Tiếng Việt

Tạo và đọc bảng OMR có mã vạch trong C#

Tìm hiểu cách tạo và đọc bảng OMR có mã vạch trong C# bằng cách sử dụng API Aspose.OMR for .NET. API toàn diện và dễ sử dụng này cung cấp nhiều tính năng và tùy chọn khác nhau, khiến nó trở thành giải pháp mạnh mẽ và linh hoạt cho nhiều ứng dụng OMR.
tháng 9 25, 2023 · 5 phút · Muzammil Khan

Tạo Bảng OMR bằng PDF - Miễn phí & Trực tuyến

Bài viết này giải thích cách tạo trang tính OMR tùy chỉnh trong PDF bằng công cụ trực tuyến. Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước để tạo trang tính OMR tùy chỉnh, cùng với các mẹo để có kết quả tốt hơn.
tháng 5 8, 2023 · 5 phút · Muzammil Khan

Máy quét OMR trực tuyến - Máy quét trả lời miễn phí tối ưu

Answer Key Scanner là một công cụ Nhận dạng Đánh dấu Quang học (OMR) trực tuyến miễn phí mang tính cách mạng được thiết kế để giúp các nhà giáo dục, tổ chức và các chuyên gia tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách chấm điểm ngay các bài kiểm tra, câu đố và khảo sát. Tìm hiểu thêm và trải nghiệm tương lai của đánh giá với máy quét OMR mạnh mẽ, dễ sử dụng này.
tháng 3 27, 2023 · 7 phút · Muzammil Khan

Máy tính điểm trung bình trực tuyến

Bài viết này giải thích cách tính điểm trung bình CGPA cho các môn học khác nhau trong các học kỳ khác nhau.
tháng 3 3, 2023 · 2 phút · Farhan Raza

Tạo Phiếu trả lời trực tuyến - OMR Sheet Maker

Bài viết này trình bày cách tạo phiếu trả lời OMR với bong bóng để tô bóng. Bạn có thể đặt các tùy chọn khác nhau để tạo Bảng trả lời OMR theo yêu cầu của mình. Chẳng hạn, bạn có thể chỉ định xem có cần tạo bảng OMR cho 100, 30 hoặc bất kỳ số lượng câu hỏi trắc nghiệm nào hay không.
tháng 2 28, 2023 · 3 phút · Farhan Raza

Máy tính điểm trực tuyến - Máy tính điểm chữ miễn phí

Bài viết này giải thích cách tính tỷ lệ phần trăm bài kiểm tra hoặc điểm vượt qua bài kiểm tra hoặc bài kiểm tra. Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng kiểm tra thang điểm cũng như điểm vượt qua với mức khá. Nó cũng có thể được sử dụng như một máy tính câu trả lời sai hoặc máy tính điểm bài tập.
tháng 2 24, 2023 · 3 phút · Farhan Raza

Trích xuất dữ liệu từ hình ảnh trong Java

Nhận dạng dấu quang học (OMR) là một quy trình điện tử cho phép đọc và ghi lại dữ liệu được đánh dấu bởi những người trong một bài kiểm tra hoặc một cuộc khảo sát, bao gồm các đầu vào bong bóng hoặc hình vuông. Bạn có thể dễ dàng thực hiện các thao tác OMR trên hình ảnh được quét của các biểu mẫu khảo sát, bảng câu hỏi hoặc phiếu kiểm tra đó và đọc đầu vào của người dùng theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thực hiện OMR và trích xuất dữ liệu từ một hình ảnh trong Java.
tháng 9 16, 2022 · 8 phút · Muzammil Khan

Phần mềm nhận dạng dấu quang học C# (OMR) trong .NET

Là nhà phát triển .NET, bạn có thể dễ dàng tích hợp Aspose.OMR để kiểm soát giao diện người dùng .NET trong các ứng dụng giao diện người dùng .NET. Nó cho phép bạn phát triển các ứng dụng OMR Sheet Reader dựa trên GUI tùy chỉnh. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách phát triển Phần mềm Máy quét OMR bằng C# trong .NET.
tháng 7 1, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan

Thực hiện OMR và trích xuất dữ liệu bằng C#

Bạn có thể dễ dàng thực hiện các thao tác OMR trên hình ảnh quét của biểu mẫu khảo sát hoặc phiếu kiểm tra theo lập trình và đọc đầu vào của người dùng theo lập trình trong các ứng dụng .NET. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thực hiện OMR và trích xuất dữ liệu bằng C#.
tháng 4 21, 2022 · 8 phút · Muzammil Khan

Tạo Phiếu trả lời hoặc Khảo sát OMR trong Java

Là một nhà phát triển Java, bạn có thể dễ dàng tạo các khảo sát OMR, câu đố hoặc phiếu trả lời từ đánh dấu văn bản theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo Bảng trả lời hoặc Khảo sát OMR OMR từ đánh dấu văn bản bằng Java.
tháng 3 31, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan