Tiếng Việt

Chuyển đổi KML sang GPX và GPX sang KML bằng C#

Có thể có những trường hợp bạn cần chuyển đổi tệp KML sang định dạng GPX hoặc ngược lại. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp KML sang định dạng GPX và tệp GPX sang định dạng KML bằng C#.
tháng 11 19, 2021 · 4 phút · Muhammad Ahmad

Chuyển đổi KML sang GeoJSON và GeoJSON sang KML bằng C#

Có thể có những trường hợp bạn cần chuyển đổi tệp KML sang định dạng GeoJSON hoặc ngược lại. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp KML sang định dạng GeoJSON và tệp GeoJSON sang định dạng KML bằng C#.
tháng 11 18, 2021 · 4 phút · Muhammad Ahmad

Chuyển đổi KML sang CSV và CSV sang KML bằng C#

Có thể có những trường hợp bạn cần chuyển đổi tệp KML sang định dạng CSV hoặc ngược lại. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp KML sang định dạng CSV và tệp CSV sang định dạng KML bằng C#.
tháng 11 16, 2021 · 4 phút · Muhammad Ahmad

Chuyển đổi JSON sang GeoJSON bằng C#

Có thể có những trường hợp bạn cần chuyển đổi tệp JSON thành GeoJSON. Nếu bạn có nhiều tệp, việc thực hiện tác vụ này theo chương trình sẽ tỏ ra hữu ích. Để đạt được điều đó, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp JSON sang GeoJSON bằng C#.
tháng 11 13, 2021 · 3 phút · Muhammad Ahmad

Chuyển đổi Shapefile thành GeoJSON và GeoJSON thành Shapefile bằng C#

Có những tình huống khác nhau mà dữ liệu ở định dạng Shapefile hoặc GeoJSON có thể hữu ích. Nếu bạn có Shapefile muốn chuyển đổi sang GeoJSON hoặc ngược lại, bạn có thể dễ dàng đạt được nó theo lập trình với C#. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách làm điều đó.
tháng 11 11, 2021 · 3 phút · Muhammad Ahmad

Xuất Lớp vectơ sang CSV trong C#

Có thể có những trường hợp bạn cần xuất các tính năng của lớp vectơ sang tệp CSV. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xuất các tính năng sang tệp CSV bằng C#.
tháng 11 9, 2021 · 3 phút · Muhammad Ahmad

Đọc các tính năng, điểm và hình học của lớp vectơ từ tệp CSV

Có thể có những trường hợp bạn có dữ liệu không gian địa lý ở định dạng CSV và bạn muốn đọc dữ liệu đó từ bên trong ứng dụng .NET của mình. Đối với những trường hợp như vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đọc các đối tượng địa lý, điểm và hình học của lớp vectơ từ tệp CSV bằng cách sử dụng C#.
tháng 11 5, 2021 · 4 phút · Muhammad Ahmad

Kết xuất bản đồ sang định dạng BMP bằng C#

Dữ liệu bản đồ có thể có sẵn ở các định dạng khác nhau như KML, GeoTiff, GeoJSON, Shapefile, v.v. Có thể có những trường hợp bạn cần kết xuất dữ liệu bản đồ dưới dạng hình ảnh BMP. Vì vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách hiển thị dữ liệu bản đồ ở định dạng BMP bằng C#.
tháng 11 4, 2021 · 4 phút · Muhammad Ahmad

Đọc các tính năng từ tệp OpenStreetMap (OSM) bằng C#

OpenStreetMap (OSM là một bản đồ thế giới miễn phí và có thể chỉnh sửa. Nó được xây dựng bởi các tình nguyện viên và được phát hành với giấy phép nội dung mở. Giấy phép cho phép truy cập miễn phí vào hình ảnh bản đồ và dữ liệu bản đồ cơ bản. Có thể có các tình huống mà bạn muốn đọc các đối tượng địa lý từ đó Tệp OSM trong ứng dụng .NET của bạn. Để kết thúc, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đọc các tính năng từ tệp OSM theo cách lập trình bằng C#.
tháng 8 23, 2021 · 3 phút · Muhammad Ahmad

Kết xuất bản đồ thành Hình ảnh SVG, JPG hoặc PNG bằng C#

Kết xuất bản đồ đề cập đến việc tạo bản đồ trực quan từ dữ liệu không gian địa lý. Bạn có thể kết xuất bản đồ từ KML, GeoJSON, GeoTIFF, cũng như Shapefile. Bạn có thể kết xuất bản đồ sang các định dạng hình ảnh khác nhau như PNG, SVG, JPG, v.v. Các phần sau giải thích chi tiết về kết xuất bản đồ.
tháng 5 4, 2021 · 5 phút · Farhan Raza