Tiếng Việt

Mã hóa hoặc giải mã tệp PDF bằng Python

Mã hóa hoặc giải mã các tệp PDF bằng thư viện Python PDF của chúng tôi. Bảo vệ các tệp PDF của bạn bằng mật khẩu và thuật toán mã hóa mong muốn. Mã hóa tệp PDF bằng AES, RC4, v.v.
tháng 4 10, 2023 · 4 phút · Usman Aziz

Cắt trang PDF bằng Python

Sử dụng thư viện Python PDF để cắt các trang trong tệp PDF. Cắt kích thước của các trang PDF trong một vài dòng mã. Sử dụng công cụ cắt xén PDF dựa trên web miễn phí của chúng tôi để cắt xén các trang PDF trực tuyến.
tháng 4 7, 2023 · 3 phút · Usman Aziz

Xoay tệp PDF bằng Python

Tìm hiểu cách xoay tệp PDF bằng Python. Dễ dàng thay đổi hướng của các trang trong tệp PDF bằng thư viện Python PDF.
tháng 4 6, 2023 · 4 phút · Usman Aziz

Chuyển LaTeX sang PDF bằng Python

Chuyển đổi liền mạch các tệp LaTeX của bạn sang PDF bằng Python. Tạo PDF từ nội dung LaTeX của bạn trong một vài dòng mã. Nhận công cụ chuyển đổi TEX sang PDF trực tuyến miễn phí.
tháng 4 3, 2023 · 4 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi PDF sang PPT bằng Python

Dễ dàng chuyển đổi các tệp PDF của bạn sang định dạng PPT bằng Python. Xuất các trang PDF sang slide PPT với độ chính xác và chất lượng cao. Sử dụng trình chuyển đổi PDF sang PPT trực tuyến miễn phí.
tháng 3 31, 2023 · 4 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi PDF sang LaTeX bằng Python

Dễ dàng chuyển đổi PDF sang LaTeX bằng Python. Tạo tệp TEX từ PDF trong một vài dòng mã. Nhận công cụ chuyển đổi PDF sang LaTeX trực tuyến miễn phí.
tháng 3 30, 2023 · 3 phút · Usman Aziz

Trích xuất văn bản từ PDF bằng Python

Tìm hiểu cách trích xuất văn bản từ PDF bằng Python. Thực hiện trích xuất văn bản PDF trong một vài bước và lưu văn bản được trích xuất trong tệp TXT. Trích xuất văn bản từ các trang cụ thể trong PDF.
tháng 3 29, 2023 · 3 phút · Usman Aziz

Chuyển PDF sang HTML bằng Python

Tìm hiểu cách dễ dàng chuyển đổi tệp PDF sang HTML bằng Python. Chuyển đổi các trang trong tệp PDF sang trang web HTML. Hãy thử trình chuyển đổi PDF sang HTML trực tuyến miễn phí của chúng tôi.
tháng 3 27, 2023 · 3 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi PDF sang hình ảnh trong Python

Chuyển đổi tệp PDF của bạn sang định dạng hình ảnh bằng Python. Thực hiện chuyển đổi chất lượng cao của các trang PDF sang hình ảnh JPG hoặc PNG. Nhận một công cụ chuyển đổi PDF sang hình ảnh trực tuyến miễn phí.
tháng 3 24, 2023 · 4 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi PDF sang Excel XLS bằng Python

Dễ dàng chuyển đổi các tệp PDF của bạn sang định dạng Excel bằng Python. Xuất các trang PDF sang trang tính Excel với độ chính xác và chất lượng cao. Sử dụng trình chuyển đổi PDF sang Excel trực tuyến miễn phí.
tháng 3 22, 2023 · 5 phút · Usman Aziz