Tiếng Việt

Chuyển đổi STL sang DXF bằng Python

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi STL sang DXF trong Python bằng Aspose.CAD for Python. Hướng dẫn từng bước này sẽ chỉ cho bạn cách phát triển trình chuyển đổi tệp STL của riêng bạn. Bạn sẽ tìm thấy các bước chi tiết và ví dụ về mã để đơn giản hóa quá trình chuyển đổi.
tháng 10 17, 2023 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi DWG sang DXF bằng Python

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi DWG sang DXF trong Python bằng Aspose.CAD for Python. Khám phá các phương pháp Python hiệu quả để chuyển đổi tệp DWG sang DXF với hướng dẫn toàn diện này. Bạn sẽ tìm thấy các bước chi tiết và ví dụ về mã để đơn giản hóa quá trình chuyển đổi.
tháng 9 4, 2023 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi DWF sang DXF bằng Python

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi DWF sang DXF trong Python bằng Aspose.CAD for Python. Trải nghiệm chuyển đổi DWF sang DXF chất lượng cao trong một vài dòng mã một cách dễ dàng.
tháng 7 21, 2023 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi DWF sang PDF bằng Python

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi DWF sang PDF bằng Python bằng Aspose.CAD for Python. Thực hiện chuyển đổi DWF sang PDF chất lượng cao trong một vài dòng mã một cách dễ dàng.
tháng 6 2, 2023 · 7 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi DWF sang PDF trực tuyến - Chuyển đổi miễn phí

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá quá trình chuyển đổi tệp DWF thành PDF bằng công cụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước xuất bản vẽ CAD của bạn sang định dạng PDF trực tuyến hoặc phát triển trình chuyển đổi của riêng bạn theo chương trình.
tháng 5 31, 2023 · 6 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi DWG sang PDF bằng Python

Nếu bạn làm việc với các bản vẽ CAD, bạn sẽ biết tầm quan trọng của việc có chúng ở định dạng có thể đọc và chia sẻ được, chẳng hạn như PDF. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp DWG thành PDF bằng Python.
tháng 4 7, 2023 · 7 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi DGN sang PDF trực tuyến - Chuyển đổi miễn phí

Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chuyển đổi miễn phí trực tuyến DGN sang PDF. Việc chuyển đổi DGN sang PDF thường được thực hiện bởi các kiến trúc sư, kỹ sư hoặc nhà thiết kế như một cách thuận tiện để chia sẻ và cộng tác trên các thiết kế và bản vẽ.
tháng 2 15, 2023 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi DWG sang PDF trực tuyến - Chuyển đổi miễn phí

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá quá trình chuyển đổi tệp DWG thành PDF bằng công cụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước xuất bản vẽ CAD sang định dạng PDF trực tuyến hoặc phát triển trình chuyển đổi của riêng bạn theo chương trình.
tháng 2 15, 2023 · 5 phút · Muzammil Khan

Tìm kiếm văn bản trong tệp bản vẽ DWG theo chương trình trong C#

Các tệp DWG chứa dữ liệu thiết kế 2D hoặc 3D. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhà thiết kế, kỹ sư và kiến trúc sư. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần tìm một số chuỗi văn bản trong tệp bản vẽ DWG. Theo đó, bài viết này thảo luận về cách tìm kiếm văn bản trong tệp DWG theo cách lập trình trong C#.
tháng 12 7, 2022 · 4 phút · Farhan Raza

Trình xem tệp DWG dựa trên ASP.NET

Chúng tôi có thể tự động xuất bản vẽ 2D hoặc 3D từ tệp DWG sang tài liệu PNG và xem trong trình duyệt. Phần mềm CAD sản xuất và hỗ trợ các tệp DWG. Tìm hiểu cách xem tệp DWG bằng ASP.NET trong bài đăng này.
tháng 11 14, 2022 · 4 phút · Denis Demenko