Máy tạo mã vạch GS1-128 trong C#.

Chúng ta đều biết rằng mã vạch là một biểu tượng đồ họa để xác định sản phẩm. Mã vạch GS1-128 rất phổ biến trong ngành bán lẻ. Tiêu chuẩn GS1-128 tạo điều kiện trao đổi dữ liệu giữa các công ty trên toàn thế giới. Về cơ bản, đó là một tiêu chuẩn công nghệ Thương mại điện tử để cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy về một sản phẩm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo mã vạch GS1-128. Sau khi làm theo các bước đã đề cập, chúng tôi sẽ có Trình tạo mã vạch GS1-128 của riêng mình trong C#. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu.

Bài báo sẽ bao gồm các chủ đề sau:

 1. API trình tạo mã vạch C# GS1-128
 2. Mã vạch GS1-128 là gì?
 3. Hiểu mã vạch GS1-128
 4. Tạo mã vạch GS1-128 trong C#
 5. Tạo phiếu giảm giá UPC-A GS1 128
 6. Tùy chỉnh hình thức mã vạch

API trình tạo mã vạch C# GS1-128

Để tạo mã vạch GS1-128, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.BarCode cho .NET. Nó cho phép tạo và nhận dạng nhiều loại [loại mã vạch] 1D & 2D 8.

Lớp BarcodeGenerator của API cho phép tạo mã vạch của EncodeType được chỉ định. Lớp EncodeType cho phép chỉ định loại mã vạch để mã hóa. Chúng ta có thể lưu hình ảnh mã vạch đã tạo bằng phương thức Lưu (chuỗi) của lớp này.

Vui lòng tải xuống DLL của API hoặc cài đặt nó bằng NuGet.

PM> Install-Package Aspose.BarCode

Mã vạch GS1-128 là gì?

Mã vạch GS1-128 (trước đây là UCC / EAN-128) là mã nhận dạng sản phẩm có thể đọc được bằng máy để lưu trữ dữ liệu và cung cấp thông tin về sản phẩm. Quy tắc này được áp dụng cho các bao bì và thùng chứa hàng hóa để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối và sử dụng thực phẩm một cách hiệu quả.

Hàng nghìn ngành công nghiệp trên toàn thế giới sử dụng mã vạch GS1 hoặc Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN). Khách hàng và nhà cung cấp trên toàn thế giới biết mã vạch GS1-128 cho thực phẩm, dược phẩm và các mặt hàng khác. Nó phục vụ như một công cụ quản lý hàng tồn kho cho các nhà sản xuất, nhà bán lẻ và người tiêu dùng. Mã GS1-128 được xác định bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và được xuất bản bởi tổ chức GS1.

Hiểu mã vạch GS1-128

Mã vạch GS1-128 có định dạng sau:

(ApplicationIdentifier1) ApplicationData (ApplicationIdentifier2) Dữ liệu ứng dụng

Mã vạch GS1-128 chứa thông tin hữu ích sau:

 • GTIN (Mã số thương phẩm toàn cầu)
 • Số seri
 • Số lô và lô
 • Ngày sản phẩm
 • Nguồn gốc và điểm đến của sản phẩm
 • Bản chất của sản phẩm

Tạo mã vạch GS1-128 trong C#

Chúng tôi có thể tạo mã vạch GS1-128 bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp BarcodeGenerator với EncodeType làm đối số.
 2. Tiếp theo, chỉ định văn bản để mã hóa.
 3. Sau đó, đặt giá trị kích thước mã vạch bằng pixel.
 4. Cuối cùng, lưu đầu ra bằng phương thức Save(). Nó lấy đường dẫn tệp đầu ra làm đối số.

Ví dụ mã sau đây cho thấy cách tạo mã vạch GS1-128 trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách tạo mã vạch GS1-128.
// Tạo một phiên bản của lớp BarcodeGenerator
// Chỉ định loại mã hóa là GS1Code128
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.GS1Code128);

// Chỉ định văn bản mã
generator.CodeText = "(01)12345678901231(21)ASPOSE(30)9876";

// Chỉ định thứ nguyên X 
// chiều rộng nhỏ nhất của đơn vị thanh Mã vạch hoặc khoảng trắng
generator.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 2;

// Lưu đầu ra
generator.Save(@"C:\Files\GS1Code128.jpg");
Generate GS1-128 Barcode using C#

Tạo Phiếu giảm giá UPC-A GS1 128 trong C#

Tương tự, chúng tôi có thể tạo nhãn mã vạch với mã vạch phiếu giảm giá GS1-128 bổ sung được đặt trong cùng một hình ảnh bằng cách làm theo các bước đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, chúng ta cần đặt EncodeType là UpcaGs1Code128Coupon trong bước đầu tiên.

Ví dụ mã sau đây cho thấy cách tạo Phiếu giảm giá UPC-A GS1 Mã 128 trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách tạo Phiếu giảm giá mã 128 mã UPC-A GS1.
// Tạo một phiên bản của lớp BarcodeGenerator
// Chỉ định loại Mã hóa là UpcaGs1Code128Coupon
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.UpcaGs1Code128Coupon);

// Chỉ định văn bản mã
generator.CodeText = "123456789012(8110)ASPOSE";

// Chỉ định thứ nguyên X 
// chiều rộng nhỏ nhất của đơn vị thanh Mã vạch hoặc khoảng trắng
generator.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 2;

// Lưu đầu ra
generator.Save(@"C:\Files\Gs1CouponUpcaCode128.jpg");
Generate UPC-A GS1 128 Coupon in C#

Tùy chỉnh giao diện phiếu giảm giá GS1 128 trong C#

Chúng tôi cũng có thể tùy chỉnh sự xuất hiện của mã vạch bằng cách làm theo các bước đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, chúng ta cần chỉ định các thuộc tính bổ sung trước khi lưu hình ảnh ở bước cuối cùng.

Ví dụ mã sau đây cho thấy cách tùy chỉnh hình thức mã vạch của Phiếu giảm giá GS1 128 trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách tùy chỉnh hình thức mã vạch của Phiếu giảm giá 128 GS1.
// Tạo một phiên bản của lớp BarcodeGenerator
// Chỉ định loại Mã hóa là UpcaGs1Code128Coupon
BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.UpcaGs1Code128Coupon);

// Chỉ định văn bản mã
generator.CodeText = "123456789012(8110)ASPOSE";

// Chỉ định thứ nguyên X 
// chiều rộng nhỏ nhất của đơn vị thanh Mã vạch hoặc khoảng trắng
generator.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 2;

// Đặt không gian bổ sung phiếu giảm giá 50 pixel
generator.Parameters.Barcode.Coupon.SupplementSpace.Pixels = 50;

// Đặt chiều cao thanh
generator.Parameters.Barcode.BarHeight.Pixels = 50;

// Đặt màu thanh
generator.Parameters.Barcode.BarColor = System.Drawing.Color.Blue;

// Đặt màu Lable
generator.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.Color = System.Drawing.Color.Red;

// Lưu đầu ra
generator.Save(@"C:\Files\Gs1CouponAppearance.jpg");
Customize the colors and coupon supplement space in C#

Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không có giới hạn đánh giá.

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về barode GS1-128 và cách tạo mã vạch GS1-128 trong C#. Chúng tôi cũng đã biết cách tạo phiếu giảm giá UPC-A GS1-128 theo chương trình. Bên cạnh đó, bạn có thể tìm hiểu thêm về Aspose.BarCode cho .NET API bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm