Tiếng Việt

Chuyển đổi SHP Shapefile sang SVG trong C#

Các tệp SHP chứa hình dạng của một đối tượng địa lý là một tập hợp các tọa độ vectơ. Trong khi các tệp SVG chứa thông tin trực quan. Đôi khi, bạn có thể cần kết xuất một SHP Shapefile thành hình ảnh Đồ họa vectơ có thể mở rộng SVG. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi tệp SHP sang định dạng SVG theo chương trình trong C#.
tháng 11 29, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi KML sang SHP trong C#

KML là một định dạng tệp được sử dụng để hiển thị dữ liệu địa lý. Trong khi đó, tệp SHP chứa dữ liệu hình học dưới dạng một tập hợp các tọa độ vectơ. Trong một số trường hợp sử dụng, bạn có thể muốn chuyển đổi tệp KML sang định dạng SHP. Theo các tình huống như vậy, bài viết này thảo luận cách chuyển đổi tệp KML sang định dạng SHP theo chương trình trong C#.
tháng 11 28, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi GPX sang GeoJSON trong C#

GPX là một lược đồ XML được thiết kế dưới dạng định dạng dữ liệu GPS phổ biến. Trong khi đó, định dạng GeoJSON là một thiết kế tiêu chuẩn mở để thể hiện các đối tượng địa lý. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi định dạng GPX sang GeoJSON. Theo các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp GPX sang định dạng GeoJSON theo chương trình trong C#.
tháng 11 11, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi Độ thập phân thành Độ Phút Giây DMS trong C#

Các giá trị vĩ độ và kinh độ được sử dụng để chỉ định bất kỳ vị trí nào trên trái đất. Trong khi đó, Độ Phút Giây là một định dạng khác cho tọa độ địa lý. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi một số độ thập phân sang định dạng độ phút giây. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi Độ thập phân thành Độ Phút Giây DMS theo chương trình trong C#.
tháng 11 3, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi OSM sang KML trong C#

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần xuất dữ liệu bản đồ từ OpenStreetMap (OSM) để hiển thị trên Google Earth. Google Earth sử dụng tệp KML để hiển thị dữ liệu địa lý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi OSM sang KML trong C#.
tháng 11 1, 2022 · 3 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi Shapefile thành SVG trong C#

Định dạng Shapefile là một trong những định dạng dữ liệu vectơ không gian địa lý phổ biến nhất của ESRI. Nó được sử dụng để hiển thị thông tin địa lý. Bạn có thể dễ dàng xuất dữ liệu địa lý từ định dạng ESRI Shapefile (SHP) sang định dạng SVG theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi shapefile thành SVG trong C#.
tháng 9 29, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi GDB sang CSV trong C#

Tệp GDB có thể chứa các tuyến đường, đường đi, điểm tham chiếu và các thông tin liên quan khác. Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn chuyển dữ liệu đó sang thiết bị GPS hoặc chuyển dữ liệu đó sang một số ứng dụng GIS khác. Vì vậy, việc chuyển đổi tệp GDB sang định dạng CSV có thể hữu ích trong các trường hợp khác nhau. Theo đó, bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp GDB thành tệp CSV được phân tách bằng dấu phẩy theo chương trình trong C#.
tháng 9 20, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi Shapefile thành KML trong C#

Bạn có thể dễ dàng xuất dữ liệu địa lý từ định dạng ESRI Shapefile (SHP) sang định dạng Ngôn ngữ đánh dấu lỗ khóa (KML) theo lập trình. Định dạng Shapefile là một trong những định dạng dữ liệu vectơ không gian địa lý phổ biến nhất được sử dụng để hiển thị thông tin địa lý. KML là một định dạng dựa trên XML, được sử dụng để chia sẻ dữ liệu địa lý với những người không sử dụng GIS. Định dạng KML được sử dụng để hiển thị dữ liệu địa lý trong Google Earth hoặc Google Maps. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi một tệp hình dạng sang KML trong C#.
tháng 8 29, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Tạo và đọc Shapefile trong C#

Là một nhà phát triển C#, bạn có thể dễ dàng tạo shapefile theo lập trình. Bạn có thể thêm thuộc tính vào tệp hình dạng hiện có và đọc tệp hình dạng trong các ứng dụng .NET của bạn. Trong bài này, bạn sẽ học cách tạo và đọc shapefile trong C#.
tháng 7 7, 2022 · 6 phút · Muzammil Khan

Đọc tệp GPX bằng C#

Là một nhà phát triển C#, bạn có thể dễ dàng đọc các tệp GPX và trích xuất dữ liệu GPS như điểm tham chiếu, đường đi, tuyến đường, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách đọc tệp GPX bằng C#.
tháng 5 6, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan