Заповнювані форми часто використовуються в документах Microsoft Word, наприклад DOC, DOCX та інших форматах файлів. У цій статті ми створимо придатну для заповнення форму в документі Word програмним шляхом за допомогою C# з API Aspose.Words for .NET. Крім того, ми також розглянемо видалення або видалення заповнюваних полів форми.

монтаж

Ви можете налаштувати Aspose.Words for .NET API у своїй програмі .NET і згодом використовувати його з C# або VB.NET. Ви можете завантажити DLL із розділу Нові випуски або налаштувати його за допомогою наступної команди NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Words -Version 20.8.0

Крім того, ви також можете встановити API за допомогою інструмента NuGet Manager for Solution у Visual Studio, як показано на знімку екрана нижче:

Створіть форму для заповнення у word

Отже, на цьому кроці було налаштовано API. Переходимо до вивчення наступних випадків використання:

Створення заповнюваних полів форми з прапорцем, текстове поле в Word за допомогою C#

Ви можете легко створити або вставити прапорці в документ Word, виконавши кілька простих кроків. Окрім прапорця, ми також розглянемо, як додати текстове поле та поле зі списком. Нижче наведено кроки для вставлення або додавання прапорця, текстового поля та поля зі списком у файл DOCX.

  1. Ініціалізуйте новий документ Word
  2. Вставте текстове поле форми за допомогою методу InsertTextInput.
  3. Вставте поле прапорця за допомогою методу InsertCheckBox.
  4. Вставте поле поля зі списком за допомогою методу InsertComboBox.
  5. Зберегти вихідний файл word

Наведений нижче фрагмент коду показує, як вставити поле для заповнення, як-от прапорець, текстове поле та поле зі списком, у файли Word (DOC/DOCX) у C#:

// Ініціалізація нового документа Word
Aspose.Words.Document doc = new Aspose.Words.Document();
Aspose.Words.DocumentBuilder builder = new Aspose.Words.DocumentBuilder(doc);

// Вставити текстове поле форми
Aspose.Words.Fields.FormField text =  builder.InsertTextInput("TextInput", Aspose.Words.Fields.TextFormFieldType.Regular, "", "Hello", 0);

// Додайте розрив рядка
builder.InsertBreak(Aspose.Words.BreakType.LineBreak);

// Вставити поле форми прапорця
Aspose.Words.Fields.FormField checkbox = builder.InsertCheckBox("CheckBox", true, true, 0);
checkbox.Checked = true;
builder.InsertBreak(Aspose.Words.BreakType.LineBreak);
string[] items = { "One", "Two", "Three" };

// Вставити поле форми Combobox
Aspose.Words.Fields.FormField combo = builder.InsertComboBox("DropDown", items, 0);
//builder.InsertBreak(Aspose.Words.BreakType.LineBreak);
dataDir = dataDir + "InsertFormFields.docx";
doc.Save(dataDir);

Крім того, API Aspose.Words for .NET є багатофункціональним API, який дозволяє встановлювати багато властивостей полів форми. Наприклад, клас FormField можна використовувати для встановлення розміру, значення за замовчуванням, макросів входу та виходу тощо.

Видалення заповнюваного поля форми в документі Word за допомогою C#

Додавання поля форми для заповнення та видалення поля форми для заповнення є найважливішими та часто використовуваними функціями щодо форм у файлах Word. Тепер давайте розглянемо, як можна видалити поле форми за допомогою C# у ваших програмах .NET. Щоб видалити поле, виконайте такі дії:

  1. Завантажте вхідний файл word за допомогою класу Document.
  2. Отримати конкретне поле форми, яке можна заповнити, за його назвою
  3. Викличте метод Remove.
  4. Зберегти вихідний файл Word

Наведений нижче фрагмент коду базується на цих кроках і показує, як видалити поле форми, яке можна заповнити, із документа Word за допомогою C#:

// Завантажити вихідний файл DOCX
Aspose.Words.Document doc = new Aspose.Words.Document(dataDir + "InsertFormFields.docx");

// Завантажити поля форми файлу Word
Aspose.Words.Fields.FormFieldCollection documentFormFields = doc.Range.FormFields;

// Доступ до прапорця
Aspose.Words.Fields.FormField checkbox = documentFormFields["CheckBox"];

//Видалити або видалити прапорець
checkbox.Remove();

// Збережіть оновлений файл DOCX
doc.Save(dataDir + "DeleteField.docx");

Висновок

На завершення ми навчилися створювати поля форми, які можна заповнювати, у файлах DOCX або ord. Крім того, ми також перевірили, як видалити або видалити поле форми з документа Word. У разі будь-якої плутанини, сумнівів або запитів, будь ласка, напишіть нам на Безкоштовний форум підтримки. Ми будемо раді вам допомогти!

Дивись також