Chuyển đổi OBJ sang STL Python

Tệp OBJ là sản phẩm cuối cùng của quá trình tạo mô hình 3D, thường được tạo bởi phần mềm CAD. Nó là một tệp định nghĩa hình học có chứa đỉnh, chuẩn đỉnh, đỉnh, v.v. Trong một số trường hợp, chúng ta có thể cần chuyển đổi tệp OBJ sang định dạng STL. Tệp STL chứa thông tin về đồ họa vector 3D. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp OBJ sang định dạng STL trong Python.

Bài viết này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

 1. Trình chuyển đổi Python OBJ sang STL - Tải xuống miễn phí
 2. Các bước chuyển đổi OBJ sang STL
 3. Chuyển đổi tệp OBJ sang STL
 4. Chuyển OBJ sang STL với các tùy chọn trong Python

Python OBJ to STL Converter - Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi OBJ sang STL, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.3D cho Python. Nó cho phép chuyển đổi nhiều định dạng tệp 3D. API cũng hỗ trợ làm việc với hệ thống phân cấp hình học & cảnh và tạo hoạt ảnh cho các đối tượng trong Cảnh 3D.

Lớp Scene của API là một đối tượng cấp cao nhất chứa các nút, hình học, vật liệu, kết cấu, hoạt ảnh, tư thế, cảnh phụ, v.v. Phương thức fromfile (string) của lớp này mở khung cảnh từ một đường dẫn tệp nhất định. Nó cũng cung cấp phương thức save (string, SaveOptions) để lưu cảnh vào đường dẫn được chỉ định. Lớp StlSaveOptions của API cho phép chỉ định các tùy chọn lưu cho định dạng STL.

Vui lòng tải xuống gói hoặc cài đặt API từ PyPI bằng lệnh pip sau trong bảng điều khiển:

pip install aspose-3d

Làm thế nào để chuyển đổi OBJ sang STL

Chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi tệp OBJ sang định dạng STL bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 • Tải tệp OBJ.
 • Chỉ định các tùy chọn lưu STL.
 • Lưu OBJ dưới dạng STL.

Phần sau đây mô tả cách chuyển đổi các bước này thành mã Python và chuyển đổi tệp OBJ sang định dạng STL.

Chuyển đổi OBJ sang STL bằng Python

Chúng tôi có thể chuyển đổi tệp OBJ sang định dạng STL bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tệp OBJ đầu vào bằng phương thức Scene.fromfile().
 2. Sau đó, tạo một thể hiện của lớp StlSaveOptions.
 3. Cuối cùng, gọi phương thức save() để lưu nó dưới dạng STL. Nó lấy đường dẫn tệp STL đầu ra và StlSaveOptions làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi OBJ sang STL trong Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi OBJ sang STL.
# Tải tệp OBJ đầu vào với lớp Scene.
scene = Scene.from_file("C:\\Files\\3D\\sample.obj");

# Khởi tạo đối tượng lớp STLSaveOptions.
stlSaveOptions = StlSaveOptions();

# Chuyển đổi OBJ sang tệp STL.
scene.save("C:\\Files\\3D\\sample_out.stl", stlSaveOptions);

Chuyển đổi OBJ sang STL với các tùy chọn trong Python

Chúng tôi có thể chỉ định các tùy chọn lưu STL trong khi chuyển đổi tệp OBJ sang định dạng STL bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tệp OBJ đầu vào bằng phương thức Scene.fromfile().
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp StlSaveOptions.
 3. Sau đó, chỉ định các tùy chọn lưu STL như hệ thống tọa độ lật, đường dẫn tìm kiếm, v.v.
 4. Cuối cùng, gọi phương thức save() để lưu nó dưới dạng STL. Nó lấy đường dẫn tệp STL đầu ra và StlSaveOptions làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho thấy cách chuyển đổi OBJ sang STL với các tùy chọn lưu STL trong Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi OBJ sang STL với Tùy chọn Lưu.
# Tải tệp OBJ đầu vào với lớp Scene.
scene = Scene.from_file("C:\\Files\\3D\\sample.obj");

# Khởi tạo đối tượng lớp STLSaveOptions.
stlSaveOptions = StlSaveOptions();

# Lật hệ tọa độ.
stlSaveOptions.flip_coordinate_system = True

# Định cấu hình các đường dẫn tra cứu để cho phép nhà nhập khẩu tìm thấy các phụ thuộc bên ngoài.
dataDir = "C:\\Files\\3D\\"
paths = [ dataDir]
stlSaveOptions.lookup_paths = repr(paths)

# Chuyển đổi OBJ sang tệp STL.
scene.save("C:\\Files\\3D\\sample_out.stl", stlSaveOptions);

Nhận Giấy phép Tạm thời Miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử Aspose.3D cho Python mà không có giới hạn đánh giá.

Thử trực tuyến

Vui lòng thử công cụ chuyển đổi OBJ sang STL trực tuyến miễn phí sau đây, được phát triển bằng cách sử dụng API ở trên.

https://products.aspose.app/3d/conversion/obj-to-stl

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách chuyển đổi OBJ sang STL bằng Python. Chúng tôi cũng đã thấy cách chỉ định các tùy chọn lưu STL khác nhau theo lập trình. Bên cạnh đó, bạn có thể tìm hiểu thêm về API Aspose.3D cho Python bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm