Tiếng Việt

Tìm và thay thế trong Visio bằng Python

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách chúng ta có thể sử dụng Python để tìm và thay thế văn bản trong bản vẽ Visio.
tháng 2 16, 2024 · 4 phút · Muzammil Khan

Cách loại bỏ tính năng bảo vệ hình dạng Visio bằng Python

Bảo vệ hình dạng trong Visio là một công cụ có giá trị cho phép người dùng chủ động bảo vệ hình dạng khỏi các hành động ngoài ý muốn như xóa, di chuyển hoặc sửa đổi. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách loại bỏ tính năng bảo vệ hình dạng Visio theo chương trình trong Python.
tháng 1 17, 2024 · 6 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi hình ảnh sang Visio trực tuyến

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi hình ảnh sang sơ đồ Visio bằng trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn quy trình phát triển hình ảnh của riêng bạn sang bộ chuyển đổi Visio theo chương trình.
tháng 10 12, 2023 · 6 phút · Muzammil Khan

Thêm nhận xét vào sơ đồ Visio bằng Python

Trong Microsoft Visio, nhận xét là các chú thích hoặc ghi chú có thể được thêm vào hình dạng, sơ đồ hoặc các khu vực cụ thể trong sơ đồ. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách thêm nhận xét vào sơ đồ Visio bằng Python.
tháng 9 1, 2023 · 6 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi hình ảnh sang Visio trong Python

Trong bài đăng blog toàn diện này, hãy tìm hiểu cách dễ dàng chuyển đổi hình ảnh sang sơ đồ Visio bằng Python. Làm theo hướng dẫn từng bước để dễ dàng chuyển đổi hình ảnh JPG, PNG hoặc BMP thành sơ đồ Visio theo chương trình bằng cách sử dụng Aspose.Diagram for Python.
tháng 7 19, 2023 · 6 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi hình ảnh JPG, PNG hoặc BMP sang Visio trong Java

Tìm hiểu cách chuyển đổi tệp hình ảnh thành sơ đồ Visio trong Java. Làm theo hướng dẫn từng bước để chèn hình ảnh JPG, PNG hoặc BMP vào sơ đồ Visio theo chương trình bằng cách sử dụng thư viện Aspose.Diagram for Java.
tháng 5 29, 2023 · 6 phút · Muzammil Khan

Trình chỉnh sửa Visio trực tuyến

Trình chỉnh sửa Visio trực tuyến miễn phí cho phép bạn chỉnh sửa các tệp VSDX hoặc VSD chỉ với một vài cú nhấp chuột. Bạn không cần cấu hình hệ thống với bất kỳ cài đặt hoặc cấu hình phức tạp nào.
tháng 5 10, 2023 · 4 phút · Farhan Raza

Tạo Bản đồ Tư duy Trực tuyến

Bản đồ Tư duy là một sơ đồ kết nối các ý tưởng và suy nghĩ khác nhau với một chủ đề hoặc chủ đề trung tâm. Bản đồ tư duy thường được sử dụng để động não các ý tưởng, lập kế hoạch dự án và sắp xếp thông tin. Trình tạo Bản đồ Tư duy Trực tuyến là một cách hiệu quả hơn để cấu trúc các ý tưởng so với phương pháp giấy và bút truyền thống.
tháng 5 5, 2023 · 4 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi hình ảnh sang Visio trong C#

Tìm hiểu cách chuyển đổi tệp hình ảnh thành sơ đồ Visio trong C#. Làm theo hướng dẫn từng bước để dễ dàng chèn hình ảnh JPG, PNG hoặc BMP vào sơ đồ Visio theo chương trình bằng cách sử dụng thư viện Aspose.Diagram for .NET.
tháng 4 5, 2023 · 6 phút · Muzammil Khan

Mở tệp Visio trực tuyến - Trình xem tệp VSDX miễn phí

Mở tệp Visio trực tuyến bằng ứng dụng xem trực tuyến miễn phí. Xem VSD hoặc VSDX Visio Diagrams trên mọi thiết bị sử dụng bất kỳ hệ điều hành nào mà không cần bất kỳ email hoặc đăng nhập nào.
tháng 3 21, 2023 · 4 phút · Farhan Raza