод Save() цього класу зберігає документ за вказаним шляхом до файлу. Клас DocumentBuilder API надає методи для створення документа. Він надає різні перевантажені методи InsertImage() для вставлення зображення в документ.

API Aspose.BarCode for .NET дозволяє генерувати різні типи підтримуваних штрих-кодів. Для цього він надає клас BarcodeGenerator для генерації штрих-коду вказаного EncodeType. Ми можемо зберегти згенероване зображення штрих-коду за допомогою методу Save() цього класу. API також надає перелік BarCodeImageFormat для визначення форматів збереження. Ми можемо зчитувати штрих-код із зображень за допомогою класу BarCodeReader API.

Завантажте DLL-файли API або встановіть їх за допомогою NuGet.

PM> Install-Package Aspose.BarCode
PM> Install-Package Aspose.Words

Створення та додавання штрих-коду до документа Word у C#

Ми можемо створити новий документ Word і додати до нього зображення штрих-коду, виконавши наведені нижче дії.

 1. По-перше, створіть екземпляр класу BarcodeGenerator. Він приймає EncodeType і текст для кодування як аргументи.
 2. Далі створіть екземпляр об’єкта потоку пам’яті.
 3. Потім викличте метод Save(), щоб зберегти зображення штрих-коду в потік пам’яті.
 4. Далі створіть екземпляр класу Document.
 5. Потім ініціалізуйте екземпляр класу DocumentBuilder об’єктом Document.
 6. Після цього вставте зображення штрих-коду за допомогою методу InsertImage() з об’єктом потоку як аргументом.
 7. Нарешті, викличте метод Save(). Він приймає вихідний шлях до файлу DOCX як аргумент.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як створити та додати штрих-код до нового документа Word за допомогою C#.

// Цей приклад коду демонструє, як створити та додати зображення штрих-коду до документа Word.
// Шлях до каталогу документів.
string dataDir = @"C:\Files\BarCode\";

// Створення об’єкта лінійного штрих-коду, встановлення тексту коду та типу символіки для штрих-коду
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.Code39Standard, "1234567890");

// Створення потоку пам’яті та збереження зображення штрих-коду в потік пам’яті
Stream ms = new MemoryStream();
generator.Save(ms, BarCodeImageFormat.Bmp);

// Створіть новий документ Word
Aspose.Words.Document doc = new Aspose.Words.Document();

// Створити конструктор для об’єкта документа
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Вставте зображення штрих-коду в документ
builder.InsertImage(ms);

// Збережіть документ Word
doc.Save(dataDir + "Sample_out.docx");
Згенеруйте та додайте штрих-код до нового документа Word на C#.

Згенеруйте та додайте штрих-код до нового документа Word на C#.

Додайте штрих-код до наявного документа Word у C#

Ми можемо створити та додати зображення штрих-коду до будь-якого наявного документа Word, виконавши наведені нижче дії.

 1. По-перше, створіть екземпляр класу BarcodeGenerator з EncodeType і текстом для кодування як аргументами.
 2. Далі створіть екземпляр об’єкта потоку пам’яті.
 3. Потім викличте метод Save(), щоб зберегти зображення штрих-коду в потік пам’яті.
 4. Далі завантажте наявний документ Word за допомогою класу Document.
 5. Потім ініціалізуйте екземпляр класу DocumentBuilder об’єктом Document.
 6. Після цього вставте зображення штрих-коду за допомогою методу InsertImage() з об’єктом потоку та його позицією як аргументами.
 7. Нарешті, викличте метод Save(). Він приймає вихідний шлях до файлу DOCX як аргумент.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як створити та додати штрих-код до існуючого документа Word за допомогою C#.

// Цей приклад коду демонструє, як створити та додати зображення штрих-коду до наявного документа Word.
// Шлях до каталогу документів.
string dataDir = @"C:\Files\BarCode\";

// Створення об’єкта лінійного штрих-коду, встановлення тексту коду та типу символіки для штрих-коду
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.Codabar, "1234567890");

// Створення потоку пам’яті та збереження зображення штрих-коду в потік пам’яті
Stream ms = new MemoryStream();
generator.Save(ms, BarCodeImageFormat.Bmp);

// Створіть новий документ Word
Document doc = new Document(dataDir + "sample.docx");

// Створити конструктор для об’єкта документа
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Вставте зображення штрих-коду в документ
builder.InsertImage(ms,
  RelativeHorizontalPosition.Margin,
  0,
  RelativeVerticalPosition.Margin,
  400,
  200,
  100,
  WrapType.Square);

// Збережіть документ Word
doc.Save(dataDir + "Sample_out.docx");
Додайте штрих-код до наявного документа Word у C#.

