Tiếng Việt

Tạo mã vạch EAN bằng Python

EAN là viết tắt của European Article Number, nó là một loại mã vạch được sử dụng để xác định các sản phẩm được bán trên toàn cầu. Đó là mã định danh duy nhất gồm 13 chữ số xuất hiện trên nhiều mặt hàng tiêu dùng như sách, thực phẩm, quần áo, v.v. Hơn nữa, nó được sử dụng rộng rãi cho các quy trình tự động hóa vì nhiều lý do khác nhau. Bài viết này đề cập đến cách tạo Mã vạch EAN 13 bằng Python.
tháng 1 30, 2023 · 4 phút · Farhan Raza

Mã vạch Aspose: Giải pháp tối ưu cho mọi nhu cầu về mã vạch của bạn

Aspose Barcode là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn dễ dàng tạo, nhận dạng và đọc mã vạch. Trong bài đăng trên blog này, bạn sẽ tìm hiểu về các tính năng và lợi ích chính của thư viện Aspose.BarCode. Tìm hiểu những gì làm cho nó trở thành giải pháp tối ưu cho tất cả các nhu cầu về mã vạch của bạn.
tháng 1 27, 2023 · 10 phút · Muzammil Khan

Trình đọc mã QR Python: Cách xây dựng trình quét mã QR hiệu suất cao

Tìm hiểu cách Quét, phát hiện, nhận dạng và đọc Mã QR bằng Python. Trong bài đăng trên blog này, bạn cũng sẽ tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng quét hoặc đọc mã QR Python của riêng mình bằng Python với Aspose.BarCode.
tháng 1 27, 2023 · 7 phút · Muzammil Khan

Trình tạo mã vạch Python: Hướng dẫn từng bước dành cho nhà phát triển

Trong bài đăng trên blog này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo mã vạch chất lượng cao bằng Python bằng thư viện Aspose.Barcode Python. Hướng dẫn từng bước dành cho nhà phát triển để phát triển Trình tạo mã vạch Python.
tháng 1 25, 2023 · 9 phút · Muzammil Khan

Ra mắt API Aspose.BarCode for Python thông qua C#

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng API Aspose.BarCode đã được cung cấp cho ngôn ngữ lập trình Python thông qua nền tảng .NET. Điều này cho phép các nhà phát triển tích hợp liền mạch chức năng tạo và nhận dạng mã vạch tiên tiến vào các dự án Python của họ được triển khai trong môi trường .NET.
tháng 1 20, 2023 · 7 phút · Julia Goncharuk

Trình tạo mã QR Python: Tạo mã QR tuyệt đẹp trong vài phút!

Khám phá sức mạnh của thư viện Aspose.BarCode for Python và tìm hiểu cách tạo mã QR tuyệt đẹp trong vài phút. Trong bài đăng trên blog này, bạn sẽ tìm hiểu cách phát triển ứng dụng Trình tạo mã QR Python của riêng mình.
tháng 1 20, 2023 · 8 phút · Muzammil Khan

Tạo mã vạch với các bước đơn giản - Hướng dẫn đầy đủ

Tạo các loại Mã vạch khác nhau trong các dự án của bạn để quản lý hàng tồn kho, tài sản hoặc bất kỳ hoạt động tự động hóa nào khác. Tìm hiểu cách thực hiện theo các bước đơn giản để tạo mã vạch cho bất kỳ sơ đồ ký hiệu hoặc mã hóa nào.
tháng 1 17, 2023 · 5 phút · Farhan Raza

Đọc mã vạch từ hình ảnh TIFF nhiều trang trong C#

Hình ảnh TIFF thường được sử dụng để lưu nhiều mã vạch trong một tệp. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần đọc các mã vạch khác nhau từ tệp TIFF. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này đề cập đến cách đọc các loại mã vạch khác nhau từ hình ảnh TIFF theo chương trình trong C#.
tháng 12 14, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Đọc mã vạch từ hình ảnh trong C#

Chúng tôi có thể dễ dàng phát hiện, nhận dạng và đọc các loại mã vạch và mã QR khác nhau từ hình ảnh theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách đọc mã vạch từ một hình ảnh trong C#.
tháng 12 1, 2022 · 14 phút · Muzammil Khan

Tạo mã vạch Thụy Sĩ trong C#

Mã vạch của Thụy Sĩ là sự kết hợp duy nhất của 18 chữ số được sử dụng để xác định bưu kiện, việc giao hàng và các thông tin liên quan khác. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần tạo mã vạch Thụy Sĩ để xử lý lô hàng. Theo đó, bài viết này giải thích cách tạo mã vạch bưu điện Thụy Sĩ trong nước hoặc quốc tế theo chương trình trong C#.
tháng 11 23, 2022 · 3 phút · Farhan Raza