Tiếng Việt

Chuyển đổi XER sang SVG trong C#

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi XER sang SVG trong C# bằng cách sử dụng Aspose.Tasks for .NET API. Tìm các bước chi tiết và ví dụ về mã để đơn giản hóa quá trình chuyển đổi.
tháng 10 25, 2023 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi XER sang PDF trong Java

Tệp XER hỗ trợ tất cả thông tin về dự án, tài nguyên và vai trò được phát triển bằng Primavera P6. Tìm hiểu cách chuyển đổi Primavera XER sang PDF bằng Java với hướng dẫn từng bước này. Hướng dẫn này hoàn hảo cho các nhà phát triển Java cần làm việc với dữ liệu dự án.
tháng 9 13, 2023 · 4 phút · Muzammil Khan

Tạo dự án MS theo lập trình bằng Python

Tìm hiểu cách tạo tệp MS Project theo chương trình bằng Python. Khám phá cách thêm tác vụ và tài nguyên vào MS Projects và gán tác vụ cho tài nguyên bằng cách sử dụng Aspose.Tasks for Python.
tháng 8 2, 2023 · 7 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi MPP sang XML bằng Python

Dễ dàng xuất dữ liệu dự án từ MPP sang XML bằng Python. Chuyển đổi MPP sang Primavera P6 XML với độ chính xác và chất lượng cao. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi MPP sang XML bằng Python.
tháng 6 15, 2023 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi tệp XML sang MPP bằng Python

Bạn có thể cần chuyển đổi dữ liệu XML sang định dạng Microsoft Project trong một số trường hợp. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá cách chuyển đổi XML sang MPP bằng Python.
tháng 5 8, 2023 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi MPP sang Excel trong Python

Dễ dàng xuất dữ liệu dự án từ MPP sang Excel bằng Python. Chuyển đổi MPP sang XLSX với độ chính xác và chất lượng cao. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi MPP sang Excel bằng Python.
tháng 4 18, 2023 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi tệp MPP thành PDF bằng Python

Tệp dự án Microsoft được sử dụng để tổ chức và quản lý các nhiệm vụ khác nhau trong một dự án. Bạn có thể chuyển đổi các tệp MPP thành PDF theo chương trình bằng Python. Bạn có thể tìm thấy một số tùy chọn để chuyển đổi trong các tiêu đề sau.
tháng 4 12, 2023 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi MPP sang MPX trong C#

MPX là định dạng tệp cũ hơn cho Microsoft Project đã được sử dụng trong các phiên bản trước của phần mềm. Nó cho phép trao đổi thông tin dự án giữa Microsoft Project và các ứng dụng phần mềm khác hỗ trợ định dạng MPX. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi MPP sang MPX trong C#.
tháng 3 13, 2023 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi MPP sang Excel trực tuyến - Chuyển đổi miễn phí

Tìm hiểu cách chuyển đổi MPP sang Excel miễn phí bằng công cụ trực tuyến của chúng tôi. Không cần tải xuống hoặc cài đặt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xuất dữ liệu MS Project từ MPP sang Excel trực tuyến và theo chương trình.
tháng 2 20, 2023 · 6 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi tệp MPP sang tệp PDF - MPP sang PDF được thực hiện đơn giản

Các tệp MPP của Microsoft Project thường được sử dụng để Quản lý dự án. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể cần chuyển đổi tệp MPP sang định dạng tài liệu PDF cho các yêu cầu khác nhau. Nó cũng bao gồm việc chuyển đổi trên các nền tảng và khuôn khổ khác nhau như C# .NET, Java, cũng như chuyển đổi trực tuyến bằng trình duyệt web.
tháng 1 19, 2023 · 7 phút · Farhan Raza