Chuyển đổi DGN sang PDF trực tuyến

Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá một ứng dụng trực tuyến miễn phí để chuyển đổi DWG sang PDF trực tuyến. DWG là viết tắt của “drawing” và nó là định dạng tệp độc quyền của AutoCAD, một ứng dụng phần mềm thiết kế có sự trợ giúp của máy tính (CAD). Tệp DWG chứa các bản vẽ 2D hoặc 3D, mô hình và dữ liệu thiết kế khác được tạo bằng AutoCAD. DWG được sử dụng cho các bản vẽ và mô hình CAD, trong khi PDF là định dạng tệp phổ biến để chia sẻ và in tài liệu. Tìm hiểu thêm về cách chuyển đổi tệp DWG sang định dạng PDF hoặc phát triển trình chuyển đổi của riêng bạn theo chương trình. Vậy hãy bắt đầu!

Chuyển đổi DWG sang PDF trực tuyến

Chuyển đổi các tệp DWG của bạn sang định dạng PDF bằng trình chuyển đổi DWG sang PDF trực tuyến miễn phí của chúng tôi. Nó cho phép bạn xuất các bản vẽ AutoCAD dưới dạng PDF chất lượng cao một cách nhanh chóng và dễ dàng.

 1. Thả hoặc Tải lên tệp DWG của bạn. Bạn cũng có thể cung cấp URL tệp DWG hoặc tải nó lên từ Dropbox hoặc OneDrive.
 2. Nhấn nút Chuyển đổi để bắt đầu quá trình chuyển đổi.
 3. Sau đó, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
 4. Tải xuống tệp PDF đã chuyển đổi bằng cách nhấp vào nút TẢI XUỐNG NGAY BÂY GIỜ.

Chuyển đổi số lượng tệp DWG không giới hạn mà không cần cài đặt bất kỳ plugin hoặc phần mềm nào. Chỉ cần truy cập trình duyệt của bạn, mở trình chuyển đổi trực tuyến của chúng tôi và xuất các bản vẽ AutoCAD sang PDF. Bạn có thể thực hiện chuyển đổi DWG sang PDF mọi lúc, mọi nơi.

Đừng để những lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật cản trở bạn. Các tệp đầu vào và đầu ra sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ sau 24 giờ, vì vậy bạn không phải lo lắng về quyền riêng tư hoặc bảo mật.

Cách phát triển trình chuyển đổi DWG sang PDF của riêng bạn

Trình chuyển đổi DWG sang PDF trực tuyến miễn phí của chúng tôi được xây dựng bằng thư viện Aspose.CAD. Bạn có thể phát triển phần mềm của riêng mình để chuyển đổi các tệp DWG thành PDF theo chương trình. Các phần sau đây cung cấp cho bạn các bước và mẫu mã để chuyển đổi tệp DWG thành tài liệu PDF.

Chuyển đổi DWG sang PDF trong C#

Vui lòng làm theo các bước dưới đây và sử dụng mẫu mã để chuyển đổi DWG thành PDF trong C#.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi DWG sang PDF trong C#
// Tải tệp DWG trong phiên bản Hình ảnh thông qua phương thức Tải của nó
using (var image = Image.Load("C:\\Files\\Sample.dwg"))
{
  // Tạo một phiên bản của CadRasterizationOptions và đặt chiều cao và chiều rộng của trang
  var rasterizationOptions = new Aspose.CAD.ImageOptions.CadRasterizationOptions()
  {
    PageWidth = 1600,
    PageHeight = 1600
  };

  // Tạo một phiên bản của PdfOptions
  var options = new Aspose.CAD.ImageOptions.PdfOptions();

  // Đặt thuộc tính VectorRasterizationOptions là CadRasterizationOptions
  options.VectorRasterizationOptions = rasterizationOptions;

  // Xuất DWG sang PDF
  image.Save("C:\\Files\\output.pdf", options);
}

Chuyển đổi DWG sang PDF trong Java

Vui lòng làm theo các bước dưới đây và sử dụng mẫu mã để chuyển đổi DWG thành PDF trong Java.

// Ví dụ mã này trình bày cách chuyển đổi DWG sang PDF trong Java
// Tải tệp DWG trong phiên bản Hình ảnh thông qua phương thức Tải của nó
com.aspose.cad.Image objImage = com.aspose.cad.Image.load("C:\\Files\\Sample.dwg");

// Tạo một phiên bản của CadRasterizationOptions và đặt các thuộc tính khác nhau của nó
CadRasterizationOptions rasterizationOptions = new CadRasterizationOptions();
rasterizationOptions.setBackgroundColor(Color.getWhite());
rasterizationOptions.setPageWidth(1600);
rasterizationOptions.setPageHeight(1600);

// Tạo một phiên bản của PdfOptions
PdfOptions pdfOptions = new PdfOptions();

// Đặt thuộc tính VectorRasterizationOptions
pdfOptions.setVectorRasterizationOptions(rasterizationOptions);

// Xuất DWG sang PDF
objImage.save("C:\\Files\\Sample_out.pdf", pdfOptions);

Chuyển đổi DWG sang PDF trực tuyến - Cloud API

Bạn có thể Chuyển đổi DWG sang PDF Trực tuyến bằng Cloud API của chúng tôi để chuyển đổi, vui lòng tìm thêm chi tiết trên liên kết sau.

https://products.aspose.cloud/cad/family/

Chuyển đổi DWG sang PDF trực tuyến - Tài nguyên học tập

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách xuất các tệp DWG sang định dạng PDF và khám phá các tính năng khác của Thư viện Aspose.CAD bằng cách sử dụng các tài nguyên được cung cấp bên dưới:

Thư viện Aspose.CAD – Nhận giấy phép miễn phí

Bạn có thể lấy giấy phép tạm thời miễn phí để dùng thử thư viện Aspose.CAD để đánh giá các tính năng chuyển đổi mà không có bất kỳ giới hạn nào.

Phần kết luận

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi đã giới thiệu cách chuyển đổi DWG sang PDF trực tuyến bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí của chúng tôi. Chúng tôi cũng cung cấp các ví dụ mã để phát triển phần mềm chuyển đổi của riêng bạn bằng thư viện Aspose.CAD. Công cụ chuyển đổi miễn phí của chúng tôi có thể dễ dàng truy cập trực tuyến, bạn có thể sử dụng nó bao nhiêu lần tùy thích mà không có bất kỳ hạn chế nào. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên diễn đàn hỗ trợ miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm