Tiếng Việt

Chuyển đổi VSD sang VSDX trong Python

VSD là một định dạng tệp được sử dụng bởi Microsoft Visio, một phần mềm đồ họa vector và biểu đồ phổ biến. Việc chuyển đổi VSD sang VSDX có thể cần thiết trong một số trường hợp. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi VSD thành VSDX bằng Python.
tháng 1 3, 2023 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi Visio sang SVG bằng Python

Trong Microsoft Visio, bạn có thể tạo một số sơ đồ, lưu đồ, đường thời gian và các loại đồ họa chuyên nghiệp khác. Việc chuyển đổi sơ đồ Visio sang SVG có thể cần thiết trong một số trường hợp. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi sơ đồ Visio thành SVG bằng Python.
tháng 12 9, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi Visio sang hình ảnh bằng Python

Microsoft Visio cho phép vẽ nhiều loại sơ đồ, lưu đồ, dòng thời gian,… từ đơn giản đến phức tạp chuyên nghiệp. Đây là một ứng dụng đồ họa vector phổ biến. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi sơ đồ Visio sang hình ảnh PNG hoặc JPG. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi một sơ đồ Visio thành một Hình ảnh trong Python.
tháng 11 3, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Bảo vệ hoặc Bỏ bảo vệ Hình dạng Visio khỏi các Thay đổi trong C#

Tệp Visio bao gồm nhiều loại hình dạng và trình kết nối khác nhau để tạo ra các sơ đồ khác nhau. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn bảo vệ các hình dạng cụ thể khỏi những thay đổi. Theo các tình huống như vậy, bài viết này giải thích cách bảo vệ hoặc bỏ bảo vệ các hình dạng trong sơ đồ Visio theo chương trình trong C#.
tháng 10 24, 2022 · 4 phút · Farhan Raza

Bảo vệ hoặc Bỏ bảo vệ Sơ đồ Visio khỏi các Thay đổi trong C#

Tệp Visio được sử dụng để đại diện cho các sơ đồ đồ họa khác nhau như bố cục mạng, mô hình cơ sở dữ liệu, ánh xạ đối tượng, v.v. Một số sơ đồ hoặc bố cục có thể được bảo mật nên bạn có thể cần bảo vệ tệp Visio khỏi bị truy cập trái phép. Theo đó, bài viết này đề cập đến việc bảo mật các tệp Visio bằng cách bảo vệ hoặc không bảo vệ các tệp theo yêu cầu của bạn.
tháng 10 24, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Thêm Nhận xét vào Sơ đồ Visio VSD VSDX trong C#

Bạn có thể cần thêm nhận xét vào tệp sơ đồ Visio cho các tình huống khác nhau. Đặc biệt, các sơ đồ Visio được chú thích bằng các nhận xét nếu cần sửa đổi điều gì đó trong khi xem xét sơ đồ đó. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này đề cập đến cách thêm nhận xét vào sơ đồ VSD hoặc VSDX Visio theo cách lập trình trong C#.
tháng 10 21, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi Visio sang HTML bằng Python

Chúng ta có thể vẽ nhiều loại sơ đồ, sơ đồ, dòng thời gian, v.v. từ đơn giản đến phức tạp chuyên nghiệp bằng cách sử dụng Microsoft Visio. Nó là một ứng dụng đồ họa vector phổ biến. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi sơ đồ Visio sang tài liệu HTML. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi sơ đồ Visio sang HTML bằng Python.
tháng 9 30, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Thêm Nhận xét vào Sơ đồ Visio VSD VSDX trong Java

Tệp sơ đồ Visio có thể chứa một loại sơ đồ khác như lưu đồ, sơ đồ tổ chức, v.v. Trong một số trường hợp sử dụng nhất định, bạn có thể muốn xem lại tệp Visio và thêm nhận xét trên các trang và hình khác nhau. Theo các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này giải thích cách thêm nhận xét vào sơ đồ VSD hoặc VSDX Visio theo cách lập trình trong Java.
tháng 9 21, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi Visio sang PDF bằng Python

Microsoft Visio là một ứng dụng đồ họa vector phổ biến. Nó cho phép vẽ nhiều loại sơ đồ, lưu đồ, dòng thời gian chuyên nghiệp từ đơn giản đến phức tạp,… Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi sơ đồ Visio sang tài liệu PDF. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển bản vẽ Visio sang PDF bằng Python.
tháng 9 14, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Tạo Sơ đồ Visio bằng Python

MS Visio là một ứng dụng phổ biến cho phép bạn tạo lưu đồ, sơ đồ luồng dữ liệu, mô hình quy trình kinh doanh, v.v. Nó sử dụng định dạng tệp VSDX để lưu trữ sơ đồ. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo sơ đồ VSDX từ đầu bằng Python. Hơn nữa, nó bao gồm cách thêm các hình dạng cơ bản trong sơ đồ VSDX theo chương trình.
tháng 8 31, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan