3D bằng Python

Mô hình hóa và trực quan hóa 3D đã trở thành một phần thiết yếu của nhiều ngành khác nhau, chẳng hạn như trò chơi, kiến trúc và thực tế ảo. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách làm việc với các mô hình 3D trong Python, tập trung vào việc tạo và đọc các cảnh mô hình 3D. Chúng ta sẽ khám phá thư viện Aspose.3D trong Python, một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng để tạo, thao tác và đọc các mô hình 3D. Hãy đi sâu vào mô hình 3D với Python!

Bài viết này bao gồm các chủ đề sau:

 1. Thư viện Python 3D – 3D trong Python
 2. Tạo cảnh 3D đơn giản bằng Python
 3. Tạo Vật liệu trong Cảnh 3D
 4. Thêm ánh sáng vào cảnh 3D
 5. Tạo Mô hình 3D Nguyên thủy bằng Python
 6. Đọc Cảnh 3D bằng Python

Thư viện Python 3D – 3D trong Python

Aspose.3D for Python là một giải pháp lập mô hình 3D linh hoạt, giàu tính năng và hiệu quả cao dành cho các nhà phát triển Python. Nó cung cấp một bộ tính năng toàn diện cho phép người dùng tạo, đọc và sửa đổi các mô hình 3D một cách dễ dàng. Một số tính năng chính của thư viện Python 3D này bao gồm:

 • Hỗ trợ các định dạng tệp 3D phổ biến như FBX, OBJ, STL, v.v.
 • Khả năng hiển thị và hiển thị 3D hiệu suất cao
 • Các công cụ thao tác và quản lý cảnh nâng cao
 • Tài liệu mở rộng và các mẫu mã để giúp các nhà phát triển bắt đầu nhanh chóng

Vui lòng tải gói xuống hoặc cài đặt API từ PyPI bằng cách sử dụng lệnh pip sau trong bảng điều khiển:

pip install aspose-3d

Tạo cảnh 3D cơ bản bằng Python

Chúng ta có thể tạo một cảnh 3D đơn giản bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Tạo một thể hiện của lớp Scene.
 2. Sau đó, gọi phương thức createchildnode() để thêm một số hình học, hình dạng để hiển thị trên màn hình, ví dụ: hình cầu.
 3. Cuối cùng, lưu cảnh dưới dạng FBX bằng phương thức save().

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo cảnh 3D đơn giản bằng Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách tạo cảnh 3D cơ bản.
from aspose.threed import Scene
from aspose.threed.entities import Sphere

# Tạo một đối tượng của lớp Scene
scene = Scene()

# Tạo mô hình Sphere
scene.root_node.create_child_node("Sphere", Sphere())

# Lưu tài liệu cảnh 3D
scene.save("C:\\Files\\my_scene.fbx")
Cảnh 3D trong Python

Cảnh 3D trong Python.

Tạo Vật liệu trong Cảnh 3D bằng Python

Chúng ta có thể tạo vật liệu có màu khuếch tán trong cảnh 3D bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tạo một thể hiện của lớp Scene.
 2. Gọi phương thức createchildnode() để thêm một hình cầu.
 3. Khởi tạo đối tượng lớp LambertMaterial.
 4. Chỉ định thuộc tính màu khuếch tán và tên.
 5. Sau đó, gán đối tượng vật chất cho mô hình Sphere.
 6. Cuối cùng, lưu cảnh dưới dạng FBX bằng phương thức save().

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo vật liệu có màu khuếch tán trong cảnh 3D bằng Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách tạo tài liệu trong cảnh 3D.
from aspose.threed import Scene
from aspose.threed.entities import Sphere
from aspose.threed.utilities import MathUtils, Vector3
from aspose.threed.shading import LambertMaterial
from aspose.pydrawing import Color

# Tạo một đối tượng của lớp Scene
scene = Scene()

# Tạo mô hình Sphere
node = scene.root_node.create_child_node("Sphere", Sphere())

# Đặt LambertChất liệu
material = LambertMaterial()
material.diffuse_color = Vector3(Color.red)
material.name = "Lambert"

# Gán cho Sphere Model
node.material = material

# Lưu tài liệu cảnh 3D
scene.save("C:\\Files\\material_scene.fbx")
Chất liệu trong Cảnh 3D

Tạo Vật liệu trong Cảnh 3D.

Thêm ánh sáng vào cảnh 3D bằng Python

Chúng tôi cũng có thể thêm ánh sáng vào cảnh 3D bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tạo một thể hiện của lớp Scene.
 2. Gọi phương thức createchildnode() để thêm một hình cầu.
 3. Khởi tạo đối tượng lớp Light.
 4. Chỉ định các thuộc tính lighttype và tên.
 5. Sau đó, gọi phương thức createchildnode() để thêm thực thể ánh sáng.
 6. Cuối cùng, lưu cảnh dưới dạng FBX bằng phương thức save().

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo ánh sáng trong cảnh 3D bằng Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách tạo ánh sáng trong cảnh 3D.
from aspose.threed import Scene
from aspose.threed.entities import Sphere, Light, LightType
from aspose.threed.utilities import MathUtils, Vector3
from aspose.threed.shading import LambertMaterial
from aspose.pydrawing import Color

# Tạo một đối tượng của lớp Scene
scene = Scene()

# Tạo mô hình Sphere
scene.root_node.create_child_node("Sphere", Sphere())

# Thêm thực thể Ánh sáng
light = Light() 

# ánh sáng điểm
light.light_type = 0

# Tên
light.name = "Light";

# Thêm vào cảnh
scene.root_node.create_child_node(light).transform.translation = Vector3(10, 0, 10);

# Lưu tài liệu cảnh 3D
scene.save("C:\\Files\\light_scene.fbx")

Python mô hình 3D nguyên thủy

Nguyên hàm là một dạng hình học ba chiều, là cơ sở để tạo ra các dạng hình học phức tạp. Chúng ta có thể tạo mô hình 3D nguyên thủy bằng cách làm theo các bước đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, chúng ta cần thêm nhiều đối tượng hoặc hình dạng hình học, như được hiển thị trong mẫu mã bên dưới:

# Ví dụ mã này trình bày cách tạo mô hình 3D nguyên thủy
from aspose.threed import Scene
from aspose.threed.entities import Box, Cylinder
from aspose.threed.utilities import MathUtils, Vector3

# Khởi tạo đối tượng Scene
scene = Scene()

# Tạo mô hình hộp
box = Box();
box.name = "Box";
scene.root_node.create_child_node(box)

# Tạo mô hình xi lanh
cylinder = Cylinder();
cylinder.name = "Cylinder";
scene.root_node.create_child_node(cylinder)

# Lưu tài liệu cảnh 3D
scene.save("C:\\Files\\primitive_scene.fbx")

Đọc Cảnh 3D bằng Python

Chúng tôi có thể đọc cảnh 3D từ tài liệu FBX bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Tạo một thể hiện của lớp Scene.
 2. Tải tài liệu 3D hiện có bằng phương thức open().
 3. Lặp qua các nút con.
 4. Cuối cùng, hiển thị các giá trị thuộc tính.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tải và đọc cảnh 3D bằng Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách đọc cảnh 3D.
from aspose.threed import Scene

# Khởi tạo một đối tượng lớp Scene
scene = Scene()

# Tải tài liệu 3D hiện có
scene.open("C:\\Files\\primitive_scene.fbx")

for node in scene.root_node.child_nodes:
  entity = node.entity;
  print("{0}", entity.name); 
{0} Box
{0} Cylinder

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử Aspose.3D for Python mà không bị giới hạn đánh giá.

3D trong Python – Tài nguyên Học tập Thư viện Python 3D

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách tạo và thao tác với các mô hình và cảnh 3D trong Python và khám phá các tính năng khác của thư viện bằng cách sử dụng các tài nguyên được cung cấp bên dưới:

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu thư viện Aspose.3D và chứng minh khả năng của nó trong việc tạo, đọc và thao tác các mô hình 3D trong Python. Với sự hỗ trợ cho các định dạng tệp 3D, khác nhau, quản lý cảnh nâng cao và hiển thị hiệu suất cao, thư viện Aspose.3D là một công cụ vô giá dành cho các nhà phát triển Python làm việc với nội dung 3D. Bằng cách sử dụng thư viện Aspose.3D, bạn có thể hợp lý hóa các dự án mô hình 3D của mình và tạo các cảnh 3D tuyệt đẹp một cách dễ dàng. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm