Trình tạo mã QR Python

Mã QR đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ quét mã sản phẩm đến truy cập nội dung kỹ thuật số. Chúng là một cách thuận tiện và hiệu quả để lưu trữ và chia sẻ thông tin, đồng thời với sự trợ giúp của Python, thật dễ dàng để tạo mã QR cho các dự án của bạn. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá thư viện Aspose.BarCode for Python và tìm hiểu cách tạo mã QR trong Python. Chúng tôi sẽ đề cập đến mọi thứ, từ cài đặt thư viện đến tạo mã QR cho các loại dữ liệu khác nhau. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một lập trình viên có kinh nghiệm, hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn các công cụ và kiến thức bạn cần. Hướng dẫn này sẽ cho phép bạn mở khóa tiềm năng của mã QR cho các dự án của mình. Sau khi làm theo các bước đã đề cập, chúng tôi sẽ có Trình tạo mã QR Python của riêng mình. Vì vậy, hãy bắt đầu.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. API Trình tạo mã QR Python
 2. Cách tạo mã QR trong Python?
 3. Tạo mã QR bằng Python
 4. Tạo mã QR siêu nhỏ bằng Python
 5. Tạo mã QR tùy chỉnh
 6. Lưu mã QR ở các định dạng hình ảnh khác nhau
 7. Trình tạo mã QR PNG
 8. Lưu mã QR trong TIFF
 9. Nhận giấy phép miễn phí
 10. Tạo mã QR trực tuyến
 11. Tài nguyên Học tập

API trình tạo mã QR Python

Aspose.BarCode for Python là một thư viện mạnh mẽ cho phép bạn tạo và đọc mã vạch cũng như mã QR trong Python. Nó hỗ trợ nhiều định dạng mã vạch như mã QR, Mã 128, Mã 39, EAN, UPC, v.v. Với Aspose.BarCode for Python, bạn có thể dễ dàng tạo mã vạch hoặc mã QR ở nhiều định dạng hình ảnh khác nhau, chẳng hạn như PNG, JPEGTIFF. Ngoài ra, nó cung cấp khả năng đọc mã vạch từ hình ảnh và tệp PDF, khiến nó trở thành một giải pháp lý tưởng để tự động hóa quy trình làm việc dựa trên mã vạch.

Một trong những tính năng chính của Aspose.BarCode for Python là khả năng tạo mã vạch hoặc mã QR với các thuộc tính tùy chỉnh như kích thước, phông chữ và màu sắc. Điều này cho phép bạn tạo mã QR và mã vạch tùy chỉnh phù hợp với thiết kế của ứng dụng hoặc trang web của bạn. Ngoài ra, thư viện cung cấp khả năng xác thực mã vạch, giúp đảm bảo rằng mã vạch có thể đọc được và có thể quét chính xác.

Làm cách nào để tạo mã QR bằng Python?

Để tạo mã QR bằng Python, chúng tôi sẽ sử dụng Aspose.BarCode Python. Chúng ta có thể dễ dàng tích hợp nó vào các dự án Python. Nó tương thích với nhiều nền tảng khác nhau như Windows, Linux và macOS. Với bộ tính năng toàn diện, nó là một lựa chọn thông minh cho các nhà phát triển đang tìm kiếm một thư viện đọc và tạo mã vạch mạnh mẽ và linh hoạt cho Python.

Tạo mã QR bằng Python

Chúng ta có thể tạo mã QR bằng Aspose.BarCode for Python bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Trước tiên, vui lòng tải xuống gói hoặc cài đặt API từ PyPI bằng cách sử dụng lệnh pip sau trong bảng điều khiển:
pip install aspose-barcode-for-python-via-net 
 1. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp BarcodeGenerator và đặt EncodeTypes là “QR”.
 2. Sau đó, chỉ định văn bản mã đầu vào.
 3. Tùy chọn, chỉ định các tùy chọn tùy chỉnh mã QR.
 4. Cuối cùng, gọi phương thức save() để lưu hình ảnh mã QR được tạo tại đường dẫn tệp đã cho.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo mã QR bằng Python.

# Ví dụ mã này minh họa cách tạo mã QR.
# Khởi tạo BarcodeGenerator
# Chỉ định loại Mã hóa
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.QR)

# văn bản mã
generator.code_text = "This is a sample QR Code!";

# Chỉ định kích thước của hình ảnh
generator.parameters.barcode.x_dimension.pixels = 8;
 
# Lưu mã QR đã tạo
generator.save("C:\\Files\\QR_Code.jpg")
Tạo mã QR bằng Python.

Tạo mã QR bằng Python.

Tạo mã QR siêu nhỏ bằng Python

Mã Micro QR là phiên bản nhỏ hơn của mã QR tiêu chuẩn. Mã QR vi mô được thiết kế để chiếm ít không gian hơn so với mã QR tiêu chuẩn và thường được sử dụng trong các ứng dụng có không gian hạn chế, chẳng hạn như trên danh thiếp hoặc trong quảng cáo in ấn.

Chúng tôi có thể dễ dàng tạo mã Micro QR bằng cách làm theo các bước đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, chúng ta cần chỉ định qrencodetype là QREncodeType.FORCEMICROQR.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tạo mã Micro QR bằng Python.

# Ví dụ mã này minh họa cách tạo mã Micro QR.
# Khởi tạo BarcodeGenerator
# Chỉ định loại Mã hóa
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.QR)

# văn bản mã
generator.code_text = "123456789";

# Đặt phiên bản Tự động
generator.parameters.barcode.qr.qr_version = barcode.generation.QRVersion.VERSION_M4;

# Đặt loại mã hóa ForceMicroQR QR
generator.parameters.barcode.qr.qr_encode_type = barcode.generation.QREncodeType.FORCE_MICRO_QR;

# Lưu mã QR đã tạo
generator.save("C:\\Files\\Micro_QR_Code.jpg")
Tạo mã QR siêu nhỏ bằng Python

Tạo mã QR siêu nhỏ bằng Python.

Tạo mã QR tùy chỉnh

Chúng tôi có thể tùy chỉnh giao diện của mã QR bằng cách đặt độ phân giải, màu nền, màu đường viền, màu chú thích, chiều cao hình ảnh, v.v. Để tùy chỉnh giao diện của mã QR, vui lòng làm theo các bước đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, chúng ta cần thiết lập các thuộc tính bắt buộc bổ sung.

Mẫu mã sau đây cho biết cách tùy chỉnh giao diện của mã QR bằng Python.

# Ví dụ mã này minh họa cách tạo mã QR tùy chỉnh.
# Khởi tạo BarcodeGenerator
# Chỉ định loại Mã hóa
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.QR)

# văn bản mã
generator.code_text = "This is a sample QR Code!";

# Chỉ định kích thước hình ảnh
generator.parameters.barcode.x_dimension.pixels = 4

# Đặt màu nền
generator.parameters.back_color = Color(255,255,0)

# Đặt độ phân giải hình ảnh
generator.parameters.resolution = 300

# Đặt đường viền
generator.parameters.border.dash_style = barcode.generation.BorderDashStyle.SOLID
generator.parameters.border.color = Color(0,0,255)
generator.parameters.border.visible = True
generator.parameters.border.width.point = 4

# Lưu mã QR tùy chỉnh đã tạo
generator.save("C:\\Files\\Custom_QR-Code.png")
Tạo mã QR tùy chỉnh

Tạo mã QR tùy chỉnh bằng Python.

Lưu mã QR ở các định dạng hình ảnh khác nhau

Chúng tôi có thể lưu mã QR được tạo ở các định dạng hình ảnh phổ biến như JPG, PNG, TIFF, BMP, v.v. Vui lòng làm theo các bước được đề cập trước đó để lưu mã QR ở định dạng hình ảnh được yêu cầu. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần xác định định dạng hình ảnh đầu ra ở bước cuối cùng.

Trình tạo mã QR PNG

Mẫu mã sau đây cho biết cách lưu mã QR dưới dạng hình ảnh PNG trong Python.

# Ví dụ mã này minh họa cách tạo mã QR và lưu ở định dạng PNG.
# Khởi tạo BarcodeGenerator
# Chỉ định loại mã hóa và văn bản mã
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.QR, "Aspose")

# Lưu mã QR đã tạo
generator.save("C:\\Files\\Save_QR.png")

Lưu mã QR trong TIFF

Mẫu mã sau đây cho biết cách lưu mã QR dưới dạng hình ảnh TIFF trong Python.

# Ví dụ mã này minh họa cách tạo mã QR và lưu dưới dạng TIFF.
# Khởi tạo BarcodeGenerator
# Chỉ định loại mã hóa và văn bản mã
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.QR, "Aspose")

# Lưu mã QR đã tạo
generator.save("C:\\Files\\Save_QR.tiff")

Trình tạo mã QR Python - Nhận giấy phép miễn phí

Aspose cung cấp một phiên bản đánh giá miễn phí có thể được sử dụng để kiểm tra các tính năng và khả năng của thư viện. Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không bị giới hạn đánh giá.

Tạo mã QR trực tuyến

Bạn có thể tạo mã QR trực tuyến miễn phí bằng cách sử dụng ứng dụng web tạo mã QR trực tuyến được phát triển bằng API này. Vui lòng truy cập Ứng dụng tạo mã QR trực tuyến miễn phí trên liên kết sau:

https://products.aspose.app/barcode/generate

Cách tạo mã QR Python - Tài nguyên học tập

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách tạo mã QR và khám phá các tính năng khác của Aspose.BarCode for Python bằng cách sử dụng các tài nguyên được cung cấp bên dưới:

Phần kết luận

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách phát triển Trình tạo mã QR Python tùy chỉnh của riêng bạn. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong hướng dẫn này, bạn có thể dễ dàng tạo mã QR cho các loại dữ liệu khác nhau. Chỉ với một vài dòng mã, bạn có thể tạo mã QR đẹp mắt có thể được sử dụng cho các liên kết trang web, thông tin liên hệ, v.v. Cho dù bạn là nhà phát triển, nhà tiếp thị hay chỉ là người muốn tạo mã QR cho mục đích sử dụng cá nhân, thì Aspose.BarCode for Python là giải pháp hoàn hảo. Hãy tự mình dùng thử và xem việc tạo mã QR tuyệt đẹp chỉ trong vài phút dễ dàng như thế nào. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm