Tiếng Việt

Chuyển đổi Word DOC sang PowerPoint PPT bằng Python

Trong một số trường hợp nhất định, bạn cần chuyển đổi tài liệu Word DOC hoặc DOCX thành bản trình bày PowerPoint PPT hoặc PPTX theo lập trình. Để thực hiện chuyển đổi này, bài viết này cung cấp cách tốt nhất và đơn giản nhất để chuyển đổi Word DOC sang PowerPoint PPT bằng Python.
tháng 9 26, 2022 · 4 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi Word sang JSON trong C#

Chuyển đổi Word sang JSON có thể được yêu cầu trong nhiều trường hợp khác nhau khi bạn cần xuất dữ liệu trong tài liệu Word sang định dạng JSON theo chương trình. Bài viết này trình bày cách dễ dàng chuyển đổi văn bản trong tài liệu Word sang định dạng JSON từ bên trong các ứng dụng C# của bạn. Bạn cũng sẽ học cách chuyển đổi các tài liệu Word được bảo vệ sang JSON theo lập trình.
tháng 8 10, 2022 · 4 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi Word sang JSON trong Java

Trong một số trường hợp nhất định, bạn cần xuất nội dung của tài liệu Word sang tệp JSON theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này cung cấp một hướng dẫn đơn giản về cách chuyển đổi văn bản trong tài liệu Word sang định dạng JSON từ bên trong các ứng dụng Java của bạn. Bạn cũng sẽ học cách chuyển đổi các tài liệu Word được bảo vệ sang JSON theo lập trình.
tháng 8 1, 2022 · 4 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi DOC sang JSON trong C#

Chuyển đổi DOC sang JSON có thể được yêu cầu trong nhiều trường hợp khác nhau khi bạn cần xuất dữ liệu trong tài liệu DOC sang định dạng JSON theo chương trình. Bài viết này trình bày cách dễ dàng chuyển đổi văn bản trong tài liệu DOC sang định dạng JSON từ bên trong các ứng dụng C# của bạn. Bạn cũng sẽ học cách chuyển đổi các tài liệu DOC được bảo vệ sang JSON theo chương trình.
tháng 8 1, 2022 · 4 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi Word sang JSON bằng Python

Trong các trường hợp khác nhau, bạn phải thực hiện chuyển đổi Word sang JSON theo chương trình từ bên trong ứng dụng Python của mình. Ví dụ: để xuất dữ liệu từ tài liệu Word và xử lý hoặc vận chuyển nó ở định dạng JSON. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách dễ dàng chuyển đổi văn bản trong tài liệu Word sang định dạng JSON. Hơn nữa, bạn sẽ học cách tải một tài liệu Word được bảo vệ và chuyển đổi nó sang JSON theo lập trình. Vì vậy, chúng ta hãy tiến hành chuyển đổi Word sang JSON trong Python
tháng 8 1, 2022 · 4 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi DOC sang JSON trong Java

Trong một số trường hợp nhất định, bạn cần xuất nội dung của Word DOC sang tệp JSON theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này cung cấp một hướng dẫn đơn giản về cách chuyển đổi văn bản trong tài liệu DOC sang định dạng JSON từ bên trong các ứng dụng Java của bạn. Bạn cũng sẽ học cách chuyển đổi các tài liệu DOC được bảo vệ sang JSON theo chương trình.
tháng 7 7, 2022 · 4 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi DOCX sang JSON trong Java

Trong một số trường hợp nhất định, bạn cần xuất nội dung của Word DOCX sang tệp JSON theo lập trình. Để đạt được điều đó, bài viết này cung cấp một hướng dẫn đơn giản về cách chuyển đổi văn bản trong tài liệu DOCX sang định dạng JSON từ bên trong các ứng dụng Java của bạn. Bạn cũng sẽ học cách chuyển đổi các tài liệu DOCX được bảo vệ sang JSON theo lập trình.
tháng 7 7, 2022 · 4 phút · Usman Aziz

Đọc email từ Hộp thư được chia sẻ trên Máy chủ Exchange trong C#

Microsoft Exchange Server cung cấp một loạt các tính năng hữu ích để tạo, gửi và quản lý email. Một trong những tính năng này là hộp thư dùng chung có thể được truy cập bởi nhiều người dùng. Trong khi làm việc với MS Exchange Server từ bên trong các ứng dụng .NET của bạn, bạn có thể cần truy cập email từ hộp thư dùng chung. Vì vậy, trong bài này, bạn sẽ học cách đọc email từ hộp thư dùng chung trên MS Exchange Server bằng C# .
tháng 3 5, 2022 · 3 phút · Usman Aziz

Tạo Biểu mẫu khảo sát từ JSON Markup bằng C#

Bạn có thể dễ dàng tạo các bản khảo sát, câu đố và phiếu trả lời OMR sẵn sàng in từ đánh dấu JSON theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo một biểu mẫu khảo sát từ đánh dấu JSON bằng cách sử dụng C#.
tháng 2 26, 2022 · 6 phút · Muzammil Khan

Chuyển bản trình bày PowerPoint sang tài liệu Word bằng C#

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang tài liệu Word. Để tự động hóa quá trình này hoặc để chuyển đổi hàng loạt, bài viết này trình bày cách chuyển đổi PowerPoint PPTX / PPT sang Word DOCX bằng C#.
tháng 8 2, 2021 · 3 phút · Usman Aziz