Tạo mã vạch

Mã vạch là mã có thể đọc được bằng máy được thiết kế bằng cách sử dụng các mẫu đường song song khác nhau. Bài viết này tập trung vào các cách khác nhau để tạo mã vạch với các cách tiếp cận khác nhau. Hãy cùng khám phá chi tiết nhé!

Bạn sẽ được học chủ đề dưới các tiêu đề sau:

 1. Các tình huống phổ biến khi sử dụng mã vạch
 2. Trình tạo mã vạch trực tuyến
 3. Ứng dụng trực tuyến miễn phí để tạo mã vạch mà không cần đăng ký hoặc đăng nhập
 4. Cách tạo trình tạo mã vạch của riêng bạn
 5. Tạo mã vạch trong C#
 6. Tạo mã vạch trong Java
 7. Tạo trình tạo mã vạch hàng loạt - Nhận giấy phép miễn phí
 8. Cách tạo mã vạch - Đọc thêm

Các tình huống phổ biến khi mã vạch được sử dụng

Mã vạch thường được sử dụng để tự động hóa các quy trình quản lý tài nguyên hiệu quả. Dưới đây là một vài trong số nhiều cách sử dụng mã vạch:

 • Tài liệu có thể được đánh dấu bằng mã vạch cụ thể để xác định hoặc đánh dấu dữ liệu cụ thể hoặc thông tin ứng viên.
 • Hóa đơn có thể được đánh dấu bằng mã vạch để kiểm toán, dịch vụ hậu mãi, v.v.
 • Quy trình mua hàng có thể được sắp xếp hợp lý bằng cách sử dụng mã vạch.
 • Hàng tồn kho có thể được theo dõi và quản lý để quản lý hiệu quả kho hoặc cửa hàng.

Trình tạo mã vạch trực tuyến

Bạn có thể tạo các loại mã vạch khác nhau trực tuyến mà không cần đăng ký hoặc đăng nhập để tạo mã vạch. Hơn nữa, tệp đầu ra có thể được tải xuống trực tiếp mà không cần bạn nhập bất kỳ địa chỉ email nào. Chỉ cần truy cập ứng dụng tạo mã vạch thông qua trình duyệt web, nơi bạn có thể chỉ định mã hóa Mã vạch như 128, Databar, Swiss Code, v.v. theo yêu cầu của mình.

Ứng dụng trực tuyến miễn phí để tạo mã vạch mà không cần đăng ký hoặc đăng nhập

Bạn có thể tạo mã vạch trực tuyến bằng cách truy cập liên kết sau:

https://products.aspose.app/barcode/generate

Trình tạo mã vạch trực tuyến miễn phí

Cách tạo trình tạo mã vạch của riêng bạn

Bạn có thể dễ dàng tạo một trình tạo mã vạch mà không cần khám phá mã hóa mã vạch, các mẫu khác nhau hoặc các khía cạnh khác của việc tạo mã vạch. Chỉ cần thực hiện một vài lệnh gọi API trong bất kỳ môi trường phát triển hoặc khuôn khổ ưa thích nào của bạn vì thư viện có thể được sử dụng trong môi trường C# .NET Framework cũng như trong hệ thống nơi Java được định cấu hình. Các phần tiếp theo giải thích thêm về việc tạo mã vạch.

Tạo mã vạch trong C#

Bạn có thể tạo mã vạch bằng API Aspose.Barcode for .NET theo các bước sau:

 1. Định cấu hình DLL của API hoặc sử dụng lệnh cài đặt sau để truy cập nó bằng plugin trình quản lý gói NuGet:
PM> Install-Package Aspose.Barcode
 1. Khởi tạo một thể hiện của lớp BarcodeGenerator và đặt loại mã hóa và văn bản mã vạch.
 2. Chỉ định các tùy chọn mã vạch như hình thức, hướng, v.v.
 3. Cuối cùng, tạo mã vạch bằng phương pháp BarcodeGenerator.Save(String).

Đoạn mã sau minh họa cách tạo mã vạch trong C#.

BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.Code128, "Aspose.BarCode");

// đặt độ phân giải
generator.Parameters.Resolution = 400;

// tạo mã vạch
generator.Save("generate-barcode.png");

Tạo mã vạch trong Java

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể muốn tạo mã vạch trong môi trường hỗ trợ Java. Chỉ cần định cấu hình API Aspose.3D for Java với các cấu hình sau trong tệp pom.xml của dự án của bạn hoặc tải xuống tệp JAR để làm việc với nó.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-barcode</artifactId>
  <version>23.1</version>
</dependency>  

Đoạn mã sau cho biết cách tạo mã vạch bằng Java.

BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.CODE_128, "Aspose.BarCode");
// đặt độ phân giải
generator.getParameters().setResolution(400);
// tạo mã vạch
generator.save("generate-barcode.png");

Tạo trình tạo mã vạch hàng loạt - Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể tạo trình tạo mã vạch số lượng lớn bằng cách sử dụng xử lý song song hoặc đa luồng trong ứng dụng của mình. Chỉ cần yêu cầu giấy phép tạm thời miễn phí để đánh giá toàn bộ khả năng của API.

Cách tạo mã vạch - Đọc thêm

Có nhiều tài nguyên và thông tin khác mà bạn có thể khám phá để biết thêm chi tiết. Bạn có thể tham khảo các phần sau để đọc thêm tài nguyên:

Phần kết luận

Tóm lại, bạn có thể tạo mã vạch theo các mã hóa khác nhau theo nhu cầu của mình. Bài viết này đã đề cập đến việc tạo mã vạch bằng C#, Java, cũng như ứng dụng web trực tuyến có thể xử lý các yêu cầu của bạn trong vòng vài giây. Tuy nhiên, nếu bạn cần thảo luận về bất kỳ mối quan tâm nào của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại diễn đàn hỗ trợ miễn phí.

Xem thêm