Tiếng Việt

Chuyển đổi PFB sang TTF trong C#

Phông chữ Nhị phân Phông chữ Máy in (PFB) là phông chữ Loại 1 của Adobe. Hệ điều hành Windows sử dụng phông chữ Adobe Type 1 được lưu trữ trong các tệp PFB. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi PFB sang TTF bằng C#.
tháng 11 24, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi Phông chữ CFF sang TTF trong C#

Bạn có thể cần chuyển đổi tệp CFF sang định dạng TTF trong một số trường hợp. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp CFF sang định dạng TTF theo chương trình trong C#.
tháng 10 27, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi EOT sang TTF trong Java

Bạn đang làm việc với Java và cần chuyển đổi EOT sang TTF? Đừng lo lắng, nó không phức tạp như bạn tưởng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước để dễ dàng chuyển đổi EOT sang TTF theo lập trình.
tháng 10 24, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi phông chữ CFF sang phông chữ TTF theo chương trình trong Java

Các tệp CFF có tính linh hoạt và khả năng mở rộng được sử dụng với môi trường in chất lượng cao. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp CFF sang định dạng Phông chữ True Type TTF. Theo đó, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi CFF sang TTF theo chương trình trong Java.
tháng 9 27, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi EOT sang TTF trong C#

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi phông chữ Kiểu Mở (EOT) được nhúng sang Phông chữ Kiểu Đúng (TTF) theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi EOT sang TTF bằng C#.
tháng 9 23, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi WOFF sang TTF trong Java

Là một nhà phát triển Java, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi phông chữ Web (WOFF hoặc WOFF2) sang Phông chữ True Type (TTF) theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi WOFF hoặc WOFF2 sang TTF bằng Java.
tháng 7 15, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi TTF sang WOFF và WOFF2 bằng Java

Là một nhà phát triển Java, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi phông chữ true-type thành phông chữ Web theo lập trình trong các ứng dụng Java. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi TTF sang WOFF và WOFF2 bằng Java.
tháng 5 19, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Kiểm tra Hỗ trợ Ký hiệu Latinh cho Phông chữ TrueType hoặc Type1 trong C#

Là một nhà phát triển C#, bạn có thể dễ dàng xác định xem có bất kỳ phông chữ TrueType hoặc phông chữ Type1 nào hỗ trợ các ký hiệu Latinh hay không. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách kiểm tra hỗ trợ các ký hiệu Latinh cho các phông chữ sử dụng C#.
tháng 4 27, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi WOFF sang TTF bằng C#

Là một nhà phát triển C#, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi phông chữ Web (WOFF hoặc WOFF2) sang Phông chữ True Type (TTF) theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi WOFF sang TTF bằng C#.
tháng 4 8, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi TTF sang WOFF bằng C#

Là một nhà phát triển C#, chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi TTF sang WOFF. TTF (True Type Font) hoạt động tốt trên tất cả các nền tảng kỹ thuật số và cho chất lượng tuyệt vời trên màn hình và trong các tài liệu in. Mặt khác, WOFF (Định dạng Phông chữ Mở trên Web) chủ yếu được sử dụng trên các trang web. Nó chứa tính năng nén theo định dạng cụ thể và siêu dữ liệu XML bổ sung. Trong bài này, chúng ta sẽ học cách chuyển đổi TTF sang WOFF bằng C#.
tháng 3 15, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan