Tiếng Việt

Công thức LaTeX thành SVG trong C#

Bạn có thể hiển thị bất kỳ loại công thức và phương trình toán học LaTeX nào theo lập trình và lưu dưới dạng định dạng ảnh SVG. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách hiển thị công thức toán học LaTeX sang SVG trong C#.
tháng 10 28, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi LaTeX sang SVG Image trong Java

LaTeX được sử dụng để tạo các tài liệu khoa học đã được tinh chỉnh và đánh bóng có thể bao gồm các biểu thức toán học phức tạp, tài liệu đa ngôn ngữ, v.v. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp TeX thành hình ảnh SVG. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này giải thích cách chuyển đổi hình ảnh TeX sang SVG theo lập trình trong Java.
tháng 10 7, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi tài liệu LaTeX sang XPS trong Java

LaTeX được thiết kế để cung cấp ngôn ngữ đánh dấu mô tả và được sử dụng rộng rãi trong học thuật. Nó phổ biến để tạo tài liệu khoa học hoặc nghiên cứu. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tài liệu LaTeX sang XPS trong các ứng dụng của mình. Phù hợp với các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp TeX sang tài liệu XPS theo lập trình trong Java.
tháng 10 7, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi LaTeX sang SVG Image trong C#

TeX là một ngôn ngữ bao gồm lập trình cũng như cú pháp đánh dấu. LaTeX là định dạng được sử dụng phổ biến nhất tích hợp các kiểu tài liệu khác nhau như sách, chữ cái, câu lệnh, v.v. Trong một số trường hợp sử dụng, bạn có thể muốn chuyển đổi tệp TeX sang hình ảnh SVG. Theo đó, bài viết này trình bày về cách chuyển đổi hình ảnh TeX sang SVG theo chương trình trong C#.
tháng 9 26, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi LaTeX sang TIFF trong Java

Là một nhà phát triển Java, chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi tệp nguồn LaTeX (TeX hoặc LTX) sang hình ảnh TIFF theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi LaTeX sang TIFF trong Java.
tháng 7 18, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Hiển thị các công thức và phương trình toán học LaTeX trong Java

Là một lập trình viên Java, bạn có thể viết các phương trình và công thức toán học cơ bản trong tệp TEX theo cách lập trình mà không cần sử dụng LaTeX. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách hiển thị phương trình và công thức toán học bằng Java.
tháng 5 18, 2022 · 9 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi LaTeX sang TIFF bằng C#

Là một nhà phát triển C#, chúng tôi có thể dễ dàng chuyển đổi tệp nguồn LaTeX (TeX hoặc LTX) sang hình ảnh TIFF theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi LaTeX sang TIFF bằng C#.
tháng 4 27, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Tạo PDF từ LaTeX trong Java

Là một nhà phát triển Java, bạn có thể dễ dàng tạo tài liệu PDF từ tệp nguồn LaTeX theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo PDF từ LaTeX trong Java.
tháng 4 7, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan

Hiển thị phương trình LaTeX và công thức toán học trong C#

Bạn có thể viết các phương trình và công thức toán học cơ bản trong tệp TEX theo lập trình mà không cần sử dụng LaTeX. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách hiển thị phương trình và công thức toán học bằng C#.
tháng 3 8, 2022 · 6 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi LaTeX sang PNG hoặc JPG Image trong C#

Định dạng TeX được sử dụng để làm việc với các tài liệu khoa học và kỹ thuật. Nó thường được sử dụng để giao tiếp hoặc xuất bản các tài liệu như vậy. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần hiển thị tệp TeX thành hình ảnh như PNG hoặc JPG. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi hình ảnh TeX sang PNG hoặc JPG theo lập trình trong C#. Vui lòng tham khảo các phần sau để biết thêm chi tiết.
tháng 12 28, 2021 · 4 phút · Farhan Raza