Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh JPG sang PPT trong Java

Sử dụng java để tạo bản trình bày PowerPoint hiệu quả dựa trên hình ảnh JPG. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi ảnh JPG sang bản trình bày PowerPoint.
tháng 10 6, 2022 · 3 phút · Seriki Emmanuel

Chuyển đổi JPG sang PPT trong C#

Tạo bản trình bày PowerPoint hiệu quả dựa trên hình ảnh JPG trong C#. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi ảnh JPG sang bản trình bày PowerPoint.
tháng 10 4, 2022 · 2 phút · Seriki Emmanuel

Sử dụng Java để thêm chữ ký số trong PPT

Chữ ký điện tử là một chữ ký điện tử được mã hóa được sử dụng để xác nhận tính xác thực và tính toàn vẹn của tài liệu kỹ thuật số. Khi bạn ký một tài liệu bằng kỹ thuật số, chữ ký sẽ đóng vai trò như một xác nhận rằng tài liệu đó đến từ bạn và nó không bị thay đổi kể từ khi bạn ký. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm chữ ký điện tử vào PowerPoint trong Java.
tháng 10 3, 2022 · 4 phút · Seriki Emmanuel

Chuyển đổi Word DOC sang PowerPoint PPT bằng Python

Trong một số trường hợp nhất định, bạn cần chuyển đổi tài liệu Word DOC hoặc DOCX thành bản trình bày PowerPoint PPT hoặc PPTX theo lập trình. Để thực hiện chuyển đổi này, bài viết này cung cấp cách tốt nhất và đơn giản nhất để chuyển đổi Word DOC sang PowerPoint PPT bằng Python.
tháng 9 26, 2022 · 4 phút · Usman Aziz

Thêm chữ ký số vào PowerPoint trong C#

Chữ ký điện tử là một chữ ký điện tử được mã hóa được sử dụng để xác nhận tính xác thực và tính toàn vẹn của tài liệu kỹ thuật số. Khi bạn ký một tài liệu bằng kỹ thuật số, chữ ký sẽ đóng vai trò như một xác nhận rằng tài liệu đó đến từ bạn và nó không bị thay đổi kể từ khi bạn ký. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm chữ ký điện tử vào PowerPoint trong C#.
tháng 9 12, 2022 · 4 phút · Seriki Emmanuel

Thêm mã QR vào bản trình bày PowerPoint bằng C#

Là một nhà phát triển C#, bạn có thể dễ dàng tạo mã QR hoặc mã vạch và thêm vào bản trình bày PowerPoint theo chương trình mà không cần sử dụng MS PowerPoint. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm mã QR vào bản trình bày PowerPoint bằng C#.
tháng 6 2, 2022 · 11 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi PowerPoint PPT / PPTX sang TIFF bằng Python

TIFF là một định dạng phổ biến được sử dụng để chuyển đổi các bài thuyết trình PowerPoint sang định dạng hình ảnh. Việc chuyển đổi này có thể hữu ích để tạo hình thu nhỏ của các trang trình bày PPT. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi PowerPoint PPT hoặc PPTX sang TIFF bằng Python. Hơn nữa, bạn sẽ học cách tùy chỉnh chuyển đổi PPT sang TIFF bằng các tùy chọn khác nhau.
tháng 3 8, 2022 · 5 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi tệp PDF sang PowerPoint PPT bằng Python

Định dạng PDF là rất nhiều trong kinh doanh để tạo và chia sẻ tài liệu kỹ thuật số. Vì nó cung cấp hỗ trợ đa nền tảng, mọi người chọn gửi và nhận tài liệu ở định dạng PDF. Có thể có trường hợp bạn cần nhập nội dung từ tệp PDF sang tài liệu khác như Word, PowerPoint, v.v. Để thực hiện điều này theo chương trình, trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp PDF sang PowerPoint PPT / PPTX bằng Python.
tháng 3 4, 2022 · 3 phút · Usman Aziz

Đặt nền của PowerPoint PPT Slides bằng Python

PowerPoint cho phép bạn thiết lập các loại hình nền trang trình bày khác nhau trong bản trình bày. Ví dụ: bạn có thể đặt một hình ảnh, một màu đồng nhất, v.v. làm nền. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập nền của slide PowerPoint PPT bằng Python. Chúng tôi sẽ trình bày rõ ràng cách lấp đầy nền của trang chiếu PPT bằng hình ảnh, màu sắc hoặc gradient theo cách lập trình.
tháng 3 3, 2022 · 5 phút · Usman Aziz

Tạo và thao tác bảng trong PowerPoint PPT bằng Python

Bảng thường được sử dụng để tổ chức dữ liệu dưới dạng hàng và cột. Chúng làm cho việc xem, hiểu và phân tích dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Trong nhiều trường hợp, bạn phải chèn bảng vào bản trình bày PowerPoint của mình. Để thực hiện điều đó theo chương trình, bài viết này trình bày cách tạo bảng trong PowerPoint PPT hoặc PPTX bằng Python. Hơn nữa, bạn sẽ học cách truy cập, sửa đổi và định dạng các bảng PowerPoint hiện có.
tháng 3 2, 2022 · 7 phút · Usman Aziz