Додайте штрих-код до наявного документа Word у C#.

Додайте QR-код до документа Word за допомогою C#

Подібним чином ми також можемо створити зображення QR-коду та додати його до документа Word, виконавши кроки, згадані раніше. Однак нам просто потрібно встановити EncodeType як QR або GS1QR на першому кроці. Нам також може знадобитися налаштувати положення зображення на кроці 6.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як додати QR-код до документа Word за допомогою C#.

// Цей приклад коду демонструє, як створити та додати QR-код до наявного документа Word.
// Шлях до каталогу документів.
string dataDir = @"C:\Files\BarCode\";

// Створення об’єкта лінійного штрих-коду, встановлення тексту коду та типу символіки для штрих-коду
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR, "1234567");

// Створення потоку пам’яті та збереження зображення штрих-коду в потік пам’яті
Stream ms = new MemoryStream();
generator.Save(ms, BarCodeImageFormat.Bmp);

// Створіть новий документ Word
Document doc = new Document(dataDir + "sample.docx");

// Створити конструктор для об’єкта документа
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);

// Вставте зображення штрих-коду в документ
builder.InsertImage(ms,
  RelativeHorizontalPosition.Margin,
  400,
  RelativeVerticalPosition.Margin,
  -50,
  100,
  100,
  WrapType.Square);

// Збережіть документ Word
doc.Save(dataDir + "Sample_qr_out.docx");
Додайте QR-код до документа Word за допомогою C#.

Додайте QR-код до документа Word за допомогою C#.

Читання штрих-коду з документа Word за допомогою C#

Ми можемо розпізнати будь-яке зображення штрих-коду, доступне на будь-якій сторінці документа Word, виконавши наведені нижче дії.

 1. По-перше, завантажте наявний документ Word за допомогою класу Document.
 2. Потім перейдіть до NodeCollection типів Shape за допомогою методу GetChildNodes().
 3. Потім перегляньте всі фігури та перевірте, чи є ця фігура зображенням.
 4. Далі збережіть зображення в потік.
 5. Потім створіть екземпляр класу BarCodeReader із потоком зображень і DecodeType як аргументи.
 6. Після цього викличте метод ReadBarCodes(), щоб отримати об’єкт BarCodeResult.
 7. Нарешті, покажіть інформацію про штрих-код.

У наведеному нижче прикладі коду показано, як читати зображення штрих-коду з документа Word за допомогою C#.

// Цей приклад коду демонструє, як зчитувати штрих-код із документа Word.
// Шлях до каталогу документів.
string dataDir = @"C:\Files\BarCode\";

// Завантажте документ Word
Document wordDocument = new Document(dataDir + "sample_out.docx");

// Отримайте всі форми
NodeCollection shapes = wordDocument.GetChildNodes(NodeType.Shape, true);

// Переберіть всі фігури
foreach (Shape shape in shapes)
{
 // Перевірте, чи є зображення
 if (shape.HasImage)
 {
  // Збережіть зображення в потоці пам'яті
  MemoryStream imgStream = new MemoryStream();
  shape.ImageData.Save(imgStream);

  // Розпізнайте штрих-код із потоку зображень вище
  using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(new Bitmap(imgStream), DecodeType.Code39Standard))
  {
   foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
   {
    Console.WriteLine("Codetext found: " + result.CodeText + ", Symbology: " + result.CodeType);
   }
  }
 }
}
Codetext found: 1234567890, Symbology: Code39Standard

Отримайте безкоштовну ліцензію

Ви можете отримати безкоштовну тимчасову ліцензію, щоб спробувати бібліотеку без оціночних обмежень.

Висновок

У цій статті ми дізналися, як:

 • створювати документ Word програмним способом;
 • створити зображення штрих-коду та додати його до документа Word;
 • створити QR-код і вставити його в документ Word;
 • читати зображення штрих-коду з документа Word на C#.

Крім того, ви можете дізнатися більше про Aspose.BarCode for .NET API за допомогою документації. У разі будь-якої неясності зв’яжіться з нами на форумі.

Дивись також