Chuyển đổi DGN sang PDF trong Java

Các ứng dụng CAD sử dụng tệp DGN để tạo bản vẽ 2D hoặc 3D. Cụ thể, chúng ta có thể tạo và lưu các thiết kế cho các dự án xây dựng như đường cao tốc, cầu và tòa nhà trong tệp DGN. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần xuất bản vẽ từ tệp DGN sang tài liệu PDF theo chương trình. Những chuyển đổi như vậy cho phép chia sẻ bản vẽ ở định dạng di động. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp DGN thành PDF trong Java.

Các chủ đề sau đây sẽ được đề cập trong bài viết này:

 1. Trình chuyển đổi Java DGN sang PDF – Tải xuống miễn phí
 2. Các bước để chuyển đổi tệp DGN thành tài liệu PDF
 3. Chuyển đổi DGN sang PDF theo chương trình
 4. Chuyển DGN sang PDF với các Tùy chọn

Trình chuyển đổi Java DGN sang PDF – Tải xuống miễn phí

Để chuyển đổi tệp DGN thành tài liệu PDF, chúng tôi sẽ sử dụng API Aspose.CAD for Java. Nó cho phép tạo, chỉnh sửa và thao tác các tệp DGN và một số định dạng tệp khác.

API cung cấp lớp Image là lớp cơ sở cho tất cả các loại bản vẽ. Lớp DgnImage của API đại diện cho hình ảnh DGN. Chúng ta có thể đặt thuộc tính PageWidth và PageHeight bằng lớp CadRasterizationOptions. API cung cấp lớp PdfOptions cho phép chỉ định các tùy chọn lưu PDF.

Vui lòng tải xuống JAR của API hoặc thêm cấu hình pom.xml sau vào ứng dụng Java dựa trên Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cad</artifactId>
  <version>22.3</version>
</dependency>

Cách chuyển đổi tệp DGN sang PDF bằng Java

Chúng tôi có thể dễ dàng xuất bản vẽ từ tệp DGN sang tài liệu PDF bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 • Tải tệp bản vẽ DGN.
 • Chỉ định các tùy chọn lưu PDF.
 • Lưu DGN dưới dạng PDF.

Phần sau đây mô tả cách chuyển đổi các bước này thành mã Java và chuyển đổi tệp DGN thành tài liệu PDF.

Chuyển đổi DGN sang PDF theo lập trình trong Java

Chúng tôi có thể chuyển đổi tệp DGN thành tài liệu PDF bằng cách thực hiện theo các bước được cung cấp bên dưới:

 1. Đầu tiên, tải tệp DGN đầu vào bằng lớp Hình ảnh.
 2. Sau đó, tạo một thể hiện của lớp PdfOptions.
 3. Cuối cùng, gọi phương thức Save() để lưu nó dưới dạng PDF. Nó lấy đường dẫn tệp PDF đầu ra và PdfOptions làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chuyển đổi tệp DGN thành tài liệu PDF bằng Java.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi DGN sang PDF
// Nhập tệp DGN
String sourceFilePath = "C:\\Files\\CAD\\Sample.dgn";

// Tải tệp DGN
DgnImage image = (DgnImage)Image.load(sourceFilePath);

// Khởi tạo tùy chọn PDF
PdfOptions pdfOptions = new PdfOptions();

// Lưu dưới dạng PDF
image.save("C:\\Files\\CAD\\sample.pdf", pdfOptions);

Chuyển đổi DGN sang PDF với các tùy chọn trong Java

Chúng tôi có thể chỉ định các tùy chọn lưu PDF trong khi chuyển đổi tệp DGN thành tài liệu PDF bằng cách thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Đầu tiên, tải tệp DGN đầu vào bằng lớp Hình ảnh.
 2. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp CadRasterizationOptions.
 3. Sau đó, chỉ định chiều cao và chiều rộng của trang.
 4. Tiếp theo, tạo một thể hiện của lớp PdfOptions.
 5. Sau đó, đặt thuộc tính VectorRasterizationOptions là CadRasterizationOptions.
 6. Cuối cùng, gọi phương thức Save() để lưu nó dưới dạng PDF. Nó lấy đường dẫn tệp PDF đầu ra và PdfOptions làm đối số.

Mẫu mã sau đây cho biết cách chỉ định chiều cao và chiều rộng của trang trong khi lưu tệp DGN dưới dạng tài liệu PDF bằng Java.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi DGN sang PDF bằng Tùy chọn
// Nhập tệp DGN
String sourceFilePath = "C:\\Files\\CAD\\Sample.dgn";

// Tải tệp DGN
DgnImage image = (DgnImage)Image.load(sourceFilePath);

// Tạo một phiên bản của CadRasterizationOptions 
// Đặt chiều cao và chiều rộng của hình ảnh
CadRasterizationOptions rasterizationOptions = new CadRasterizationOptions();
rasterizationOptions.setPageWidth(1600);
rasterizationOptions.setPageHeight(1600);

// Tạo một phiên bản của PngOptions
PdfOptions options = new PdfOptions();

// Đặt thuộc tính VectorRasterizationOptions là CadRasterizationOptions
options.setVectorRasterizationOptions(rasterizationOptions);

// Lưu dưới dạng PDF
image.save("C:\\Files\\CAD\\sample_converted.pdf", options);

Nhận giấy phép tạm thời miễn phí

Bạn có thể nhận giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện mà không bị giới hạn đánh giá.

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách:

 • tải tệp bản vẽ DGN hiện có;
 • chỉ định chiều cao và chiều rộng của trang;
 • xác định các tùy chọn lưu;
 • lưu DGN dưới dạng PDF trong Java.

Bên cạnh việc chuyển đổi DGN thành PDF trong Java, bạn có thể tìm hiểu thêm về API Aspose.CAD for Java bằng cách sử dụng tài liệu. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm