Trình đọc mã QR Python

Bạn đã bao giờ muốn xây dựng một máy quét mã QR hiệu quả và hiệu suất cao chưa? Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá cách xây dựng trình đọc mã QR Python hiệu suất cao. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bước để đọc và giải mã mã QR bằng Python. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về các cách phát hiện và đọc mã QR bị méo, không chính xác hoặc bị hỏng. Cho dù bạn là nhà phát triển đang tìm cách thêm chức năng mã QR vào ứng dụng của mình hay người có sở thích muốn tìm hiểu thêm về công nghệ này, bài đăng này sẽ cung cấp thông tin chi tiết có giá trị.

Các chủ đề sau sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. API Trình đọc mã QR Python
 2. Đọc mã QR bằng Python
 3. Đọc mã QR không chính xác
 4. Nhận dạng mã QR bị biến dạng
 5. Phát hiện mã QR màu trên nền màu
 6. Nhận giấy phép miễn phí
 7. Đọc mã QR trực tuyến
 8. Quét mã QR trực tuyến
 9. Tài nguyên học tập

API trình đọc mã QR Python

Chúng ta có thể tạo và đọc mã QR trong Python bằng cách sử dụng Aspose.BarCode for Python. Nó cho phép các nhà phát triển dễ dàng thêm chức năng tạo và nhận dạng mã vạch vào các ứng dụng Python của họ. Nó hỗ trợ nhiều định dạng mã vạch, bao gồm mã vạch tuyến tính và 2D, đồng thời có thể được sử dụng để tạo mã vạch ở nhiều định dạng hình ảnh khác nhau, chẳng hạn như JPEG, PNGGIF . API cũng cung cấp khả năng nhận dạng mã vạch từ hình ảnh và đọc dữ liệu của chúng.

Vui lòng tải gói xuống hoặc cài đặt API từ PyPI bằng cách sử dụng lệnh pip sau trong bảng điều khiển:

pip install aspose-barcode-for-python-via-net 

Đọc mã QR bằng Python

Chúng ta có thể đọc mã QR bằng Python với Aspose.BarCode for Python bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Tạo một thể hiện của lớp BarCodeReader.
 2. Gọi phương thức readbarcodes() và nhận kết quả nhận dạng.
 3. Cuối cùng, lặp lại các kết quả và hiển thị loại và văn bản mã được nhận dạng.

Mẫu mã sau đây cho biết cách đọc mã QR bằng Python.

Đọc mã QR bằng Python

Đọc mã QR bằng Python.

Đọc mã QR không chính xác

Chúng tôi có thể đọc các mã QR bị hỏng, bị hỏng, chất lượng thấp và bị mờ bằng cách sử dụng Aspose.BarCode for Python. Với mục đích này, chúng tôi có thể chỉ định cài đặt chất lượng để phát hiện, nhận dạng và đọc các mã QR đó.

Chúng tôi có thể đọc mã QR rõ ràng là không chính xác bằng cách làm theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tạo một thể hiện của lớp BarCodeReader.
 2. Tiếp theo, chỉ định cài đặt chất lượng allowintruebarcodes và readtinybarcodes thành True.
 3. Sau đó, gọi phương thức readbarcodes() và nhận kết quả nhận dạng.
 4. Cuối cùng, lặp lại các kết quả và hiển thị loại và văn bản mã được nhận dạng.

Mẫu mã sau đây cho biết cách đọc mã QR rõ ràng là không chính xác trong Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách đọc mã QR không chính xác trong Python.
import aspose.barcode as barcode

# Tải hình ảnh mã QR
reader = barcode.barcoderecognition.BarCodeReader("C:\\Files\\Sample_qr.jpg")

# Chỉ định cài đặt chất lượng để đọc mã QR nhỏ và không chính xác
reader.quality_settings.read_tiny_barcodes = True
reader.quality_settings.allow_incorrect_barcodes = True

# Đọc mã QR
recognized_results = reader.read_bar_codes()

# Hiển thị kết quả
for x in recognized_results:
  print("Code Text: " + x.code_text)
  print("Type: " + x.code_type_name)
Đọc mã QR không chính xác bằng Python.

