Tiếng Việt

Hướng dẫn cơ bản để nén tệp PSD

Tìm công cụ nén tệp PSD tốt nhất được phát triển bởi Aspose, công cụ này được cung cấp miễn phí để giảm các tệp PSD quá khổ trực tuyến. Tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về nén tệp PSD trong hướng dẫn toàn diện này. Khám phá các công cụ và phương pháp khác nhau để nén các tệp PSD mà không cần sử dụng Photoshop.
tháng 1 10, 2023 · 6 phút · Muzammil Khan

Trình xem tệp AI: Cách mở và xem tệp AI

Tìm công cụ xem tệp AI tốt nhất do Aspose phát triển, công cụ này có sẵn miễn phí để mở và xem các tệp AI trực tuyến.
tháng 1 5, 2023 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi PSD sang JPG trong C#

Bạn đang tìm cách chuyển đổi các tệp PSD của mình sang định dạng JPG mà không cần sử dụng Adobe Photoshop? Nếu vậy, bạn đã đến đúng nơi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi PSD sang JPG trong C# chỉ bằng một vài bước đơn giản.
tháng 11 15, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi PSD sang PNG trong C#

PSD (Tài liệu Photoshop) là định dạng tệp hình ảnh gốc cho Adobe Photoshop. Các tệp PSD thường được sử dụng để tạo logo, tài liệu quảng cáo và các hình ảnh khác. Bạn có thể dễ dàng tạo hình ảnh PNG từ PSD theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi hình ảnh PSD thành PNG trong C#.
tháng 11 14, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi Thang độ xám sang RGB PSD Hình ảnh trong C#

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi ảnh PSD có màu thang độ xám thành ảnh PSD có màu RGB. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi Grayscale PSD Image sang RGB PSD Image theo lập trình trong C#.
tháng 10 13, 2022 · 4 phút · Farhan Raza

Thêm lớp mới vào PSD trong Java

Adobe Photoshop sử dụng định dạng PSD làm định dạng tệp hình ảnh gốc. Tệp PSD chứa một số lớp để tạo biểu trưng, tài liệu quảng cáo và các hình ảnh khác. Bạn có thể thao tác lập trình các tệp PSD trong các ứng dụng Java của mình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo các lớp mới trong tệp PSD theo lập trình bằng Java.
tháng 10 11, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Thêm Watermark vào PSD trong C#

Ứng dụng Photoshop phổ biến của Adobe sử dụng PSD (Tài liệu Photoshop) làm định dạng tệp hình ảnh gốc. Nó thường được sử dụng để tạo biểu trưng, tài liệu quảng cáo và các hình ảnh khác trong đó tệp PSD chứa nhiều lớp. Bạn có thể thao tác lập trình các tệp PSD trong các ứng dụng C#. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm hình mờ vào tệp PSD theo lập trình bằng C#.
tháng 9 8, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan

Thêm lớp mới trong PSD Lập trình bằng C#

PSD (Tài liệu Photoshop) là định dạng tệp hình ảnh gốc cho Ứng dụng Photoshop phổ biến của Adobe. Nó thường được sử dụng để tạo biểu trưng, tài liệu quảng cáo và các hình ảnh khác trong đó tệp PSD chứa nhiều lớp. Bạn có thể thao tác lập trình các tệp PSD trong các ứng dụng .NET. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo các lớp mới trong tệp PSD theo lập trình bằng C#.
tháng 8 11, 2022 · 6 phút · Muzammil Khan

Áp dụng Bộ lọc làm mờ Gaussian trên hình ảnh trong C#

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần phải làm việc với bộ lọc làm mờ Gaussian trong các ứng dụng của mình. Theo đó, bài viết này trình bày cách áp dụng bộ lọc làm mờ Gaussian trên hình ảnh theo chương trình trong C#.
tháng 4 24, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Làm việc với Bộ lọc thông minh và Đối tượng thông minh trong tệp PSD với C#

bạn có thể thêm một hoặc nhiều bộ lọc thông minh với điều kiện một lớp là một đối tượng thông minh. Bài viết này trình bày cách chỉnh sửa và cập nhật các bộ lọc thông minh cũng như thêm các bộ lọc mới như GaussianBlurSmartFilter, AddNoiseSmartFilter, v.v. vào hình ảnh theo chương trình trong C#.
tháng 4 6, 2022 · 4 phút · Farhan Raza