Tiếng Việt

Chỉnh sửa ảnh xiên trong Java

Trong xử lý ảnh và đồ họa máy tính, độ lệch ảnh là độ lệch góc của một tập hợp các ảnh hình chữ nhật. Nó còn được gọi là độ nghiêng hình ảnh hoặc biến dạng JPEG. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách thực hiện chỉnh sửa độ lệch ảnh trong Java.
tháng 11 8, 2022 · 8 phút · Muzammil Khan

Chỉnh sửa Skew trong Xử lý Hình ảnh bằng C#

Trong thị giác máy tính, chúng ta cần định vị chính xác các camera và cảm biến của mình, nhưng điều này thường dẫn đến sự biến dạng lớn. Tương tự, khi quét bằng máy quét, đôi khi việc căn chỉnh là gần như không thể. Do đó, ảnh quét và ảnh chụp có độ lệch (độ nghiêng) nhẹ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách thực hiện chỉnh sửa độ lệch trong xử lý ảnh bằng C#.
tháng 10 4, 2022 · 8 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản với tính năng sửa chính tả trong Java

Nhận dạng và trích xuất văn bản từ hình ảnh, chạy trình kiểm tra chính tả và tự động sửa lỗi chính tả trong văn bản được truy xuất theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thực hiện OCR trên hình ảnh và các lỗi chính tả tự động sửa khi sử dụng Java.
tháng 9 1, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan

OCR hình ảnh thành văn bản và sửa chính tả trong C#

Nhận dạng và trích xuất văn bản từ hình ảnh, chạy trình kiểm tra chính tả và sửa lỗi chính tả trong văn bản được truy xuất theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thực hiện OCR trên hình ảnh và sửa lỗi chính tả khi sử dụng C#.
tháng 7 29, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi ảnh chụp màn hình thành văn bản với OCR trong C#

ảnh chụp màn hình có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, bản vẽ, v.v. nơi bạn có thể cần trích xuất thông tin bằng văn bản. Trong các trường hợp như vậy, bạn có thể chuyển đổi ảnh chụp màn hình thành văn bản để truy xuất thông tin văn bản. Ví dụ: có thể có các ảnh chụp màn hình khác nhau làm bằng chứng thanh toán cho một công ty và thông tin văn bản về số tiền cần được trích xuất. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi ảnh chụp màn hình thành văn bản bằng OCR trong C#.
tháng 7 1, 2022 · 4 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi hình ảnh JPG hoặc PNG sang XML với OCR trong C#

Đôi khi dữ liệu có thể tồn tại dưới dạng hình ảnh. Bạn có thể cần phải xử lý dữ liệu như vậy, do đó chuyển đổi hình ảnh sang XML có thể hữu ích trong các trường hợp như vậy. Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh ở định dạng JPG, PNG hoặc các định dạng hình ảnh khác sang định dạng XML theo chương trình trong C#. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi hình ảnh sang XML bằng cách thực hiện hoạt động OCR theo chương trình trong C#.
tháng 6 1, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi ảnh chụp màn hình thành văn bản bằng OCR trong Java

Bạn có thể cần xử lý các ảnh chụp màn hình khác nhau từ tin nhắn, ứng dụng giao dịch kỹ thuật số và nhiều nền tảng khác. Ảnh chụp màn hình như vậy có thể bao gồm thông tin văn bản mà bạn có thể trích xuất bằng các phương pháp Nhận dạng ký tự quang học (OCR). Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi ảnh chụp màn hình thành văn bản bằng OCR trong Java.
tháng 6 1, 2022 · 4 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi hình ảnh sang JSON với OCR trong C#

Hình ảnh hoặc đồ họa mô tả nhiều thông tin trực quan có thể chứa văn bản, hình ảnh, đồ thị, v.v. Đôi khi bạn có thể muốn chuyển đổi một số thông tin từ hình ảnh JPG hoặc PNG sang định dạng JSON để xử lý một số dữ liệu. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi hình ảnh sang JSON bằng cách thực hiện hoạt động OCR theo chương trình trong C#.
tháng 5 30, 2022 · 4 phút · Farhan Raza

Nhận dạng văn bản với OCR trên DjVu Image trong C#

Định dạng DjVu được sử dụng để lưu trữ các tài liệu đã quét vì chúng có thể bao gồm văn bản, hình ảnh hoặc bản vẽ. Nó được sử dụng để lưu trữ dữ liệu vì định dạng này có thể lưu trữ dữ liệu bằng cách sử dụng không gian tối thiểu. Bài viết này trình bày cách nhận dạng văn bản từ hình ảnh DjVu với các hoạt động OCR được lập trình trong C#.
tháng 5 24, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi hình ảnh JPG hoặc PNG sang XML bằng OCR trong Java

Các tệp XML thường được sử dụng để cấu trúc dữ liệu để lưu trữ và vận chuyển dữ liệu. Đôi khi một hình ảnh có thể chứa một số dữ liệu hoặc thông tin mà bạn có thể cần phải xử lý thêm. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi hình ảnh JPG hoặc PNG sang định dạng XML. Bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp hình ảnh JPG hoặc PNG sang định dạng XML bằng OCR theo chương trình trong Java.
tháng 5 1, 2022 · 3 phút · Farhan Raza