Đọc mã QR không chính xác bằng Python.

Nhận dạng mã QR bị biến dạng

Chúng tôi có thể đọc mã QR bị méo hoặc bị hỏng bằng cách làm theo các bước đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, chúng ta cần đặt thuộc tính allowqrmicroqrrestoration thành true.

Mẫu mã sau đây cho biết cách đọc mã QR bị biến dạng trong Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách đọc mã QR bị biến dạng hoặc bị hỏng trong Python.
import aspose.barcode as barcode

# Tải hình ảnh mã QR
reader = barcode.barcoderecognition.BarCodeReader("C:\\Files\\Sample_qr.jpg")

# Chỉ định cài đặt chất lượng để cho phép khôi phục QR
reader.quality_settings.allow_qr_micro_qr_restoration = True

# Đọc mã QR
recognized_results = reader.read_bar_codes()

# Hiển thị kết quả
for x in recognized_results:
  print("Code Text: " + x.code_text)
  print("Type: " + x.code_type_name)
Đọc mã QR bị méo bằng Python.

Đọc mã QR bị méo bằng Python.

Phát hiện mã QR màu trên nền màu

Chúng tôi cũng có thể đọc mã QR có màu từ hình nền có màu bằng cách thực hiện theo các bước đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, chúng ta cần đặt thuộc tính allowcomplexbackground thành true.

Mẫu mã sau đây cho biết cách đọc mã QR có màu trong Python.

# Ví dụ mã này trình bày cách đọc mã QR có màu với nền màu trong Python.
import aspose.barcode as barcode

# Tải hình ảnh mã QR
reader = barcode.barcoderecognition.BarCodeReader("C:\\Files\\Sample_qr.jpg")

# Chỉ định cài đặt chất lượng cho nền phức tạp
reader.quality_settings.allow_complex_background = True  

# Đọc mã QR
recognized_results = reader.read_bar_codes()

# Hiển thị kết quả
for x in recognized_results:
  print("Code Text: " + x.code_text)
  print("Type: " + x.code_type_name)
Đọc mã QR màu bằng Python.

Đọc mã QR màu bằng Python.

Trình đọc mã QR Python - Nhận giấy phép miễn phí

Aspose cung cấp một phiên bản đánh giá miễn phí có thể được sử dụng để kiểm tra các tính năng và khả năng của thư viện. Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không bị giới hạn đánh giá.

Đọc mã QR trực tuyến

Bạn có thể đọc mã QR trực tuyến miễn phí bằng ứng dụng web Trình đọc mã QR trực tuyến được phát triển bằng API này. Vui lòng truy cập Ứng dụng đọc mã QR trực tuyến miễn phí theo liên kết sau:

https://products.aspose.app/barcode/recognize

Trình quét mã QR Python - Quét mã QR trực tuyến

Bạn cũng có thể quét mã QR trực tuyến miễn phí bằng trình quét mã QR trực tuyến được phát triển bằng API này. Bạn cần kết nối máy ảnh để quét mã QR. Vui lòng truy cập Ứng dụng quét mã QR trực tuyến miễn phí trên liên kết sau:

https://products.aspose.app/barcode/scanqr

Trình đọc mã QR Python - Tài nguyên học tập

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách tạo mã QR và khám phá các tính năng khác của Aspose.BarCode for Python bằng cách sử dụng các tài nguyên được cung cấp bên dưới:

Phần kết luận

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách phát triển Trình đọc mã QR Python tùy chỉnh của riêng bạn. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong hướng dẫn này, bạn có thể dễ dàng tạo mã QR cho các loại dữ liệu khác nhau. Chỉ với một vài dòng mã, bạn có thể tạo mã QR đẹp mắt có thể được sử dụng cho liên kết trang web, thông tin liên hệ, v.v. Cho dù bạn là nhà phát triển, nhà tiếp thị hay chỉ là người muốn tạo mã QR cho mục đích sử dụng cá nhân, thì Aspose.BarCode for Python là giải pháp hoàn hảo. Hãy tự mình dùng thử và xem việc tạo mã QR tuyệt đẹp chỉ trong vài phút dễ dàng như thế nào. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm